مشخصات فایل: انرژیهای قابل حصول از دریا

با ما همراه باشید با موضوع انرژیهای قابل حصول از دریا
کلمات کلیدی:انرژیهای قابل حصول از دریا,انرژی,جز و مد,تحقیق,پروژه,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

1-1- معرفی انرژی های قابل حصول از دریاها:

در این فصل انرژی های قابل حصول از آب دریاها و تكنولوژی استحصال از آنها به اختصار بیان می شود.

1- انرژی جزر و مد دریا

2- انرژی امواج دریا

3- انرژی حرارتی دریا

4- انرژی اختلاف غلظت نمك آب دریا

1-2- انرژی جزر و مد دریا

در این فصل به اختصار به انرژی جزر و مد دریاها پرداخته شده است و در فصل‌های بعد جامع تر بیان خواهد شد.

جزر و مد و جریانات جزر و مدی نتیجه اثر نیروهای جاذبه اجسام آسمانی است. این نیروها سبب افزایش ارتفاع سطح آب شده كه این افزایش نیز سبب ایجاد جریانات افقی جزر و مدی می شود.

انرژی این جریانات افقی را می توان از طریق ساختن سدهایی در كنار دریاها مهار نمود. از نظر مقایسه انرژی حاصل از جزر و مد بسیار مشابه واحدهای برق- آبی است. مقدار انرژی بدست آمده از جریانات جزر و مدی بسیار قابل ملاحظه است.

1-3- انرژی امواج دریا

ویژگی های منبع

انرژی امواج دریا عبارت است از انرژی مكانیكی منتقل شده از باد كه امواجی با پریود كوتاه، آنرا بصورت انرژی پتانسیل و جنبشی در خود ذخیره می كنند.

در میان منابع متعدد انرژیهای اقیانوسی، انرژی حمل شده توسط امواج دارای بیشترین درصد انباشتگی است. بعنوان نمونه، انرژی موثر موج در حالت های عمومی، نسبت به انرژی حاصل از تابش مستقیم خورشید در شدیدترین تابش ها، از تراكم بسیار بالاتری برخوردار است. بنابراین ابزاری كه بعنوان مبدلهای انرژی امواج مورد استفاده قرار می گیرند، انرژی خود را با چگالی به مراتب بالاتر نسبت به تجهیزات انرژی خورشیدی تولید و عرضه می نمایند.

موج ها بخاطر جرم آبی كه نسبت به سطح متوسط دریا جابجا شده، انرژی پتانسیل و بخاطر سرعت ذرات آب، انرژی جنبشی با خود حمل می كنند. انرژی ذخیره شده از طریق اصطكاك و اغتشاش، و با شدتی كه بستگی به ویژگی امواج و عمق آب دارد، تلف می شود. موجهای بزرگ در آبهای عمیق انرژی خود را با كندی بسیار از دست می‌دهند، در نتیجه سیستمهای امواج بسیار پیچیده هستند و اغلب هم از بادهای محلی و هم از طوفانهایی كه روزهای قبل در دوردست اتفاق افتاده اند سرچشمه می گیرند.

امواج توسط ارتفاع، طول موج (فاصله بین قله‌های متوالی) و دوره تناوبشان (زمان بین قله های متوالی) مشخص می شوند. قدرت امواج معمولاً برحسب كیلووات بر متر بیان می شود كه نمایانگر نرخ انتقال انرژی از عرض یك خط فرضی بطول یك متر و موازی با جبهه موج می باشد.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 6
فصل اول: انرژیها قابل حصول از دریا 8
1-1- معرفی ها 9
1-2- انرژی جزر و مد دریا 9
1-3- انرژی امواج دریا 10
1-3-1- مبدل های انرژی امواج 13
1-3-2- اثرات زیست محیطی 19
1-3-3- نتیجه گیری 20
1-4- انرژی حرارتی دریا 21
1-4-1- تكنولوژی حرارتی دریا 22
1-4-2- اثرات زیست محیطی 25
1-4-3- نتیجه گیری 25
1-5- انرژی اختلاف غلظت نمك 26
1-5-1- تكنولوژی اختلاف غلظت نمك 27
1-5-2- نتیجه گیری 28

فصل دوم: جزر و مد 29
2-1- منشأ و تاریخچه جزر و مد 30
2-2- مكانیسم تشكیل جزر و مد 31
2-3- تركیب اثر ماه و خورشید بر روی جزر و مد 32
2-4- نسبت نیروهای مولد جزر و مد ماه و خورشید 35
2-5- اثر اینرسی آب برروی جزر و مد 37
2-6- اثر عدم تقارن مدار زمین و ماه برروی جزر و مد 38
2-7- سایر پارامترهای مؤثر در جزر و مد 38
2-8- كاربردهای جزر و مد 39
2-9- مقدار انرژی قابل استحصال از جزر و مد 40

فصل سوم: شرایط بهره برداری از نیروگاه جزر و مدی 43
3-1- شرایط مكان مناسب برای احداث نیروگاه جزر و مدی 44
3-2- كشورهای دارای پتانسیل جزر و مدی بالا 46
3-3- عوامل مؤثر بر دامنه جزر و مد 48
3-4- نكات اساسی طراحی نیروگاههای جزر و مدی 48
3-4-1- نحوه عملكرد نیروگاه جزر و مدی 49
3-4-2- نحوه و تجهیزات آبگیری نیروگاه جزر و مدی 50
3-4-3- ساختن دایك 51
3-4-4- طراحی داخلی نیروگاه جزر و مدی 52
3-4-5- انواع توربین های بكارگرفته شده در نیروگاههای جزر و مدی 53
3-4-6- طراحی محور توربین 54

فصل چهارم: نیروگاه جزر و مدی 55
4-1- روشهای مختلف تولید برق از انرژی جزر و مدی 56
4-2- سیستم یك حوضچه ای 57
4-3- سیستم دو حوضچه ای 62
4-4- سیستم تركیبی شامل دو حوضچه 63
4-5- نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای 65
4-5-1- مزایا و معایب نیروگاههای جزر و مدی در حالت تلمبه ذخیره ای 67
4-6- نیروگاههای جزر و مدی بهره برداری شده 69
4-6-1- مشخصات نیروگاه جزر و مدی لارنس فرانسه 70
4-6-2- مشخصات نیروگاه جزر و مدی آناپولیس كانادا 71
4-7- بررسی سواحل ایران برای استفاده از انرژی جزر و مدی برای تولید برق 73
4-8- مسائل زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی 75
4-9- نتیجه گیری 79

فصل پنجم: ترجمه مقاله (انرژی تجدید پذیر) 81

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت قصرالحمرا (دژسرخ رنگ):دانلود پاورپوینت قصرالحمرا (دژسرخ رنگ) ,پاورپوینت قصرالحمرا (دژسرخ رنگ) ,دانلود پاورپوینت معماری,تحلیل و بررسی قصرالحمرا (دژسرخ رنگ),قصرالحمرا ,دژسرخ رنگ,پروژه آشنایی با قصرالحمرا (دژسرخ رنگ),بارگاه,شبستان,پاورپوینت قصرالحمرا

پاورپوینت چگونه فرزندان خود را به نماز خواندن تشویق کنیم 2:پاورپوینت چگونه فرزندان خود را به نماز خواندن تشویق کنیم 2,دانلود پاورپوینت چگونه فرزندان خود را به نماز خواندن تشویق کنیم 2,چگونه فرزندان خود را به نماز خواندن تشویق کنیم قسمت دوم,دانلود چگونه فرزندان خود را به نماز خواندن تشویق کنیم قسمت دوم,پروژه چگونه فرزندان خود را به نماز خواندن تشویق کنیم 2,دانلود پروژه چگونه فرزندان خود را به نماز خو

پاورپوینت آموزش ریاضی 2:فایل پاورپوینت آموزش مبحث مثلثات ریاضی 2,دانلود فایل پاورپوینت آموزش مبحث مثلثات ریاضی 2,پاورپوینت در مورد آموزش مبحث مثلثات ریاضی 2

پاورپوینت مسائل اجرایی دیوارهای حائل:پاورپوینت مسائل اجرایی دیوارهای حائل,دانلود پاورپوینت مسائل اجرایی دیوارهای حائل, مسائل اجرایی دیوارهای حائل,دانلود مقاله مسائل اجرایی دیوارهای حائل,مقاله مسائل اجرایی دیوارهای حائل,دانلود پروژه مسائل اجرایی دیوارهای حائل ,پروژه مسائل اجرایی دیوارهای حائل ,دانلود تحقیق مسائل اجرایی دیوارهای حائل ,تحقیق مسائل اجرایی دیوارهای حائل,دانل

پاورپوینت حقوق جزایی عمومی 2:حقوق جزایی عمومی 2,حقوق جزایی عمومی,حقوق جزایی,پاورپوینت حقوق جزایی عمومی,تحقیق درمورد حقوق جزایی,دانلود مقاله حقوق جزایی عمومی 2,دانلود پاورپوینت حقوق جزایی عمومی 2,مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی,مجرم و مسئولیت جزائی در شرایط استسنایی

پاورپوینت لاکان و انسان برزخی:پاورپوینت لاکان و انسان برزخی,دانلود پاورپوینت لاکان و انسان برزخی,پاورپوینت مفهوم انسان برزخی از دید لاکان,دانلود پاورپوینت مفهوم انسان برزخی از دید لاکان,دانلود لاکان و انسان برزخی,لاکان و انسان برزخی,تحقیق لاکان و انسان برزخی,دانلود تحقیق لاکان و انسان برزخی,پروژه لاکان و انسان برزخی,دانلود پروژه لاکان و انسان برزخی,روانشناسی,دانلود

پاورپوینت زمان تناوب سازه:پاورپوینت زمان تناوب سازه,Etabs,ایتبس,تناوب سازه,زمان تناوب,زمان تناوب سازه,محاسبه زمان تناوب, سازه نرم افزار ایتبس

پاورپوینت بررسی کرموشدگی بتن:دانلود پاورپوینت بررسی کرموشدگی بتن,کرموشدگی بتن,دانلود پاورپوینت عمرانی,مقاوم سازی,پاورپوینت شن نما شدن بتن,عوامل کرموشدگی بتن,راهکارهای ترمیم عضو کرمو شده,پاورپوینت کرموشدگی,کرموشدگی بتن,شن نما شدن بتن

پاورپوینت گود‌برداری و پی‌ کنی‌:گود‌برداری و پی‌ کنی‌,پاورپوینت گود‌برداری و پی‌ کنی‌,دانلود پاورپوینت گود‌برداری و پی‌ کنی‌,شناسایی زمین,پاورپوینت شناسایی زمین,دانلود پاورپوینت شناسایی زمین,گود‌برداری ,پاورپوینت گود‌برداری ,دانلود پاورپوینت گود‌برداری ,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانل

مبانی نظری افسردگی:افسردگی,مبانی نظری افسردگی (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری افسردگی