خرید اینترنتی فایل فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت دوم)

فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت دوم)
کلمات کلیدی:فیزیک پزشکی و پرتوها (قسمت دوم)

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: نسبیت خاص

نظریه نسبیت خاص در سال 1905 توسط آلبرت اینشتین ارائه گردید. اصول نسـبیت خـاص در دسـتگاههای مختصـات
لخت بیان می شوند. ابتدا به تعریف دستگاه مختصات لخت می پردازیم.
1-1-دستگاه مختصات لخت
یک دستگاه لخت به چارچوب مرجع مختصاتی گفته می شود که در آن قانون اول نیوتن صادق است. به عبارت دیگر اگر
جسمی دریک دستگاه لخت قرار داشته باشد و هیچ نیروی خارجی خالصی بـه آن وارد نشـود بـا سـرعت ثابـت حرکـت
خواهد کرد.
2-1- اصول نسبیت خاص
نسبیت خاص براساس دو اصل قرار گرفته است:
الف) قوانین فیزیک در تمام دستگاههای لخت یکسان هستند. هیچ دستگاه مختصات ارجحی وجود ندارد و شکل ریاضی
یک قانون فیزیکی در تمام دستگاههای لخت یکسان باقی می ماند.
ب) سرعت نور در تمام دستگاههای لخـت یکسـان و مسـتقل از دسـتگاه لخـت، چشـمه و نـاظر اسـت. مقـدار آن برابـر
C . m
s
= ´ 8
.باشد می 2 997925 10
3-1- تبدیلات لورنتس
تبدیلات لورنتس معادلات تبدیل مختصاتی هستند که با اصول موضوع الف و ب هماهنگ می باشند. روابط تبدیل از یک
x1) بـه دسـتگاه لخـت دیگـر S2 بـا مختصـات فضـا-زمـانی
y1
z1
دستگاه لخت S1 بـا مختصـات فضـا و زمـان (ct1
(x2
y2
z2
(2 که با سرعت v نسبت به دستگاه اول در امتداد محور xها ، حرکت می کند به شکل زیر است:


نوع فایل: Pdf

سایز:1.44Kb

تعداد صفحه:246


ادامه مطلب و دریافت فایل

سیستم های رادیویی موبایل:سیستم های رادیویی موبایل,سیستم های رادیویی,رادیویی موبایل,سیستم موبایل,موبایل,تحقیق موبایل,تحقیق سیستم های رادیویی,GSM,جی ای ام,مقاله سیستم موبایل,بررسی سیستم های رادیویی موبایل,دانلود تحقیق سیستم های رادیویی,دانلود مقاله بررسی سیستم های رادیویی موبایل,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود

پاورپوینت مدرسه ایرانشهر:دانلود پاورپوینت مدرسه ایرانشهر تبریز,مدرسه ایرانشهر تبریز,بررسی مدرسه ایرانشهر تبریز,مدرسه ایرانشهر,پاورپوینت آشنایی با مدرسه ایرانشهر تبریز,ضوابط و معیارهای طراحی مدرسه,پاورپوینت مدرسه,پاورپوینت مدرسه ایرانشهر,بررسی مدرسه ایرانشهر تبریز

نخستین دوره سلسله ها و پادشاهی كهن:نخستین دورة,سلسله,سلسله ها ,پادشاهی كهن,نخستین دوره سلسله ها و پادشاهی كهن,تحقیق,پژوهش,مقاله,پایان نامه,پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه

پیشینه پژوهش آثار تربیتی حج:پیشینه پژوهش آثار تربیتی حج ,پیشینه آثار تربیتی حج , پژوهش آثار تربیتی حج ,پیشینه پژوهش, آثار تربیتی حج

بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی:پایان نامه بررسی رابطه سبک رهبری و رضایت شغلی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی:بررسی تطبیقی, مفهوم عدالت,فارابی ,خواجه نصیرالدّین طوسی

كتاب اصول بازاریابی فییلیپ كاتلر و گری آرمسترانگ:كتاب اصول بازاریابی فییلیپ كاتلر و گری آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده ,دانلود پاورپوینت بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری (فصل ششم كتاب اصول بازاریابی كاتلر ترجمه فروزنده),تعریف رفتار خریدار تجاری,خصوصیات بازارهای تجاری,مدل رفتار خرید تجاری,گونه های اصلی موقعیت خرید ,خرید مجدد مستقیم (Straight Rebuy),خرید مجدد اصلاح شده (Modified Rebuy),وظیفه

پیشینه تحقیق ومبانی نظری کیفیت خدمات:پیشینه تحقیق ومبانی نظری کیفیت خدمات,مبانی نظری پایان نامه کیفیت خدمات,مبانی و پیشینه نظری کیفیت خدمات,فصل دوم پایان نامه کیفیت خدمات,مبانی نظری کیفیت خدمات )فصل دو(,مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات )فصل دو(,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش کیفیت خدمات

پاورپوینت افزودنی‌های بتن زودگیرکننده:افزودنی‌های بتن زودگیرکننده,افزودنی‌های بتن زودگیرکننده,افزودنی‌های بتن,بتن زودگیرکننده,پاورپوینت افزودنی‌های بتن زودگیرکننده,دانلود پاورپوینت افزودنی‌های بتن زودگیرکننده,مقاله افزودنی‌های بتن زودگیرکننده,پروژه افزودنی‌های بتن زودگیرکننده,دانلود پروژه افزودنی‌های بتن زودگیرکننده,جزوه افزودنی‌های بتن زودگیرکننده,دانلود افزودنی‌های بتن زود

پاورپوینت شیشه هوشمند:دانلود پاورپوینت شیشه هوشمند,شیشه های هوشمند به عنوان مصالح نوین ,پاورپوینت معرفی شیشه هوشمند,شیشه هوشمند,پاورپوینت معماری,پنجره هوشمند,دانلود بررسی عایق در صنعت ساختمان