دانلود با لینک مستقیم فایل جزوه روش تحقیق رشته مشاوره

جزوه روش تحقیق رشته مشاوره
کلمات کلیدی:دانلود جزوه روش تحقیق رشته مشاوره ,جزوه روش تحقیق رشته مشاوره ,دانلود روش تحقیق رشته مشاوره ,دانلود جزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,پژوهش,پایان نامه,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق
کلیات روش تحقیق

دو رویکرد (پارادایم) در علوم رفتاری

رویکرد خردگرایانه

رویکرد طبیعتگرایانه

در حوزة علوم رفتاری، انتخاب رویکرد پژوهشی، بر پایۀ جهانبینی و نوع پارادایم است. منظور از پارادایم «مجموعها ی از

مفروضه ها، مفاهیم یا گزارههاست که از نظر منطقی بهطور انعطافپذیری به هم مرتبط بوده و جهت فکری و پژوهشی را

هدایت میکند».

پارادایم «خردگرایانه» با دیدگاه اصالت تحصلی (اثباتگرایی یا پوزیتویسم) سروکار دارد. مفروضه این پارادیم این است

که «واقعیت چیزی است که فرد میتواند بهوسیله حواس خود آن را تجربه کند». این پارادایم بر پایه این اصل استوار

است که متغیرهای تشکیلدهنده یک فرایند پیچیده را میتوان بهصورت جداگانه بررسی کرد. برای مثال تأثیر رفتار

معلم بر یادگیری دانشآموزان را میتوان بدون مطالعه سایر متغیرها بررسی کرد. از جمله ویژگیهای اساسی پارادایم

خردگرایانه، تلخیصی بودن، تکرارپذیر بودن و ابطالپذیری است.

پارادایم «طبیعتگرایانه» یا تجربهگرایانه بر این مفروضه استوار است که واقعیت چیزی نیست که همه افراد بهطور

یکسان آن را مشاهده کنند و تجربه مشابهی از آن بهدست آورند. علاوه بر آن، تقسیم یک پدیده پیچیده به اجزاء و

مطالعه هر یک از اجزاء ما را به شناخت کامل از آن پدیده نمیرساند. وانگهی اعتقاد بر این است که واقعیت مورد

مشاهده و مشاهدهگر (خاصه ارزشهای او) بر یکدیگر تأثیر میگذارند. بنابراین مفروضه اصلی در پارادایم طبیعتگرایانه

این است که واقعیت مورد مشاهده به تفسیر افراد و ذهنیت آنان بستگی دارد.

در حوزه علوم رفتاری کاربرد دو پارادایم یادشده به دودستگی میان روشهای تحقیق نیز منجرشده است: الف) روشهای

کمی که در ذیل پارادایم خردگرایانه قرار میگیرند، ب) روشهای کیفی که ذیل پارادایم طبیعتگرایانه قرار میگیرند.

اصول علم

1- جبرگرایی

جبرگرایی یک اصل اعتقادی است مبنی بر اینکه تمام رویدادها علل طبیعی دارند. به عبارت دیگر جبرگرایی ناظر بر این

است که حوادث نه تصادفی هستند و نه تحت کنترل رویدادهای غیرطبیعی. در روانشناسی و علوم تربیتی وقتی گفته

میشود رفتار انسان جبری است، نه به معنای تقدیرگرایی بلکه مطابق با معنای جبرگرایی علمی، به این معناست که

انسانها به دلایلی رفتار میکنند که میتوان بر حسب قوانین طبیعی جهان آنها را فهمید.

2- تجربه گرایی

یعنی علم برای تایید یا رد ادعاها به شواهد واقعی و دادههای تجربی متکی است. شهود، ایمان و حتی منطقِ صرف کافی

نیست.

3- تکرارپذیری

دانشمندان قبل از پذیرفتن یافتهها، خواستار تکرارپذیر بودن آنها هستند. یافتهای که صرفاً برگرفته از شانس باشد اعتبار

ندارد.

4- ابطالپذیری

یافتههای علمی باید ابطالپذیر باشند یعنی قابل آزمایش باشند و به روشی بتوان نشان داد که غلط هستند.

5- ایجاز

یک دانشمند در جستجوی سادهترین تبیین برای یک پدیده است. ایجاز یعنی صرفه جویی (امساك). اگر دو تبیین برای

یک پدیده وجود داشته باشند اما یکی از آنها به مفروضات کمتری نیاز دارد، ارجح است.


