خرید آنلاین فایل پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
کلمات کلیدی:پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI),پرسشنامه ,سبک های یادگیری, کلب (LSI)

هدف: سنجش سبک های یادگیری در افراد

- توصیف، نمره گذاری، تفسیر نتایج

این پرسشنامه از 12 جمله تشکیل شده و برای هر جمله چهار گزینه پیشنهاد شده است. آزمودنی، پاسخ پیشنهادی را با توجه با نحوه یادگیری خود، از نمره 1 تا 4 رتبه بندی می کند. به این ترتیب در هر جمله به گزینه ای که بیشترین مطابقت را با سبک یادگیری آزمودنی دارد نمره 4، به گزینه ای که در حد متوسط با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره 3، به گزینه ای که در حد ضعیف با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره 2 و به گزینه ای که با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت ندارد نمره 1 داده می شود.

پرسشنامه کلب 12 سوال و هر سوال آن 4 گزینه دارد:

روایی و پایایی پرسشنامه

منبع

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت باران اسیدی:دانلود پاورپوینت باران اسیدی,پاورپوینت باران اسیدی,باران اسیدی

پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای:پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای,دانلود پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای,طراحی سیستم های آبیاری قطره ای,بررسی طراحی سیستم های آبیاری قطره ای,تحقیق آبیاری قطره ای,مقاله قطره ای,طراحی سیستم های آبیاری

پیشینه و مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی:پیشینه و مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی, مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی,پیشینه نظری صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی,پیشینه و مبانی نظری, صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی:پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود و خرید پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,خرید پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,خرید و دانلود پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود پروژه پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود کتاب پاورپوینت شیوه ارایه مطالب علمی و فنی,دانلود و خر

پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پیش دبستانی:پرسشنامه پرخاشگری در كودكان پیش دبستانی,پرسشنامه ,پرخاشگری , كودكان پیش دبستانی

شیت روستای لپوندان به صورت دستی:شیت روستای لپوندان,شیت دستی

پروپوزال رابطه بین سازه پنج عاملی شخصیت با تعهد سازمانی:پروپوزال,سازه پنج عاملی شخصیت,تعهد سازمانی,موفقیت شغلی ,معلمان

پیشینه و مبانی نظری مدیریت سود و فرایند اندازه گیری سود:پیشینه و مبانی نظری مدیریت سود و فرایند اندازه گیری سود,مبانی نظری مدیریت سود و فرایند اندازه گیری سود ,پیشینه نظری مدیریت سود و فرایند اندازه گیری سود ,پیشینه و مبانی نظری, مدیریت سود و فرایند اندازه گیری سود , مدیریت سود, فرایند اندازه گیری سود

پاورپوینت سیستم‌های هزینه‌یابی:پاورپوینت سیستم‌های هزینه‌یابی,پاورپوینت سیستم‌های هزینه‌یابی,پاورپوینتسیستم‌های هزینه‌یابی,دانلود,پاوپوینت,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت سیستم‌های هزینه‌یابی

كارآموزی در كارگاه ریخته گری نقش جهان:كارآموزی,كارگاه ریخته گری,نقش جهان,كارآموزی در كارگاه ریخته گری,كارآموزی در كارگاه ریخته گری نقش جهان,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق