کاملترین فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و دوره های ضمن خدمت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و دوره های ضمن خدمت
کلمات کلیدی: مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش و دوره های ضمن خدمت, مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,آموزش و دوره های ضمن خدمت, مبانی نظری , پیشینه تحقیق, آموزش , دوره های ضمن خدمت

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 50

برای آموزش، قالب یکسانی که مورد توافق همگانی باشد وجود ندارد.

در فرهنگ عمید مقابل کلمه آموزش معانی آموختن، تعلیم دادن و یاد دادن آورده شده است.

در فرهنگ حییم مقابل کلمهinstruct معانی دستور دادن، تعلیم دادن، چیز یاد دادن، آگاه کردن دیده می شود. و در مقابل کلمه instruction که در فارسی غالباً معادل کلمۀ آموزش در نظر گرفته می شود، معانی تعلیم و آموزش و دستور آورده شده است.

(بیطرفان، 83،ص14)

همان گونه که گفته شده تعریف یکسانی که همه ابعاد را به تصویر کشد وجود ندارد.

از این رو متخصصین به آموزش با توجه به دیدگاه و نقطه نظری به آموزش دارند تعریف خاصی را ارائه داده اند. ازجمله این تعاریف:

« دو بوآ در تعریف خود آورده است: آموزش، مرتب و منظم کردن دقیق محیط فراگیر، به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر در وضعیت های مشخص است.

همچنین دکتر سیف در این خصوص می گوید: آموزش هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای است که هدف آن ایجاد یادگیری در یادگیرندگان باشد.

(بیطرفان، 83، ص 10)

« آموزش عبارت است از افزایش معلومات و مهارتهای یک فرد و یک شغل بخصوص»

« آموزش عبارت است از باز کردن ابواب قعری فرد برای پذیرش اطلاعات و معلومات»

« آموزش چیزی نیست جز یک روش منظم که بوسیله آن افراد یک جامعه مهارت و کاردانی را فقط به دلیل مخصوص می آموزند.»

« آموزش عبارت از انتقال دانستنی ها، اطلاعات و مهارت ها به فرد به شرطی که در او ایجاد تغییر بکند، اصولاً راهی است که مقصد آن پدید آوردن دگرگونی و تحول است و آموزشی که بر هیچ گونه تحولی نینجامد از معنی حقیقی خود به دور است.

« آموزش عبارت است از شیوۀ عمل و اعمال روش در سواد آموزی، فرهنگ آموزی، گسترش علوم و فنون و تخصص با برنامه های از پیش اندیشه شده در چهارچوب سازمان منطبق با نیازهای اقتصادی، اجتماعی»

و سرانجام علی رغم تفاوت در تعاریف به نظر می رسد یک نقطه نظر در این تعاریف وجود دارد و آن این است که هدف اصلی آموزش ارتقاء دانش، اطلاعات و مهارتهای افراد است و در یک فرایند مستمر که مقصد نهایی آن بالا بردن تواناییها، لیاقت ها و اطلاعات افراد برای انجام وظایف محوله و رشد شخصیت می باشد. (بیطرفان، 83، ص 15و14)

- اهمیت آموزش:

« توماس ها کسلی» در اهمیت آموزش گفته است: « توقف انسان بر هر پله ی پله کان، لحظه ای بیش نیست، چرا که هر یک از آنها پایگاهی برای رساندن آدمی به پله ی بالاتر است.»

«سقراط» فیلسوف دوره ی یونان باستان، در اهمیت آموزش چنین گفته است. « آموزش و پرورش باید دانش هایی را که موجب شکوفا شدن قدرت تفکر انسانی می شود در اختیار وی بگذارد.» به باور وی دانش همراه با موفقیت و پرهیزگاری بنیاد همه ی زندگی انسان است.(جعفریان یسار ،83،ص11)

مفهوم سنتی آموزش و پرورش که تنها به انتقال میراث فرهنگی سنتی توجه داشت در برابر دگرگونی های برخاسته از نیازهای گوناگون و فزاینده ی انسان، چهره ای تازه به خود می گیرد. در روزگار کنونی دیگر نمی توان از آموزش و پرورش کوششی را مراد کرد که درون فضائی ویژه برای زمانی ویژه و در ساعت ها و قالب های مشخص و برای گروهی معین به کار بسته می شود. نیاز جهان کنونی و آینده آن است که آموزش و پرورش فراگردی دانسته شود که در همه ی مراحل زندگی وی به شکل های گوناگون و از راههای مختلف به شیوه ای پیوسته به کار گرفته می شود.

آموزش و پرورش به راستی کلید رساندن هستی انسان و شکوفا کردن همه ی توانایی های سرشتی است که در درون هستی وی نهفته است.

اندیشمندان و صاحب نظران بر این باورند که آموزش بهترین ابزار بشر است برای ساختن آینده ی جهانی که در آن زندگی می کند. آموزش یکی از قدرتمند ترین سلاح هایی است که ما برای ساختن آینده از آن برخورداریم و چهار ستون اساسی آموزش عبارتند از، آموختن شناخت، آموختن عمل، آموختن زندگی، آموختن همزیستی. انسان امروز ناگریز از دانستن است، زیرا در آستانه ورود به قرن جدید با توسعه ی روز افزون ارتباطات است، تبادل اطلاعات در سطح بسیار گسترده و تغییرات سریع در جوامع صنعتی روبرو است. این تغییرات، دگرگونی نقش های اجتماعی افراد را فراهم آورده است و در نتیجه انسان ها را در طول زندگی، نیازمند به کسب آگاهی های شکل یافته می سازد.

(جعفریان یسار، 83،ص12)

فهرست مطالب

آموزش از نظر لغوی

اهمیت آموزش

آموزش از دیدگاه اسلام

سابقه تاریخی آموزش در ایران

نظام آموزش در دوران بعد از اسلام

نظام آموزش و پرورش نوین ایران

اهمیت آموزش کارکنان

انواع آموزش های کارکنان

آموزش قبل از خدمت

آموزش ضمن خدمت

تاریخچه آموزش ضمن خدمت کارکنان

آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران

تاریخچه آموزش ضمن خدمت در وزارت آموزش و پرورش

انواع آموزشهای ضمن خدمت

انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب زمان

انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب ماهیت

انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب هدف و منظور

هدفهای آموزش ضمن خدمت

اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان

روشهای ارزشیابی اثر بخشی آموزش

موقعیت آموزشهای ضمن خدمت در جهان معاصر

پیشینه تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL:دانلود پاورپوینت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بر مبنای ITIL

پاورپوینت آسیب شناسی قبل از ازدواج و راهکارها:آسیب شناسی قبل از ازدواجآسیب شناسیازدواجروابط دختر و پسرپیوند زناشوییکانون خانواده هابستر ازدواج همسریابی تشکیل خانواده

پاورپوینت مسجد گوهرشاد و فیلمش:پاورپوینت مسجد گوهرشاد,مسجد گوهرشاد,پروژه مسجد گوهرشاد,گوهر شاد,مسجد,فیلم مسجد گوهر شاد

پاورپوینت مواد پیرامون ما (درس 4 علوم تجربی کلاس هفتم):پاورپوینت فصل 4 علوم تجربی هفتم مواد پیرامون ما,پاورپوینت فصل 4 علوم تجربی هفتم,پاورپوینت مواد پیرامون ما,پاورپوینت مواد پیرامون ما

پاورپوینت خانه محتشم شیراز:دانلود پاورپوینت خانه محتشم شیراز,خانه محتشم شیراز,آشنایی با خانه محتشم شیراز,پاورپوینت بررسی و تحلیل خانه محتشم,خانه محتشم,پاورپوینت آشنایی با خانه محتشم,خانه تاریخی محتشم شیراز,پاورپوینت خانه محتشم شیراز ,پلان منزل محتشم

پاورپوینت مهر و وفا (درس 6 فارسی کلاس دهم):مهر و وفا,پاورپوینت مهر و وفا,دانلود پاورپوینت مهر و وفا,پاورپوینت فارسی کلاس دهم,دانلود پاورپوینت فارسی کلاس دهم,پاورپوینت درس 6 فارسی کلاس دهم مهر و وفا,پاورپوینت درس 6 فارسی کلاس دهم,پاورپوینت درس 6 فارسی 1,پاورپوینت درس مهر و وفا,پاورپوینت مهر و وفا

پاورپوینت معماری یونان:دانلود پاورپوینت معماری یونان,معماری یونان,پاورپوینت معماری یونان باستان,معماری یونان باستان,پاورپوینت معماری یونان,پاورپوینت آشنایی با معماری یونان باستان,معماری در دوره کلاسیک ,معماری در دوره هلنی,پاورپوینت بررسی معماری یونان باستان

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی:گلستان و مقامات ,وجوه اشتراک گلستان با مقامات ,وجوه اشتراک گلستان با مقامات جدال سعدی با مدعی و مقدمه کتاب,وجوه اختلاف گلستان و مقامات,مقایسه گلستان سعدی و مقامات حمیدی ,مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان,ویژگی های سبکی گلستان سعدی,ویژگی های سبکی بهارستان جامی ,مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان ,مقایسه حکایت های گلست

گسترش ابزارهای خودکار شناسایی الگوهای طراحی با عملیات پالایش و تصحیح برچسب:گسترش ,ابزارهای خودکار ,شناسایی ,الگوهای طراحی , عملیات پالایش ,تصحیح برچسب,شناسایی الگوها,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی:نارضایتی شغلی ,افسردگی,بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی,رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی,دانلود پایان نامه رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی,دانلود پروپوزال رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی,دانلود مقاله رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی,دانلود تحقیق رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی,دانلود پایان نامه,دانلود پروپوزال,دانلود مقاله,دانلود تحقیق