فایل بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

بررسی مفهومی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران
کلمات کلیدی:تغییر, جنسیت, مشروعیت, ممنوعیت, خنثی, فقه,حقوق

امروزه، مسأله «تغییر جنسیت» نه تنها از دید پزشکی، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت می باشد. اگرچه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری به روی ما گشوده است. در نتیجه، موجب پیدایش موضوعات جدید حقوقی شده، که به عنوان یک پدیده نوظهور زمینه ساز پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است.

آنچه در این پژوهش مدنظر است بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت به طور جامع و کلی می­باشد. در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

1) آیا در قوانین کیفری ایران، موادی در مورد تغییر جنسیت وجود دارد؟

2) برای تغییر جنسیت چه مراحلی باید طی گردد؟

3) آیا مراجع ما تغییر جنسیت را پذیرفته اند؟

4) آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم امکان دارد؟

5) تغییر جنسیت چه ارتباط با فرد خنثی دارد؟

6) بعد از تغییر جنسیت، روابط زوجین نسیت به هم چگونه خواهد بود؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند؟

7) وضعیت زوجین تغییر جنسیت داده نسبت به فرزندانشان چگونه خواهد بود؟

8) موضوع ارث، ولایت و سرپرستی کودکان، مهریه بعد از تغییر جنسیت چگونه خواهد بود؟

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

بخش اول: مفهوم تغییر جنسیت و سیر تاریخی موضوع و بررسی مسئله تغییر جنسیت از منظر فقه 3

1-1- فصل اول: تغییر جنسیت و معنا و مفهوم آن4

1-1-1- گفتار اول: مفهوم و تعریف تغییر جنسیت:4

1-1-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت از نظر فیزیولوژی:4

1-1-3- گفتار سوم: افراد خواهان تغییر جنسیت5

1-1-4- گفتار چهارم: انواع تغییر جنسیت8

1-2- فصل دوم: سیر تاریخی و فقهی تغییر جنسیت در ایران10

1-2-1- گفتار اول: سیر تاریخی تغییر جنسیت در ایران:10

1-2-2- گفتار دوم: اولین تغییر جنسیت در ایران:11

1-2-3- گفتار سوم: تأثیر تغییر جنسیت بر زندگی فردی و اجتماعی12

1-2-4- گفتار چهارم: سرخوردگی جنسی ترانس سکشوال ها در ایران:12

1-2-5- گفتار پنجم: تغییر جنسیت از منظر فقهی13

1-2-6- گفتار ششم: دلیل قبول تغییر جنسیت از نظر فقیهان شیعه:16

بخش دوم: تغییر جنسیت از دیدگاه فقه و حقوق.. 19

2-1- فصل اول: پیشینه موضوع20

2-1-1- گفتار اول: موضوع تغییر جنسیت20

2-2- فصل دوم: وضعیت حقوقی تغییر جنسیت22

2-2-1- گفتار اول: مشروعیت مطلق22

2-2-2- گفتار دوم: نظریه ممنوعیت مطلق23

2-2-3- گفتار سوم: نظریه مشروعیت مشروط24

2-3- فصل سوم: اصلاح جنسیت و علقه نکاح25

2-3-1- گفتار اول: اصلاح جنسیت یکی از زوجین25

2-3-2- گفتار دوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور غیر همزمان25

2-3-3- گفتار سوم: اصلاح جنسیت زوجین به طور همزمان26

2-4- فصل چهارم: مهریه28

2-4-1- گفتار اول: لزوم پرداخت کل مهریه مطلق28

2-4-2- گفتار دوم: عدم لزوم پرداخت کل مهریه28

2-4-3- گفتار سوم: لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و تصنیف در غیر نزدیکی29

2-4-4- گفتار چهارم: سقوط مهریه به طور مطلق در صورت عدم کسب رضایت شوهر29

2-5- فصل پنجم: اصلاح جنسیت و ولایت بر فرزندان30

2-5-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله حضانت و سرپرستی کودکان30

2-5-2- گفتار دوم: اصلاح حیثیت و نفقه فرزندان31

2-6- فصل ششم: تغییر جنسیت و مسأله ارث32

2-6-1- گفتار اول: ارث بردن فرد تغییر جنس داده شده از والدین خویش32

2-6-2- گفتار دوم: ارث بردن والدین تغییر جنس داده از فرزند خویش33

2-7- فصل هفتم: تغییر جنسیت از منظر قرآن34

2-7-1- گفتار اول: مقدمه34

2-8- گفتار دوم: پیشینه فقهی تغییر جنسیت34

2-8-1- گفتار سوم: مفهوم تغییر جنسیت37

2-8-2- گفتار چهارم: قلمرو صدق تغییر جنسیت42

2-8-3- گفتار پنجم: قرآن و تغییر جنسیت49

بخش سوم: بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق جمهوری اسلامی ایران و مسائل مربوط به آن 70

3-1- فصل اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران71

3-1-1- گفتار اول: بررسی تغییر جنسیت از نظر حقوقی71

3-1-2- گفتار دوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزهکار بودن73

3-1-3- گفتار سوم: وضعیت افراد دوجنسه در صورت بزه دیده بودن آنها79

3-2- فصل دوم: تغییر جنسیت و مسائل مربوط به آن81

3-2-1- گفتار اول: تغییر جنسیت و مسأله بقای ازدواج81

3-2-2- گفتار دوم: تغییر جنسیت و مسأله مهریه:84

3-2-3- گفتار سوم: تغییر جنسیت و مسأله ارث:88

بخش چهارم: بحـــث و نتیجه گیری... 95

4-1- خلاصه96

4-2- بحث96

4-3- نتیجه گیری97

فهرست منابع100

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت اصول گودبرداری و سازه های نگهبان:اصول گودبرداری و سازه های نگهبان

پاورپوینت کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:دانلود پاورپوینت کلیات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,مفهوم صورتهای مالی,مراحل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی,روشهای تجزیه و تحلیل مالی, تجزیه و تحلیل درونی,تجزیه و تحلیل مقایسه ای, تجزیه و تحلیل سرمایه درگردش,طبقه بندی دارائی ها

پاورپوینت عوامل موثر در بهره وری سازمان:دانلود پاورپوینت عوامل موثر در بهره وری سازمان,عوامل موثر در بهره وری سازمان,مدیریت بهره وری سازمان,شیوه مدیریتی برای افزایش بهره وری,پاورپوینت شیوه مدیریتی برای افزایش بهره وری,پاورپوینت عوامل موثر در بهره وری سازمان,بهره وری,بهره وری سازمان

بررسی رساله خانه تئاتر:بررسی رساله خانه تئاتر

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات:دانلود پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات ،دانلود پایان نامه ، بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات، دانلود ، پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات ، کسب درآمد اینترنتی

پاورپوینت مفاهیم پایه درمعماری:دانلود پاورپوینت مفاهیم پایه درمعماری,مفاهیم پایه درمعماری,فرم وشکل در معماری,فرهنگ و سبک در معماری,پاورپوینت فضا در معماری,مکان ومحیط,پاورپوینت مفاهیم پایه درمعماری,آشنایی با مفاهیم پایه درمعماری

پاورپوینت خواص و عملکرد بتن غلتکی:بتن,بتن غلتکی,عملکرد بتن غلتکی,پاورپوینت خواص و عملکرد بتن غلتکی,دانلود پاورپوینت خواص و عملکرد بتن غلتکی,مقاله خواص و عملکرد بتن غلتکی,خواص و عملکرد بتن غلتکی,پروژه خواص و عملکرد بتن غلتکی,دانلود پروژه خواص و عملکرد بتن غلتکی,جزوه خواص و عملکرد بتن غلتکی,,دانلود خواص و عملکرد بتن غلتکی,,پژوهش خواص و عملکرد بتن غلتکی,,دانلود پژوهش خ

پاورپوینت طرح توسعه راهبردی حوزه جنوب غرب شهر مشهد:دانلود پاورپوینت طرح توسعه راهبردی حوزه جنوب غرب شهر مشهد,طرح توسعه راهبردی حوزه جنوب غرب شهر مشهد,پاورپوینت شهرسازی,پاورپوینت طرح توسعه شهری,پاورپوینت طرح توسعه راهبردی حوزه جنوب غرب شهر مشهد,پاورپوینت طرح توسعه جنوب غرب مشهد,طرح توسعه

پاورپوینت بررسی روبات های هوشمند:دانلود پاورپوینت بررسی روبات های هوشمند,تحقیق بررسی روبات های هوشمند,مقاله بررسی روبات های هوشمند,پاورپوینت بررسی روبات های هوشمند,بررسی روبات های هوشمند,روبات ,هوشمند

مبانی نظری اضطراب، نظریه های اضطراب:اضطراب، نظریه های اضطراب,مبانی نظری اضطراب، نظریه های اضطراب (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری اضطراب، نظریه های اضطراب