فهرست مطالب


فصل اول: کلیات روش تحقیق .......................................................................................................... 16

دو رویکرد(پارادایم) در علو م رفتاری.........................................................................................................17

رویکرد خردگرایانه ............................................................................................................................ 17

رویکرد طبیعتگرایانه.........................................................................................................................17

اصول علم ......................................................................................................................................18

جبرگرایی -1..................................................................................................................................18

تجربه گرایی-2................................................................................................................................18

. تکرارپذیری-3...............................................................................................................................18

ابطال پذیری-4................................................................................................................................18

ایجاز-5........................................................................................................................................18

انواع شیوه های شناخت ................................................................................................................18

تجربه-1..........................................................................................................................................19

2- صاحبنظران (مرجع مطلّع) .................................................................................................................19

مجموعه تست سالهای اخیر (323.......................................................................................................... (1

پاسخنامه تست سالهای اخیر (327......................................................................................................... (1

مجموعه تست سالهای اخیر (334.......................................................................................................... (2

پاسخنامه تست سالهای اخیر (338......................................................................................................... (2

سوالات ......................................................................................................................................344

پاسخ ........................................................................................................................................ 349

مجموعه تست ..............................................................................................................................352

پاسخنامه ...................................................................................................................................356

مجموعه تست روش تحقیق ..............................................................................................................359

پاسخنامه روش تحقیق.....................................................................................................................375

منابع .........................................................................................................................................386


نوع فایل:Pdf

سایز: 6.02mb

تعداد صفحه:384

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت هوش سیال در مقابل هوش متبلور:پاورپوینت هوش سیّال در مقابل هوش متبلور,پاورپوینت هوش سیّال چیست,پاورپوینت هوش متبلور چیست,دانلود پاورپوینت هوش سیّال در مقابل هوش متبلور,دانلود هوش سیّال در مقابل هوش متبلور,هوش سیّال در مقابل هوش متبلور,روانشناسی هوش,پاورپوینت روانشناسی هوش,دانلود پاورپوینت روانشناسی هوش,تحقیق هوش سیّال,دانلود تحقیق هوش سیّال,پروژه هوش سیّال,دانلود پ

ماشین آلات رنگرزی منسوجات:ماشین آلات رنگرزی منسوجات,پروژه ,تحقیق ,مقاله,جزوه,پژوهش,دانلود پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود پژوهش

مقایسه رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران:اشتغال زنان و برداشتهای متعدد ,انگیزه‌ها و عوامل اشتغال زن ,آثار و نتایج اشتغال زن ,اثرات اشتغال زن بر شوهر,زنان شاغل و رضایت از زندگی زناشویی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

عکاسی:مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود رساله عکاسی,دانلود پایان نامه عکاسی,دانلود رساله عکاسی,پایان نامه عکاسی,رساله عکاسی,پایان نامه رشته هنر با موضوع عکاسی,دانلود پایان نامه رشته هنر با موضوع عکاسی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته عکاسی, پایان نامه کارشناسی رشته عکاسی, پایان نامه رشته ع

پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان:پاورپوینت شرایط عمومی و خصوصی پیمان,شرایط عمومی و خصوصی پیمان pdf,شرایط خصوصی پیمان,کارفرما,پیمانکار,مهندس ناظر,پاورپوینت پیمان حقوقی,تجهيز كارگاه,شرایط خصوصی قرارداد,نمونه قرارداد شرایط خصوصی پیمان,پاورپوینت شرایط پیمان

پاورپوینت آینده نگری چیست:پاورپوینت آینده نگری چیست,دانلود پاورپوینت آینده نگری چیست,پاورپوینت رایگان آینده نگری چیست,پاورپوینت مفهوم آینده نگری,پاورپوینت تعریف آینده نگری,پاورپوینت دوراندیشی چیست,پاورپوینت تعریف دوراندیشی,دانلود آینده نگری چیست,آینده نگری چیست,تحقیق آینده نگری چیست,پروژه آینده نگری چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم آینده نگری,دانلود پاورپوینت تعریف

پاورپوینت زندگینامه معمار رابرت اسلوتزی:دانلود پاورپوینت زندگینامه معمار رابرت اسلوتزی,زندگینامه معمار رابرت اسلوتزی,رابرت اسلوتزی,پاورپوینت معرفی رابرت اسلوتزی,معمار رابرت اسلوتزی,پاورپوینت معرفی معمار رابرت اسلوتزی,پاورپوینت زندگینامه معمار رابرت اسلوتزی,رابرت اسلوتزی,خانه شیشه

تحقیق پل های فلزی و بتنی:تحقیق پل های فلزی و بتنی,پل های فلزی,پل های بتنی,فایل ورد تحقیق درباره پلهای فلزی و بتنی,پروژه پل,اجرای پل بتنی و فلزی,سازه اسکلت فلزی,سازه اسکلت بتنی,پل,فایل WORD اجرای پل بتنی و فلزی

پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى:پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى,دانلود پاورپوینت منابع قوانین و مقررات آموزشى,پاورپوینت رایگان منابع قوانین و مقررات آموزشى,دانلود پاورپوینت رایگان منابع قوانین و مقررات آموزشى,دانلود منابع قوانین و مقررات آموزشى,منابع قوانین و مقررات آموزشى,تحقیق منابع قوانین و مقررات آموزشى,دانلود تحقیق منابع قوانین و مقررات آموزشى,پروژه منابع قوا

مبانی و پیشینه نظری ارزشیابی آموزشی:ارزشیابی آموزشی,مبانی و پیشینه نظری ارزشیابی آموزشی,پیشینه نظری ارزشیابی آموزشی