خرید اینترنتی فایل پیشینه پژوهش رضایت مشتری از خدمات

پیشینه پژوهش رضایت مشتری از خدمات
کلمات کلیدی:پیشینه پژوهش رضایت مشتری از خدمات,پیشینه رضایت مشتری از خدمات,پیشینه پژوهش رضایت مشتری از خدمات,پیشینه پژوهش, رضایت مشتری از خدمات

متغیرهای پیشینه تحقیق:رضایت مشتری از خدمات


توضیحات: 5پیشینه تحقیق داخلی و 5 پیشینه تحقیق خارجی (word) به همراه منابع آنها

پیشینه تحقیقاتی و مطالعات انجام شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه ، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

قسمتی از پیشینه::

4ـ خاكسار (1389) نیز از جمله مطالعات دیگر در زمینه خدمات پس از فروش در شركت ایران خودرو می باشد. وی با اشاره به این كه امروزه شركت های بزرگ مانند شركت های خودروسازی از خدمات پس از فروش به عنوان فرصتی كارآفرینانه در جهت كسب سود بیشتر بهره می گیرند در تحقیق خود به شناسایی استراتژی های فعلی شركت ایران خودرو و همچنین شناسایی و اولویت بندی استراتژی های جدید در محیط رقابتی پرداخته و سعی نمود تا با معرفی استراتژی های جدید تأثیر خدمات پس از فروش بر فرصت های كارآفرینانه (مبتنی بر بازار و محصول) را مورد بررسی قرار دهد.

در ایران در رابطه با سنجش كیفیت خدمات كتابخانه ها با استفاده از مدل تحلیل شكاف و ابزار لایب كوال پژوهشهای معدودی انجام گرفته است كه به آنها اشاره می شود كاظم پور (1385) با هدف ارزیابی كیفیت خدمات كتابخانة مركزی دانشگاهی فنی مهندسی دولتی شهر تهران ، پژوهشی با استفاده از مدل لایب كوال انجام داد. جامعة آماری پژوهش 200 نفر بود كه به صورت تصادفی طبقه ای از میان مراجعه كنندگان عضو كتابخانة مركزی سه دانشگاه صنعتی امیركبیر ، شریب و علم و صنعت ایران انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان داد كتابخانه های مذكور در فراهم آوری ابزارهای دسترسی به اطلاعات عملكرد نسبتاً موفقی دارند. همچنین ، وب سایت این كتابخانه ها به میزان بیشتری توانسته است رضایت كاربران را فراهم نماید. در مقابل ، فضای كتابخانه ها بخصوص برای ارتباطهای جمعی و فعالیتهای گروهی ، كیفیت نسبتاً پایینی دارد. یافته ها در مورد كتابخانة مركزی دانشگاه صنعتی شریف نشان داد بیشترین ضعف كتابخانه در ارتباط با ایجاد حس اعتماد و اطمینان در كاربران توسط كتابداران است در ارتباط با ابعاد لایب كوال ، نتایج حاصل نشان داد كیفیت خدمات در كتابخانة مركزی دانشگاه علم و صنعت ایران در بعد كنترل اطلاعات و در كتابخانة مركزی دانشگاه صنعتی امیركبیر و صنعتی شریف در بُعد نسبتاً ضعیف بوده و در كتابخانة مركزی دانشگاه علم و صنعت ایران ، بُعد تأثیرگذاری خدمات دارای ضعف بیشتری است.


ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی رویکردهای کیفی و ترکیبی در پژوهش های روان شناسی:رویکردهای کیفی و ترکیبی در پژوهش های روان شناسی, پژوهش های روان شناسی,رویکردهای کیفی و ترکیبی ,بررسی رویکردهای کیفی و ترکیبی در پژوهش های روان شناسی, پژوهش ,رویکردهای کیفی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

ماهیت حقوقی وصیت:ماهیت حقوقی وصیت

مبانی و پیشینه نظری پیشرفت تحصیلی:مبانی و پیشینه نظری پیشرفت تحصیلی,مبانی نظری پیشرفت تحصیلی,پیشینه نظری پیشرفت تحصیلی,پیشرفت تحصیلی

پاورپوینت نیروی الکتریکی برای رشته فیزیک:نیروی الکتریکی,پاورپوینت نیروی الکتریکی,دانلود پاورپوینت نیروی الکتریکی,فیزیک,پاورپوینت رشته فیزیک,دانلود پاورپوینت رشته فیزیک,پاورپوینت,دانلود,دانلود پاورپوینت

پاورپوینت نظریه های جامعه شناختی رابرت کی مرتن:پاورپوینت نظریه های جامعه شناختی رابرت کی مرتن,دانلود پاورپوینت نظریه های جامعه شناختی رابرت کی مرتن,پاورپوینت رایگان نظریه های جامعه شناختی رابرت کی مرتن,پاورپوینت تئوری جامعه شناسی معرفت مرتن,پاورپوینت نظریه با برد متوسط مرتن,پاورپوینت تئوری آنومی مرتن,پاورپوینت زندگینامه رابرت کی مرتن,پاورپوینت زندگی نامه رابرت کی مرتن,دانلود نظریه های

پاورپوینت آشنایی با آسفالت سرد:آشنایی با آسفالت سرد,پاورپوینت آشنایی با آسفالت سرد,دانلود پاورپوینت آشنایی با آسفالت سرد,آسفالت سرد,پاورپوینت آسفالت سرد,دانلود پاورپوینت آسفالت سرد,انواع آسفالت سرد,پاورپوینت انواع آسفالت سرد,دانلود پاورپوینت انواع آسفالت سرد,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه

پاورپوینت انواع شیشه و کاربرد آنها در ساختمان:دانلودپاورپوینت انواع شیشه و کاربرد آنها در ساختمان,انواع شیشه,شیشه های ساختمانی,بلوک های شیشه ایی,کاربرد شیشه در ساختمان,شیشه سکوریت,شیشه عایق,پاورپوینت کاربرد شیشه در ساختمان,پاورپوینت شیشه,پاورپوینت شیشه در ساختمان,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

تحقیق در مورد برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت آکادمیک از دانش آموزان مدرسه متو:تحقیق در مورد برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت آکادمیک از دانش آموزان مدرسه متو,تحقیق برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت آکادمیک از دانش آموزان مدرسه متو, برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت آکادمیک از دانش آموزان مدرسه متو

پاورپوینت تفاوت معماری انسان با مورچه در معماری بیونیک:تفاوت معماری انسان با مورچه در معماری بیونیک

پاورپوینت قابلیت زندگی شهری:پاورپوینت قابلیت زندگی شهری,پاورپوینت, قابلیت زندگی شهری