نمایش فایل: نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم رباییرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:نقد و تحلیل آرا,آدم ربایی,مقاله,تحقیق,پروژه,پایان نامه,نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی,مقاله نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی,تحقیق نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی,پروژه نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی,پایان نامه نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و

نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی


مقدمه:
اولین موضوعی كه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته موضوع سرقت می باشد سرقت یكی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالكیت، كه شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالكیت در جوامع بشری اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتكبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی شده است این جرم بدلیل سهل‌تر بودن ارتكاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتكابی در كشورهای مختلف را تشكیل می دهد پلیس با شناخت انواع دزدیها و طبقات سارقین از یك طرف و قانونگذار و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین مناسب و نظارت و كوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرایم كه هر روز بر پیچیدگی نحوه ارتكاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند. معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و كوچك كار خود را شروع می كنند وبتدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تكامل راهی و حرفه ای می شوند اغلب سرقتها برای رفع كمبودهای مادی اتفاق می‌افتد گرچه بعدها به صورت یك حرفه پرافتخار در می آید. لذا ریشه سرقت را بایستی در نظام روابط نادرست اقتصادی جستجو كرد و هیچ شخصی نمی تواند سرقت را در جامعه، چه برای خود و چه برای دیگران تجویز كند و همگان سرقت را به عنوان پدیده ای منفور تلقی و با آن مبارزه می كنند و در ادبیان مختلف، همچنین مبین اسلام، مجازات سختی برای سرقت در نظر گرفته شده است.
قرآن كریم در آیه 38 سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است: "والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزء بما كسبنانكاه من الله و الله عزیز حكیم." همچنین در آیین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محكوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستانی ایران نیز جرم سرقت خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم یكی از عوامل ایجاد بردگی، ارتكاب جرم سرقت بوده است در روسیه كه كیفر دزد و قاتل یكی بود، دزدها همیشه مرتكب قتل می شدند تا سرقت آنها افشا نشود.
دومین موضوعی كه در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است آدم ربایی می باشد جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری كه لازمه ارتكاب آن عدم رضایت طرف است در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است آدم ربایی در زمره جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) قرار می‌گیرد رفتار فیزیكی لازم برای اركتاب آن «ربودن» است همانطور كه ربودن مال مستلزم نقل مكان كردن مال است آدم ربایی هم مستلزم جابجایی شخص بدون رضایت وی می‌باشد بطور خلاصه آدم‌ربایی جرمی است عمدی و لذا باید قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتكب جرم در دادگاه احراز شود و با این حال انگیزه مرتكب اعم از شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه در تحقیق آن بی‌تأثیر است و تنها می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد


فهرست عناوین:
مقدمه....................................................................................................................... 5

فصل اول : تحلیل حقوقی موضوع پرونده

مبحث اول : مفهوم مشاركت در جرم و شروط تحقق آن....................................... 7

گفتار اول: عنصر قانونی شركت درجرم................................................................. 9

گفتار دوم: عنصر مادی شركت در جرم............................................................... 10

گفتار سوم: عنصرروانی شركت در جرم و مجازات شركت در جرم................. 12

مبحث دوم: مفهوم جرم سرقت و شروط تحقق آن............................................... 14

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت.................................................................... 15

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت..................................................................... 17

گفتارسوم: عنصر روانی جرم سرقت.................................................................... 18

مبحث سوم: مفهوم آدم ربایی و شروط تحقق آن................................................ 19

گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم ربایی............................................................. 20

گفتار دوم : عنصر مادی جرم آدم ربایی.............................................................. 21

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم ربایی............................................................. 24

گفتار چهارم: ‌مجازات آدرم ربایی در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی ....... 25


فصل دوم: تجزیه و تحلیل آرا

مبحث اول: نقد و تحلیل شكلی آرا.......................................................................... 30

مبحث دوم: نقد و تحلیل ادبی آرا........................................................................... 33

مبحث سوم:تصویر متن آراءمورد نقد و بررسی

منابع و مأخذ.......................................................................................................... 37

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت داراییها و شیوه تعیین ارزش آنها (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری):دانلود پاورپوینت داراییها و شیوه تعیین ارزش آنها ,تعیین مجدد ارزش دارایی ها,معیار سنجش اقلام ورودی ,بهای تمام شده تاریخی,نقاط ضعف بهای تمام شده تاریخی ,انواع بهای تمام شده تاریخی اقلام ورودی ,هزینه واقعی ,نقطه ضعف هزینه واقعی ,هزینه استاندارد ,بهای تمام شده اولیه ,هزینه جاری اقلام ورودی ,نقاط ضعف هزینه جاری اقلام ورودی ,انواع هزینه ه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عزت نفس:مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس,نظریه های عزت نفس,ادبیات پیشین عزت نفس,تعریف عزت نفس,تاریخچه عزت نفس,پیشینه تحقیق عزت نفس,مبانی نظری عزت نفس,پیشینه عزت نفس

آموزش 33 امضا گالری امضابازار:آموزش امضا,آموزش امضا رویا نگار,آموزش طراحی امضا,آموزش تصویری طراحی امضا,چگونه امضا طراحی کنیم؟

پاور پوینت نقش حسابرسی عملکرد و مدیریت مشارکتی در تحول اداری سازمانها:نقش حسابرسی,نقش حسابرسی در عملکرد و مدیریت,عملکرد مدیریت

پاورپوینت اعتبار اسنادی چیست:پاورپوینت اعتبار اسنادی چیست,دانلود پاورپوینت اعتبار اسنادی چیست,پاورپوینت رایگان اعتبار اسنادی چیست,پاورپوینت LC چیست,پاورپوینت گشایش اعتبار اسنادی,پاورپوینت تعریف اعتبار اسنادی,پاورپوینت مفهوم اعتبار اسنادی,پاورپوینت تعریف LC,دانلود اعتبار اسنادی چیست,اعتبار اسنادی چیست,تحقیق اعتبار اسنادی چیست,پروژه اعتبار اسنادی چیست,دانلود پاورپوی

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی و اصول آن:شیوه های شهرسازی معماری اسلامیمعماری و شهرسازی جغرافیای معماری شهرسازی اسلامیمعماریشهرسازیمعماری و شهرسازیمعماری در جهان اسلام معماری

بررسی عوامل موثر بر انگیزش نیروی انسانی با استفاده از نظریه نیازهای آشكار موری:انگیزش نیروی انسانی ,نظریه نیازهای آشكار موری ,انگیزش ,کسب موفقیت ,تعلق, تهاجم ,استقلال ,ارائه خود نمایی , هیجان,پرستاری, نظم ,قدرت ,اثر بخشی,کارائی

پاورپوینت علف های هرز چغندر قند:پاورپوینت علف های هرز چغندر قند,دانلود پاورپوینت علف های هرز چغندر قند,علف های هرز چغندر قند,علف های هرز,مدیریت علفهای هرز چغندرقند ,ویژگی چغندرقند وعلف هرز آن,چغندر قند,دانلود,پاورپوینت

پاورپوینت بررسی مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط:دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط,پاورپوینت مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط,مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک و متوسط,مدیریت استراتژیک,در صنایع کوچک و متوسط,پاورپوینت مدیریت استراتژیک,پاورپوینت مدیریت,پاورپوینت استراتژیک,الگوی مدیریت استراتژیک,مدل مدیریت استراتژیک در صنایع کوچک ومتوسط,تدوین استراتژی در صنایع کوچ

مبانی نظری معماری جنبش ها و مکاتب و سبک های هنری:مبانی نظری معماری,مقاله مبانی نظری معماری,دانلود مقاله مبانی نظری معماری,مقاله مبانی نظری معماریجنبش ها و مکاتب و سبک های هنری ,دانلود مقاله مبانی نظری معماریجنبش ها و مکاتب و سبک های هنری ,جنبش ها و مکاتب و سبک های هنری,معماری,مقاله معماری