فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق, فرهنگ سازمانی ,مسئولیت پذیری اجتماعی

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 68

مسئولیت اجتماعی به طور اعم، به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی به صورت داوطلبانه، به عنوان یک عضو موثر و مفید در جامعه، انجام می دهند. عبارت مسئولیت اجتماعی شرکت از سال 1953 با کتاب " مسئولیت اجتماعی صاحبان کسب و کار" نوشته باون مطرح شد. مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت در این کتاب عبارت است از"کارکرد یک موسسه انتفاعی به شیوه ای که مدام انتظارات عمومی جامعه از کسب و کار را در زمینه اخلاقی، قانونی و تجاری برآورده کند یا از آن فراتر رود(ژوده[1] 2006).به عقیده فالت در حالت احساس مسئولیت، فرد خود را چنان وابسته به کل و محیط می پندارد که منافع خویش را در منافع و مصالح محیط و سازمان جستجو می کند.به نظر وی مسئولیت اجتماعی عبارت است از احساس مسئولیت نسبت به کل نه نسبت به جزء و قسمتی از کل(مشبکی 77).مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان در برابر رفاه عمومی جامعه انجام می گیرد(الوانی 77). با این وجود مسئولیت اجتماعی یک عمل فداکاری و ایثار صرف برای دیگران نیست، بلکه به خصوص در یک برنامه کاری بلند مدت، روشی برای سعادت مندی جامعه و شرکت ها است(فالت[2] 2007). علاوه بر این، فردریک[3] به صورت خلاصه معنی مسئولیت اجتماعی را به شکل سه ایده اصلی در نیمه سال 1950 بیان می کند:

1- ایده ی مدیران شرکت به عنوان اعضاء هیات امنا دولتی

2- ایده ی درخواست های متعادل کننده رقابتی در مورد منابع شرکت

3- قبول نوعدوستی به عنوان نشانه حمایت شرکت از اهداف خوب(فردریک،2006).

گریفن و بارنی[4] مسئولیت اجتماعی راچنین تعریف می کنند " مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد". فرنچ و ساورد[5] در سال 1998 نیز در کتاب مدیریت تحول در سازمان در خصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند؛ مسئولیت اجتماعی وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند.میزان این وظیفه عموما مشتمل بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیر اخلاقی و مطلع نمودن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.از طرف دیگر رونالد ای برت و گریفین نیز معتقدند:"اخلاق روی نحوه رفتار فرد در داخل سازمان توجه دارد ولی مسئولیت اجتماعی، روی نحوه برخورد سازمان با کارکنان، سهامداران، سرمایه گذاران، ارباب رجوع، اعتبار دهندگان و به طور کلی با ذینفعان سروکار دارد(فلمینگ[6]،2002).

[1]Rhode

[2]Falck

[3]Frederick

[4]W.Griffin & B.Barney

[5]French & Saword

[6]Fleming

[7]European Commission

[8] Bowen

[9] Caroll

[10] Friedman

[11] Maon & Lindgreen

[12] Menguc & Ozanne

فهرست مطالب

تعاریف مختلف پیرامون مسئولیت پذیری اجتماعی

نظریات مسئولیت اجتماعی

تاریخچه مسئولیت پذیری اجتماعی

مسئولیت اجتماعی در سال های 1950 تا 1960

آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان

عوامل مهم مرتبط و وابسته به مسئولیت اجتماعی

حوزه های مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی

شرکت های برتر در رعایت مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح جهان

مدل های مسئولیت پذیری اجتماعی

مدل ارزیابی مسئولیت پذیری با توجه به ارزش های اسلامی

فرهنگ سازمانی

تعاریف مختلف پیرامون فرهنگ سازمانی

تاریخچه فرهنگ سازمانی

ویژگی ها و کارکرد های فرهنگ سازمانی

آثار فرهنگ سازمانی

مفروضات فرهنگ سازمانی

مدل های فرهنگ سازمانی

تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی

مقالات بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت:فناوری اطلاعات, برنامه های آموزشی ,رایانه ,رشد خلاقیت ,خلاقیت,پروژه,مقاله,پژوهش,پایان نامه,بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت,پروژه بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت,مقاله بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت,فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی,پروژه فناوری اطلاعات در برنامه ه

پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی ( EVA):دانلود پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی ( EVA),ارزش افزوده اقتصادی,EVA,ارزش افزوده بازارMVA ,پاورپوینت ارزش افزوده اقتصادی,اقتصاد,پروژه اقتصاد,پاورپوینت اقتصادی,پاورپوینت مطالعه ارزش افزوده اقتصادی

پاورپوینت تاثیر هنر ساسانی در هنر اسلامی:پاورپوینت تاثیر هنر ساسانی در هنر اسلامی,تاثیر هنر ساسانی در هنر اسلامی, هنر ساسانی , هنر ساسانی و هنر اسلامی

پاورپوینت جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرستان فیروزکوه:دانلود پاورپوینت جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرستان فیروزکوه ,جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرستان فیروزکوه ,پاورپوینت اقلیم شهرستان فیروزکوه,امامزاده های شهرستان فیروزکوه,پاورپوینت جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرستان فیروزکوه ,اقلیم شهرستان فیروزکوه

مبانی نظری و پشینه تحقیق كيفيت خدمات بانكداري آنلاين و رضايتمندي مشتريان:مبانی نظری و پشینه تحقیق كيفيت خدمات بانكداري آنلاين و رضايتمندي مشتريان,مبانی نظری و پشینه تحقیق, كيفيت خدمات بانكداري آنلاين و رضايتمندي مشتريان,مبانی نظری , پشینه تحقیق, كيفيت خدمات بانكداري آنلاين, رضايتمندي مشتريان,كيفيت خدمات, بانكداري آنلاين ,رضايتمندي ,مشتريان

پاورپوینت اعتبار اسنادی چیست:پاورپوینت اعتبار اسنادی چیست,دانلود پاورپوینت اعتبار اسنادی چیست,پاورپوینت رایگان اعتبار اسنادی چیست,پاورپوینت LC چیست,پاورپوینت گشایش اعتبار اسنادی,پاورپوینت تعریف اعتبار اسنادی,پاورپوینت مفهوم اعتبار اسنادی,پاورپوینت تعریف LC,دانلود اعتبار اسنادی چیست,اعتبار اسنادی چیست,تحقیق اعتبار اسنادی چیست,پروژه اعتبار اسنادی چیست,دانلود پاورپوی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تفکر و مدیریت دانش:مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های تفکر و مدیریت دانش ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,سبک های تفکر و مدیریت دانش ,مبانی نظری , پیشینه تحقیق ,سبک های تفکر , مدیریت دانش

پاورپوینت محاسبات دقیق نجومی در معماری:دانلود پاورپوینت محاسبات دقیق نجومی در معماری,محاسبات دقیق نجومی در معماری,رابطه علم نجوم و معماری,بررسی محاسبات دقیق نجومی در معماری,هرم بزرگ جیزه,هرم کوکولکان,نجوم و معماری,حرکت تقدیمی,پاورپوینت محاسبات دقیق نجومی در معماری,نجوم در معماری

پاورپوینت نظریه هوش سه بخشی استرنبرگ:پاورپوینت نظریه هوش سه بخشی استرنبرگ,پاورپوینت نظریه هوش سه وجهی استرنبرگ,پاورپوینت نظریه هوش استرنبرگ,دانلود پاورپوینت نظریه هوش استرنبرگ,دانلود نظریه هوش استرنبرگ,نظریه هوش استرنبرگ,رابرت استرنبرگ ,پاورپوینت رابرت استرنبرگ,روانشناسی هوش,پاورپوینت روانشناسی هوش,دانلود پاورپوینت روانشناسی هوش,تحقیق نظریه هوش استرنبرگ,دانلود تحقیق نظریه

پیشینه پژوهش تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران:پیشینه پژوهش تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران,پیشینه تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران, پژوهش تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران,پیشینه پژوهش, تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران