خرید و دانلود پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی

پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی
کلمات کلیدی:دانلود پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی,فایل پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی,پاورپوینت در مورد آشنایی با علوم قرآنی

چکیده:

هدف كلی :

آشنایی دانشجویان ولو به اختصار نسبت به مفاهیم مختلفی كه در فهم و تفسیر قرآن مجید به عنوان كتاب دینی مسلمانان لازم است و همچنین علومی كه می توان به كمك آن به فهم بیشتر قرآن مجید پرداخت .
تعاریف تفسیر:
1- تفسیر علمی است كه از معنی قرآن [ = ارتباط آیات با همدیگر ] به حسب طاقت بشری و به حسب آنچه قواعد عربیت اقتضاء‌ دارد ، بحث می كند .

2 - تفسیر علمی كه از احوال الفاظ كلام خدا بحث می كند از این حیث كه بر مراد خدای تعالی دلالت می كند.
3-تعریف دقیقترتفسیر :
تفسیر در اصل به معنی كشف و اظهار است و در شرع توضیح معنی آیه و بیان شأن نزول و قصه و سبب است كه آیه در آن باب نازل شده به لفظی كه دلالت آن دلالت آشكار باشد.

واژه تفسیر تنها یك بار در قرآن و آن هم در سوره فرقان آیه 34 بكار رفته است.
« ... و لا یأتونك بمثل الا جئناك بالحق و احسن تفسیراً »تفسیر مستلزم یك رشته علوم است كه آن را مادی گویند .

مبادی تفسیر، عبارت است از دانش علوم عربییه بویژه صرف و نحو، اصول ،كلام ، اصول فقه ، علم جدل ، فقه ، حدیث ، خبر واشعار عرب ( بویژه شعر جاهلی ) و قصص انبیاء وچند علم دیگر.

غرض از تحصیل علم تفسیر : شناخت معانی و نظم قرآن است .
موضوع علم تفسیر : كلام خدای تعالی است كه منبع هر حكمتی و

معدن هر فضیلتی است.

تأویل :

در لغت به معنی به آغاز بازگردانیدن و در شرع به معنی بازگردانیدن لفظ از معنی ظاهری به معنی احتمالی آن است به شرط آن كه محتمل را موافق كتاب و سنت بیابند .

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت گروه های خبری:دانلود پروژه گروهای خبری,پروژه گروهای خبری,پاورپوینت پروژه گروهای خبری,دانلود پاورپوینت پروژه گروهای خبری,پاورپوینت ,پاورپوینت دانلود,دانلود,دانلودپاورپوینت

پاورپوینت سقف های قوسی‌:سقف‌های قوسی‌,پاورپوینت سقف‌های قوسی‌,دانلود پاورپوینت سقف‌های قوسی‌,انواع قوس ‌ها,پاورپوینت انواع قوس ‌ها,دانلود پاورپوینت انواع قوس ‌ها,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,دانلود پاورپوینت ساختمان,د

پاورپوینت رسم نقشه جغرافیایی:دانلود پاورپوینت رسم نقشه جغرافیایی,رسم نقشه جغرافیایی,پاورپوینت نقشه جغرافیایی,نقشه های توپوگرافی,نقشه های زمین شناسی,پاورپوینت رسم نقشه جغرافیایی,نقشه جغرافیایی,نقشه

پاورپوینت جایگزینی الکلها با سوختهای فسیلی:جایگزینی الکلها با سوختهای فسیلی,پ سوختهای فسیلی,جایگزینی الکلها ,تحقیق جایگزینی الکلها با سوختهای فسیلی,مقالها سوختهای فسیلی,بررسی جایگزینی الکلها ,پاورپوینت جایگزینی الکلها با سوختهای فسیلی,دانلود پاورپوینت جایگزینی الکلها با سوختهای فسیلی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحق

پروژه کارآفرینی سنگ بری سخت بر (با ظرفیت 60000 متر مربع در سال ):پروژه کارافرینی سنگ بری سخت بر,طرح توجیهی سنگ بری سخت بر,کارآفرینی سنگ بری سخت بر,دانلود پروژه سنگ بری سخت بر,دانلود کارآفرینی سنگ بری سخت بر,طرح توجیه فنی سنگ بری سخت بر,توجیه اقتصادی سنگ بری سخت بر

مقیاس رفتار سازشی لمبرت:مقیاس رفتار سازشی لمبرت,مقیاس, رفتار سازشی, لمبرت

ترجمه مقاله احراز هویت و صدور مجوز شبکه (یک فصل از کتاب):ترجمه مقاله احراز هویت و صدور مجوز شبکه (یک فصل از کتاب),ترجمه مقاله ,احراز هویت و صدور مجوز شبکه (یک فصل از کتاب)

پاورپوینت ترومای عشق:ترومای عشق,پاورپوینت ترومای عشق,دانلود پاورپوینت ترومای عشق,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت

پاورپوینت تعیین قیمت محصول:پاورپوینت تعیین قیمت محصول,,دانلود پاورپوینت تعیین قیمت محصول,,دانلود پاورپوینت تعیین قیمت محصول,,دانلود پاورپوینت,,پاورپوینت,,پاورپوینت تعیین قیمت محصول,,تعیین قیمت محصول,,قیمت محصول

پاورپوینت بررسی الگوریتم های ژنتیك:پاورپوینت بررسی الگوریتم های ژنتیك, الگوریتم های ژنتیك,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق