فایل تهیه بسته نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت به همرا فایل پاورپوینت جهت ارائه

تهیه بسته نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت به همرا فایل پاورپوینت جهت ارائه
کلمات کلیدی:دانلود پروژه تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت,دانلود تحقیق تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت,دانلود مقاله تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن ثابت,دانلود پژوهش تهیه ی بسته ی نرم افزاری مدیریت شبکه های کامپیوتری با استفاده از تلفن

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چكیده

امروزه اکثر تکنولوژی های جدید به دنبال راهی برای تسهیل زندگی می باشند. به عبارت دیگر راه هایی که منجر به صرفه جویی در زمان، هزینه و انرژی شوند. مسلما چنین روش ها و ایده هایی در عصر امروز از ارزش فوق العاده ای برخوردارند. طرح پیشنهادی ما که در این رساله به آن می پردازیم نیز به دنبال رسیدن به چنین هدفی است. در این رساله نشان خواهیم داد که چگونه مدیریت یک شبکه کامپیوتری که از ارکان اصلی آن است از راه دور و تنها با فشار یك دكمه از طریق تلفن ثابت به سهولت امکان پذیر خواهد بود. طرحی که این امکان را به مدیر شبکه می دهد که در هر ساعتی از شبانه روز و در هر مکان و موقعیتی که باشد بتواند از طریق تلفن ثابت شبکه را کنترل کرده، گزارش عملکرد آن را دریافت نموده و یا تغییراتی روی آن اعمال کند.

تا به امروز از تلفن ثابت تحت عنوان تلفن گویا به شكل های مختلف برای تسهیل امر ارتباطات و اطلاع رسانی توسط مراكز مختلف استفاده می گردید كه سیستم های تلفن بانک، سیستم های پاسخگوی تلفنی بازار سهام، نظرسنجی های تلفنی، مراکز تلفن و منشی های تلفنی، سیستم های ثبت سفارش، سیستم های اطلاع رسانی و ... از جمله ی این موارد می باشند. در این رساله گامی فراتر نهادیم و از تلفن ثابت برای مدیریت شبكه های كامپیوتری استفاده كردیم. باتوجه به گسترش پوشش تلفن ثابت نسبت به تلفن همراه سیستم پیشنهادی می تواند به عنوان یك پشتیبان برای مدیریت شبكه های كامپیوتری به وسیله ی تلفن همراه باشد.

فهرست مطالب

فصل دوم ١

١ پیش گفتار] ١ [ 2

1-1 اهمیت شبکه های کامپیوتری.. 3

1-2 کاربرد های شبکه های کامپیوتری.. 3

1-2-1 کاربرد تجاری.. 4

1-2-2 کاربردهای خانگی.. 6

1-3 مدیریت شبکه های کامپیوتری ]٢[ 8

فصل دوم 12

٢ پیش گفتار. 13

2-1 مدیریت شبكه چیست؟] ٣[ 13

2-2 یك دیدگاه تاریخی.. 13

2-3 معماری مدیریت شبكه. 14

2-4 مدل مدیریت شبكه ISO.. 15

2-4-1 مدیریت اجرا 15

2-4-2 مدیریت پیكربندی.. 16

2-4-3 مدیریت حسابگری.. 17

2-4-4 مدیریت خطا 17

2-4-5 مدیریت امنیت... 17

2-5 مزایای مانیتورینگ شبكه ]٤[ 19

2-6 بخش های مهم مانیتورینگ شبكه. 19

2-6-1 مانیتورینگ وضعیت سلامت شبكه. 19

2-6-2 مانیتورینگ اینترنت... 20

2-6-3 مانیتورینگ شبكه داخلی.. 20

٢-٧ پروتكل SNMP ]٥[ 21

2-8 عناصر اصلی در SNMP ]٦[ 22

2-9 فرامین پایه در SNMP.. 24

2-10 پایگاه اطلاعات مدیریتی در SNMP ]٧[ 25

٢-١١ SNMPv1. 30

٢-١١-١ SNMPv1 و ساختار اطلاعات مدیریتی.. 30

2-11-2 فرمانهای پروتكل 1 SNMPv. 32

2-12 SNMPv2 33

٢-١٢-١ SNMPv2 و ساختار اطلاعات مدیریتی.. 33

2-12-2 ماژول های اطلاعات SMI 34

2-12-3 فرمان های پروتكل SNMPv2. 34

2-13 مدیریت درSNMP.. 34

2-14 امنیت در SNMP.. 35

2-15 SNMP interoperability 35

2-16 فرمت پیام در SNMPv1. 36

2-17 واحد داده پروتکل در SNMPv1. 37

2-18 فرمت TRAP – PDU.. 38

2-19 فرمت پیام SNMPv2. 39

2-20 واحد داده پروتكل در SNMPv2. 40

2-21 فرمت GetBulk- PDU.. 40

2-22 لیستی از OID های پركاربرد ]٨[ 42

٢-٢٣ قطعه كد مربوط به بكارگیریSNMP در .NET.. 43

فصل سوم 44

3 پیش گفتار. 45

٣-١ آشنائی با روتر ]٩[ 45

٣-٢ انواع روترها 45

٣-٢-١ روترهای سخت افزاری.. 45

3-2-2 روترهای نرم افزاری.. 46

3-3 مهمترین ویژگی های یک روتر. 46

٣-٤ آشنائی با روترهای سیسکو. 47

3-4-1 عناصر اصلی در یک روتر سیسکو. 47

٣-٤-٢ آشنایی با انواع اتصالات LAN در روترهای سیسکو. 51

٣-٥ نحوه اتصال به Router ] ١٠[ 52

٣-٦ حالت های مختلف روتر (Router Modes) 56

3-7 آشنایی با دستورات روتر. 57

3-7-1 نحوه تغییر دادن نام Router. 57

3-7-2 تنظیمات مربوط به پسوردها 58

3-7-3 آشنایی با دستور Show.. 59

3-7-4 رمز نگاری کلمات عبور Password Encryption. 60

3-7-5 نحوه تنظیم كردن interface Serial 61

3-7-6 نحوه پیكر بندی كارت شبكه روتر و یا FastEthernet 62

3-7-7 نحوه نمایش جدول مسیریابی.. 64

3-7-8 نحوه ذخیره و ثبت تغییرات... 64

3-7-9 حذف تنظیمات روتر. 64

فصل چهارم. ٦٦

4 پیش گفتار. 67

4-1 سیستم های تلفنی.. 67

4-2 اجزای سیستم های تلفن گویا 67

4-3 تلفن گویا، ابزاری اطلاعاتی و یا عملیاتی؟. 68

4-4 انواع تلفن گویا 69

4-4-1 سیستم های IVR.. 69

4-4-2 سیستم های پست صوتی.. 70

4-4-3 سیستم هایACD.. 71

4-4-4 سیستم های CTI 71

4-4-5 سیستم های AIN.. 72

4-5 جایگاه تلفن گویا 73

4-6 مدیریت شبكه های كامپیوتری با تلفن گویا 75

4-7 آشنایی با كامپوننت KDtele. 77

فصل پنجم 79

5 پیاده سازی.. 80

فصل ششم. 84

6 نتیجه گیری.. 85

پیوست 1 ٨٦

پیوست ٢ ١١٠

فهرست منابع. 1٢٣

فهرست شكلها

عنوان................................................................................................... صفحه

شكل ‏٢‑1: نمایی از مانیتورینگ شبكه ....................................................................... ١٩

شكل ‏٢‑٢: كاربرد SNMP در مدیریت .................................................................. ٢٣

شكل ‏٢‑٣: سلسله مراتب MIB .............................................................................. ٢٦

شكل ‏٢‑٤: عناصر موجود در گروه سیستم ................................................................ ٢٨

شكل ‏٢‑٥: نمایی از یك MIB خصوصی ................................................................ ٢٨

شكل ‏٢‑٦: فرمان های SNMP .............................................................................. ٣٣

شكل ‏٢‑٧: فرمت پیام در SNMPv1 .................................................................... ٣٧

شكل ‏٢‑٨: PDU در SNMPv1 ......................................................................... ٣٧

شكل ‏٢‑٩: فرمت Trap-PDU.............................................................................. ٣٨

شكل ‏٢‑١٠: فرمت پیام در SNMPv2 .................................................................... ٣٩

شكل ‏٢‑١١: PDU در SNMPv2 ........................................................................ ٤٠

شكل ‏٢‑١٢: فرمت GetBulk-PDU ...................................................................... ٤٠

شكل ‏٢‑١٣: قالب كلی بسته های SNMP ................................................................ ٤١

شكل ٣‑١: نمونه ای از روتر های سیسكو ................................................................. ٤٧

شكل ٣‑٢: نمایی از پشت یك روتر سیسكو به همراه اینترفیس های متفاوت آن .......... ٤٨

شكل ٣‑٣: نحوه ی اتصال روتر به كامپیوتر به وسیله ی كابل Console .................... ٥٣

شكل ٣‑٤: انتخاب نام برای HyperTerminal Session ..................................... ٥٤

شكل ٣‑٥: انتخاب اینترفیس ارتباطی كامپیوتر ........................................................... ٥٤

شكل ٣‑٦: مشخص نمودن خصایص اینترفیس ......................................................... ٥٥

شكل ٣‑٧: حالت های مختلف روتر ........................................................................ ٥٦

شكل ٤‑١: نمونه ای از یك دیالوجیك ساخت شركت Intel................................................. ٦٨

شكل ٤‑٢: نمونه ای از مودم های Voice mode شركت Intel .......................................... ٦٨

شكل ٤‑٣: نمایی از مدیریت شبكه به وسیله ی تلفن ثابت ................................................... ٧٦

شكل ٤‑٤: كامپوننت KDtele ................................................................................... ٧٧

فهرست جدولها

عنوان................................................................................................... صفحه

جدول ‏٢‑1: گروه های مهم MIB ........................................................................... ٢٧

جدول ‏٢‑٢: PDU های موجود در SNMP............................................................ ٢٩

جدول ‏٣‑1: برخی از اسامی متداول اینترفیس های روتر ............................................ ٤٨

ادامه مطلب و دریافت فایل

ضوابط طراحی فضای آموزشی:ضوابط طراحی فضای آموزشی،طراحی مدرسه، استانداردهای طراحی مدرسه،اصول طراحی فضاهای آموزشی،طراحی فضای آموزشی

مبانی نظری سیاست فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی:مبانی نظری سیاست فرهنگی، برنامه ریزی فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی,مبانی نظری سیاست فرهنگی,مبانی نظری برنامه ریزی فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی,مبانی نظری دیپلماسی فرهنگی,مبانی نظری, سیاست فرهنگی, برنامه ریزی فرهنگی, دیپلماسی فرهنگی

پاورپوینت ویژگی محله شهرهای اسلامی (محله علی قلی آقا اصفهان):دانلودپاورپوینت ویژگی محله شهرهای اسلامی (محله علی قلی آقا اصفهان) ,ویژگی محله شهرهای اسلامی,محله علی قلی آقا اصفهان,پاورپوینت ویژگی محله شهرهای اسلامی,پاورپوینت ویژگی محله شهرهای اسلامی (محله علی قلی آقا اصفهان),پاورپوینت محله علی قلی آقا اصفهان

تعیین سطح آستانه كوبیدگی مسیرهای اسكیدررو در ترددها و شیبهای طولی مختلف مسیر چوبكشی:سطح آستانه كوبیدگی ,مسیرهای اسكیدررو , ترددها , شیبهای طولی ,مسیر چوبكشی, كوبیدگی,جابجایی,شیاری شدن,فرسایش,پژوهش ,مقاله ,تحقیق,پروژه ,پایان نامه,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق

پاورپوینت هیدروسفالی:پاورپوینت هیدروسفالی,دانلود پاورپوینت هیدروسفالی,خرید پاورپوینت هیدروسفالی,دانلود و خرید پاورپوینت هیدروسفالی,هیدروسفالی ,هیدرو سفالی چیست,بزرگ شدن سر کودک

دانلود پروژه بهداشت جسم انسان در قرآن:مراحل برخورد قرآن با شرابخواری,مراحل نكوهش زنا در قرآن,موارد بیان لواط در قرآن,قرآن چگونه شفابخش است,دانلود پایان نامه بهداشت جسم انسان در قرآن,دانلود رساله بهداشت جسم انسان در قرآن,دانلود تحقیق بهداشت جسم انسان در قرآن,دانلود مقاله بهداشت جسم انسان در قرآن,دانلود پژوهش بهداشت جسم انسان در قرآن

پاورپوینت آشپزی ترش و شیرین:پاورپوینت کتاب آشپزی

پاورپوینت مطالعات طراحی مجتمع مسکونی:دانلود پاورپوینت مطالعات طراحی مجتمع مسکونی,مطالعات طراحی مجتمع مسکونی,ابعاد الزامی در داخل بنا ,طراحی معماری(5),پاورپوینت ضوابط طراحی مجتمع مسکونی,ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی,پاورپوینت مطالعات طراحی مجتمع مسکونی,مجتمع مسکونی rokko

پاورپوینت برج های دو قلو پتروناس:دانلود پاورپوینت برج های دو قلو پتروناس,برج های دو قلو پتروناس,ساختمان های بلند,پاورپوینت بررسی و تحلیل برج های دو قلو پتروناس,سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند,درس سازه نو,تحولات ساختاری ساختمانهای بلند,پاورپوینت برج های دو قلو پتروناس

تحقیق اشعه ایکس هسته ای:هسته ای,تحقیق اشعه ایکس هسته ای,تحقیق اشعه,تحقیق اشعه ایکس ,اشعه ایکس هسته ای,ایکس هسته ای,مبانی هسته ای,دانلود مقاله,,