فایل تهیه بسته نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت به همرا فایل پاورپوینت جهت ارائه

تهیه بسته نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت به همرا فایل پاورپوینت جهت ارائه
کلمات کلیدی:دانلود پروژه تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت,دانلود تحقیق تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت,دانلود مقاله تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت,دانلود پژوهش تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چكیده

امروزه اکثر تکنولوژی های جدید به دنبال راهی برای تسهیل زندگی می باشند. به عبارت دیگر راه هایی که منجر به صرفه جویی در زمان، هزینه و انرژی شوند. مسلما چنین روش ها و ایده هایی در عصر امروز از ارزش فوق العاده ای برخوردارند. طرح پیشنهادی ما که در این رساله به آن می پردازیم نیز به دنبال رسیدن به چنین هدفی است. در این رساله نشان خواهیم داد که چگونه مدیریت یک شبکه کامپیوتری که از ارکان اصلی آن است از راه دور و تنها با فشار یك دكمه از طریق تلفن ثابت به سهولت امکان پذیر خواهد بود. طرحی که این امکان را به مدیر شبکه می دهد که در هر ساعتی از شبانه روز و در هر مکان و موقعیتی که باشد بتواند از طریق تلفن ثابت شبکه را کنترل کرده، گزارش عملکرد آن را دریافت نموده و یا تغییراتی روی آن اعمال کند.

تا به امروز از تلفن ثابت تحت عنوان تلفن گویا به شكل های مختلف برای تسهیل امر ارتباطات و اطلاع رسانی توسط مراكز مختلف استفاده می گردید كه سیستم های تلفن بانک، سیستم های پاسخگوی تلفنی بازار سهام، نظرسنجی های تلفنی، مراکز تلفن و منشی های تلفنی، سیستم های ثبت سفارش، سیستم های اطلاع رسانی و ... از جمله ی این موارد می باشند. در این رساله گامی فراتر نهادیم و از تلفن ثابت برای مدیریت شبكه های كامپیوتری استفاده كردیم. باتوجه به گسترش پوشش تلفن ثابت نسبت به تلفن همراه سیستم پیشنهادی می تواند به عنوان یك پشتیبان برای مدیریت شبكه های كامپیوتری به وسیله ی تلفن همراه باشد.

فهرست مطالب

فصل دوم ١

١ پیش گفتار] ١ [ 2

1-1 اهمیت شبکه های کامپیوتری.. 3

1-2 کاربرد های شبکه های کامپیوتری.. 3

1-2-1 کاربرد تجاری.. 4

1-2-2 کاربردهای خانگی.. 6

1-3 مدیریت شبکه های کامپیوتری ]٢[ 8

فصل دوم 12

٢ پیش گفتار. 13

2-1 مدیریت شبكه چیست؟] ٣[ 13

2-2 یك دیدگاه تاریخی.. 13

2-3 معماری مدیریت شبكه. 14

2-4 مدل مدیریت شبكه ISO.. 15

2-4-1 مدیریت اجرا 15

2-4-2 مدیریت پیكربندی.. 16

2-4-3 مدیریت حسابگری.. 17

2-4-4 مدیریت خطا 17

2-4-5 مدیریت امنیت... 17

2-5 مزایای مانیتورینگ شبكه ]٤[ 19

2-6 بخش های مهم مانیتورینگ شبكه. 19

2-6-1 مانیتورینگ وضعیت سلامت شبكه. 19

2-6-2 مانیتورینگ اینترنت... 20

2-6-3 مانیتورینگ شبكه داخلی.. 20

٢-٧ پروتكل SNMP ]٥[ 21

2-8 عناصر اصلی در SNMP ]٦[ 22

2-9 فرامین پایه در SNMP.. 24

2-10 پایگاه اطلاعات مدیریتی در SNMP ]٧[ 25

٢-١١ SNMPv1. 30

٢-١١-١ SNMPv1 و ساختار اطلاعات مدیریتی.. 30

2-11-2 فرمانهای پروتكل 1 SNMPv. 32

2-12 SNMPv2 33

٢-١٢-١ SNMPv2 و ساختار اطلاعات مدیریتی.. 33

2-12-2 ماژول های اطلاعات SMI 34

2-12-3 فرمان های پروتكل SNMPv2. 34

2-13 مدیریت درSNMP.. 34

2-14 امنیت در SNMP.. 35

2-15 SNMP interoperability 35

2-16 فرمت پیام در SNMPv1. 36

2-17 واحد داده پروتکل در SNMPv1. 37

2-18 فرمت TRAP – PDU.. 38

2-19 فرمت پیام SNMPv2. 39

2-20 واحد داده پروتكل در SNMPv2. 40

2-21 فرمت GetBulk- PDU.. 40

2-22 لیستی از OID های پركاربرد ]٨[ 42

٢-٢٣ قطعه كد مربوط به بكارگیریSNMP در .NET.. 43

فصل سوم 44

3 پیش گفتار. 45

٣-١ آشنائی با روتر ]٩[ 45

٣-٢ انواع روترها 45

٣-٢-١ روترهای سخت افزاری.. 45

3-2-2 روترهای نرم افزاری.. 46

3-3 مهمترین ویژگی های یک روتر. 46

٣-٤ آشنائی با روترهای سیسکو. 47

3-4-1 عناصر اصلی در یک روتر سیسکو. 47

٣-٤-٢ آشنایی با انواع اتصالات LAN در روترهای سیسکو. 51

٣-٥ نحوه اتصال به Router ] ١٠[ 52

٣-٦ حالت های مختلف روتر (Router Modes) 56

3-7 آشنایی با دستورات روتر. 57

3-7-1 نحوه تغییر دادن نام Router. 57

3-7-2 تنظیمات مربوط به پسوردها 58

3-7-3 آشنایی با دستور Show.. 59

3-7-4 رمز نگاری کلمات عبور Password Encryption. 60

3-7-5 نحوه تنظیم كردن interface Serial 61

3-7-6 نحوه پیكر بندی كارت شبكه روتر و یا FastEthernet 62

3-7-7 نحوه نمایش جدول مسیریابی.. 64

3-7-8 نحوه ذخیره و ثبت تغییرات... 64

3-7-9 حذف تنظیمات روتر. 64

فصل چهارم. ٦٦

4 پیش گفتار. 67

4-1 سیستم های تلفنی.. 67

4-2 اجزای سیستم های تلفن گویا 67

4-3 تلفن گویا، ابزاری اطلاعاتی و یا عملیاتی؟. 68

4-4 انواع تلفن گویا 69

4-4-1 سیستم های IVR.. 69

4-4-2 سیستم های پست صوتی.. 70

4-4-3 سیستم هایACD.. 71

4-4-4 سیستم های CTI 71

4-4-5 سیستم های AIN.. 72

4-5 جایگاه تلفن گویا 73

4-6 مدیریت شبكه های كامپیوتری با تلفن گویا 75

4-7 آشنایی با كامپوننت KDtele. 77

فصل پنجم 79

5 پیاده سازی.. 80

فصل ششم. 84

6 نتیجه گیری.. 85

پیوست 1 ٨٦

پیوست ٢ ١١٠

فهرست منابع. 1٢٣

فهرست شكلها

عنوان................................................................................................... صفحه

شكل ‏٢‑1: نمایی از مانیتورینگ شبكه ....................................................................... ١٩

شكل ‏٢‑٢: كاربرد SNMP در مدیریت .................................................................. ٢٣

شكل ‏٢‑٣: سلسله مراتب MIB .............................................................................. ٢٦

شكل ‏٢‑٤: عناصر موجود در گروه سیستم ................................................................ ٢٨

شكل ‏٢‑٥: نمایی از یك MIB خصوصی ................................................................ ٢٨

شكل ‏٢‑٦: فرمان های SNMP .............................................................................. ٣٣

شكل ‏٢‑٧: فرمت پیام در SNMPv1 .................................................................... ٣٧

شكل ‏٢‑٨: PDU در SNMPv1 ......................................................................... ٣٧

شكل ‏٢‑٩: فرمت Trap-PDU.............................................................................. ٣٨

شكل ‏٢‑١٠: فرمت پیام در SNMPv2 .................................................................... ٣٩

شكل ‏٢‑١١: PDU در SNMPv2 ........................................................................ ٤٠

شكل ‏٢‑١٢: فرمت GetBulk-PDU ...................................................................... ٤٠

شكل ‏٢‑١٣: قالب كلی بسته های SNMP ................................................................ ٤١

شكل ٣‑١: نمونه ای از روتر های سیسكو ................................................................. ٤٧

شكل ٣‑٢: نمایی از پشت یك روتر سیسكو به همراه اینترفیس های متفاوت آن .......... ٤٨

شكل ٣‑٣: نحوه ی اتصال روتر به كامپیوتر به وسیله ی كابل Console .................... ٥٣

شكل ٣‑٤: انتخاب نام برای HyperTerminal Session ..................................... ٥٤

شكل ٣‑٥: انتخاب اینترفیس ارتباطی كامپیوتر ........................................................... ٥٤

شكل ٣‑٦: مشخص نمودن خصایص اینترفیس ......................................................... ٥٥

شكل ٣‑٧: حالت های مختلف روتر ........................................................................ ٥٦

شكل ٤‑١: نمونه ای از یك دیالوجیك ساخت شركت Intel................................................. ٦٨

شكل ٤‑٢: نمونه ای از مودم های Voice mode شركت Intel .......................................... ٦٨

شكل ٤‑٣: نمایی از مدیریت شبكه به وسیله ی تلفن ثابت ................................................... ٧٦

شكل ٤‑٤: كامپوننت KDtele ................................................................................... ٧٧

فهرست جدولها

عنوان................................................................................................... صفحه

جدول ‏٢‑1: گروه های مهم MIB ........................................................................... ٢٧

جدول ‏٢‑٢: PDU های موجود در SNMP............................................................ ٢٩

جدول ‏٣‑1: برخی از اسامی متداول اینترفیس های روتر ............................................ ٤٨

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر قند:پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر قند,ماشین های برداشت چغندر قند,دانلود پاوپوینت ماشین های برداشت چغندر قند,پاورپوینت,دانلود,دانلود پاورپوینت

مبانی و پیشینه نظری بیماری عروق کرونر:بیماری عروق کرونر,مبانی و پیشینه نظری بیماری عروق کرونر,مبانی نظری بیماری عروق کرونر,پیشینه نظری بیماری عروق کرونر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزي و ابراز وجود:مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرأت ورزي و ابراز وجود,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,جرأت ورزي و ابراز وجود,مبانی نظری , پیشینه تحقیق ,جرأت ورزي , ابراز وجود

پاورپوینت مدیریت زمان:دانلود پاورپوینت مدیریت زمان,مدیریت زمان,کسب مهارت مدیریت زمان,پاورپوینت مدیریت زمان,زمان,پاورپوینت برنامه ریزی زمان,پروژه مدیریت زمان,مدیریت,پاورپوینت زمان,پاورپوینت زمان بندی,پروژه مدیریت وقت و زمان

پاورپوینت كتاب حقوق (حقوق زن و مرد در اسلام):حقوق,كتاب حقوق,حقوق زن و مرد,پاورپوینت حقوق زن و مرد در اسلام,تحقیق درمورد حقوق زن و مرد,دانلود مقاله حقوق زن و مرد در اسلام,حفظ حریم و حرمت زن,نظام توصیفی زن,نظام ارزشی زن,اصول و قواعد شخصیت زن در اسلام,برابری زن و مرد در شئون انسانی,,پاورپوینت كتاب حقوق (حقوق زن و مرد در اسلام)

بانك اطلاعاتی تاكسی سرویس در ACCESS:بانك اطلاعاتی ,تاكسی سرویس ,ACCESS,پروژه,پژوهش,مقاله,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان:سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان,مقاله سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان,جزوه سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان,تحقیق,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت زندگینامه و آثار معماری سانتیاگو کالاتراوا:پاورپوینت زندگینامه و آثار معماری سانتیاگو کالاتراوا,سانتیاگو کالاتراوا,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت خلاقیت در معماری:خلاقیت در معماری,پاورپوینت خلاقیت در معماری,خلاقیت در معماری,تکنیک های خلاقیت,پاورپوینت تکنیک های خلاقیت,تکنیک های خلاقیت,پارادوکس و متافیزیک,پاورپوینت پارادوکس و متافیزیک,پارادوکس و متافیزیک,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,مهندسی معماری ,پاورپوینت

ساخت و ساز پایدار در ارتباط با معماری سنتی ایران:ساخت و ساز پایدار در ارتباط با معماری سنتی ایران,ساخت و ساز پایدار,عماری سنتی ایران,پایان نامه معماری سنتی,مقاله معماری,دانلود معماری سنتی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق