مشخصات فایل: نمونه سوالات ارشد آمار در كتابداری و اطلاع رسانی

با ما همراه باشید با موضوع نمونه سوالات ارشد آمار در كتابداری و اطلاع رسانی
کلمات کلیدی:دانلود نمونه سوالات ارشد آمار در كتابداری و اطلاع رسانی,نمونه سوالات ارشد آمار در كتابداری و اطلاع رسانی,دانلود نمونه سوالات پیام نور,دانلود نمونه سوالات,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی ,کسب و کار, کارافرینی

نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی-مدیریت فناوری اطلاعات (آمار در كتابداری و اطلاع رسانی )

آمار در كتابداری و اطلاع رسانی

1 اگر جامعه ای دارای كد از پیش تعیین شده و مرتبی داشته باشد از چه نوع نمونه گیری استفاده می شود

الف. خوشه ای ب. نمونه گیری ساده

ج. نمونه گیری گروهی . د نمونه گیری منظم

. 3 اگر آماره b نااریب برای پارامتر aباشد كدام گزینه درست است :

E(b)=a .ب E(a)=b .الف

MSE=E(a)-b د . MSE=E(b)-a .ج

4 . θ1 اگر برای پارامتر θ،كارایی

θ2 نسبت به ˆ

، برابر 4 باشد در اینصورت : ˆ

ˆ كارآتر است θ1 الف .

ˆ كارآتر است θ2 ب.

ج. كارایی θ2 وˆθ1 یكسان است . ˆ

. د بستگی به مقدار واریانس انها دارد و نمی توان در مورد انها قضاوت كرد .

. 5 چه زمانی توزیع دو جمله ای از تقریب نرمال برخوردار است .

الف. در هر شرایط می توان از تقریب نرمال استفاده كرد

ب. زمانی كه ?np و

nq باشد

ج. زمانی كه ?np و ?nq باشد.

. د وقتی كه nخیلی كوچك و pخیلی بزرگ و

np باشد .

. 6 اگر واریانس جامعه اماری 24 باشد و انحراف معیار توزیع نمونه گیری x برابر 2 باشد در اینصورت مقدارnچقدر می شود؟

الف 6. ب. 36 ج. 144 . د 72

7. در برآورد فاصله ای برای میانگین جامعه خطای براورد چه رابطه ای با طول اطمینان دارد؟

الف 2. برابر ب 4. برابر ج 5/0. برابر . د 25/0 برابر

نوع فایل:Pdf

سایز: 2.29 MB

تعداد صفحه:17

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت تشریح قورباغه،خرگوش،اجزای گل و گروه خونی:پاورپوینت تشریح قورباغه،خرگوش،اجزای گل و گروه خونی,پاورپوینت تشریح قورباغه,پاورپوینت تشریح خرگوش,پاورپوینت تشریح اجزای گل,پاورپوینت تشریح گروه خونی,قورباغه,خرگوش,تهیه گستره خونی,تشریح قورباغه,تعیین گروه خونی رایگان,تشریح خرگوش,تهیه گستره خونی,اجزای گل,DNA و RNA پیشرفته,گروه خونی

پاورپوینت زندگینامه فردیناند تونیس:پاورپوینت زندگینامه فردینـانـد تونیـس,دانلود پاورپوینت زندگینامه فردینـانـد تونیـس,پاورپوینت رایگان زندگینامه فردینـانـد تونیـس,پاورپوینت گمن شافت چیست,پاورپوینت گزل شافت چیست,پاورپوینت گزلشافت چیست,پاورپوینت گمنشافت چیست,دانلود زندگینامه فردینـانـد تونیـس,زندگینامه فردینـانـد تونیـس,تحقیق زندگینامه فردینـانـد تونیـس,پروژه زندگینامه فردی

پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی:مدیریت,مدیریت آموزشی,اصول مدیریت آموزشی,پاورپوینت مدیریت آموزشی,وظایف مدیریت از نظر فایول,پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی,تحقیق درمورد مدیریت آموزشی,دانلود مقاله اصول مدیریت آموزشی,انواع مكاتب مدیریت,مكتب كلاسیك,نظریه مدیریت علمی,مدیریت علمی,مدیریت اداری,مدیریت بوروكراسی,دانلود پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

پاورپوینت بررسی آموزش الکترونیک:دانلود پاورپوینت بررسی آموزش الکترونیک,تحقیق بررسی آموزش الکترونیک,مقاله بررسی آموزش الکترونیک,پاورپوینت بررسی آموزش الکترونیک,بررسی آموزش الکترونیک,آموزش, الکترونیک

مبانی نظری مدیریت استعداد ، شایسته سالاری:دانلود مبانی نظری مدیریت استعداد ، شایسته سالاری,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

مبانی نظری اختلافات اجیر و مستأجر:اختلافات اجیر و مستأجر,اختلافات اجیر و مستاجر,مبانی نظری اختلافات اجیر و مستأجر (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری اختلافات اجیر و مستأجر

سوالات وکالت 9 سال گذشته با پاسخنامه:سوالات وکالت,آزمون وکالت,پاسخنامه آزمون وکالت,سوالات وکالت 9 سال گذشته با پاسخنامه,دانلود سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه,دانلود سوالات آزمون وکالت 9 سال گذشته با پاسخنامه,پاسخنامه سوالات وکالت 9 سال گذشته,دانلود پاسخنامه سوالات وکالت 9 سال گذشته,دانلود پاسخنامه سوالات آزمون وکالت 9 سال گذشته

پاورپوینت واقع گرایی و تربیت:پاورپوینت واقع گرایی و تربیت,دانلود پاورپوینت واقع گرایی و تربیت,پاورپوینت رایگان واقع گرایی و تربیت,پاورپوینت واقع گرایی چیست,پاورپوینت تعریف واقع گرایی,پاورپوینت واقع گرایی تعقلی,پاورپوینت واقع گرایی طبیعی,دانلود واقع گرایی و تربیت,واقع گرایی و تربیت,تحقیق واقع گرایی و تربیت,پروژه واقع گرایی و تربیت,دانلود پاورپوینت واقع گرایی چیست,د

پاورپوینت بازار انحصاری چیست:پاورپوینت بازار انحصاری چیست,دانلود پاورپوینت بازار انحصاری چیست,پاورپوینت رایگان بازار انحصاری چیست,پاورپوینت تعریف بازار انحصاری چیست,پاورپوینت مفهوم بازار انحصاری چیست,پاورپوینت آشنایی با بازار انحصاری,دانلود بازار انحصاری چیست,بازار انحصاری چیست,تحقیق بازار انحصاری چیست,پروژه بازار انحصاری چیست,دانلود پاورپوینت تعریف بازار انحصاری چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم بازار انحصاری چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با بازار انحصاری,

پاورپوینت بررسی اثرمولفه قائم زلزله برروی پل بتنی در نواحی نزدیک گسل:دانلود پاورپوینت طراحی لرزه ای پل بتنی نزدیک گسل,دانلود اثرمولفه قائم زلزله بر روی پل بتنی,حوزه نزدیک گسل,تحلیل تاریخچه زمانی ,پاورپوینت اثر مولفه قائم زلزله,تحلیل خطی و غیرخطی,پاورپوینت عمرانی,پاورپوینت اثر زلزله بر پل,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق