دریافت فایل با موضوع بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون

در این پست قصد معرفی فایل بررسی ایزومری در اكسیم حاصل از 2- (4- ترسیوبوتیل - 1- سیكلوهگزنیل)- 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون را داریم با ما همراه باشید.
کلمات کلیدی:ایزومری , اكسیم ,ترسیوبوتیل ,سیكلوهگزنیل,ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون

هدف از انجام این پایان‌نامه سنتز اكسیم از 2ـ (4ـ ترسیوبوتیل ـ 1- سیكلوهگزنیل)- 4ـ ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون و بررسی ایزومری‌های اكسیم تهیه شده می‌باشد.

با توجه به اهمیت اكسیم‌ها در بسیاری از داروها و تركیبات درمانی از جمله آنتی دوت سموم ارگانو فسفره و داروهای آنتی نئوپلاستیك، علف‌كش‌ها، ضد قارچ‌ها و قارچ‌كش‌ها و ... مبادرت به سنتز این واحدها نمودم.

ابتدا 4ـ ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون را در حضور (%40) KOH و اتانول رفلاكس نموده، سپس از حاصل بدست آمده در حضور هیدروكسیل آمین و هیدروكلراید و سدیم استات، اكسیم مربوطه بدست آمد.

تمامی موارد توسط طیف‌سنجی IR، NMR . H، NMR . C13 مورد بررسی قرار گرفتند. و ایزومری اكسیم حاصله مورد بررسی قرار گرفت.

مقدمه:

با پیدایش شیمی داروئی با تلفیق شیمی آلی سنتیتك، جنبه‌های فارماكلوژیك و اهداف بالینی به تحولی شگرف در علم داروسازی منتهی شد. تهیه تركیبات رهبر توسط علم شیمی و تطبیق آن با مقاصد درمانی بوسیله مطالعات بالینی مسیر تحقیقات را به سمت تولید دسته‌های داروئی جدید سوق داده است. بی‌شك موفقیت علم پزشكی در سال‌های اخیر تا حد زیادی مرهون این كشفیات است. البته پیشرفت در این زمینه به دور از مشكلات نبوده و عدم هماهنگی واحدهای مختلف از جمله «بالینی» در پذیرش و استفاده از داروهای جدید و یا بهره‌مند نبودن از روش‌های كنترل‌ شده موانعی بر سر راه تحقیقات به حساب می‌آمدند.

پزشكی امروز جهت بكارگیری روش‌های مطلوب به داروهائی با طیف اثر انتخابی‌تر و عوارض جانبی كمتر نیازمند است و این امر به جز در سایه تلاش‌های متخصصان شیمی داروئی محقق نخواهد شد، روندی كه در تمام طول تاریخ علی‌رغم معضلات محدودیت‌ها و موانع بیشمار به همت دانشمندانی فرزانه به بهترین نحو پیش رفته و در آینده نیز تداوم خواهد یافت.

فهرست مطالب

خلاصه فارسی

مقدمه................................................................................................................ 1

فصل اول: كلیات

1-1- اكسیم‌ها و كاربرد آنها........................................................................... 2

1-1-1- اثر اكسیم به عنوان آنتی دوت........................................................... 4

الف) ساختار شیمیائی و ویژگی اكسیم‌ها......................................................... 11

ب) فارماكوكینتیك اكسیم‌ها.............................................................................. 14

ج) سمیت اكسیم‌ها............................................................................................. 15

د) خاصیت فعالیت بخشی مجدد در In- Vitro................................................... 17

هـ) خاصیت احیاكنندگی در In-Vivo................................................................ 20

و) اثربخشی درمانی اكسیم‌ها........................................................................... 25

ز) توصیه‌های بالینی......................................................................................... 30

1-1-2- اثر اكسیم‌ها به عنوان آنتی دوت سموم ارگانو فسفره...................... 32

الف) مكانیزم عمل آفت كش‌های ارگانو فسفره................................................ 32

ب) تابلوی بالینی مسمومیت با آفت كش‌های ارگانو فسفره.............................. 34

ج) درمان مسمومیت با آفت كش‌های ارگانو فسفره......................................... 37

1-1-3- اكسیم با كاربرد علف‌كش.................................................................. 38

1-1-4- اثر ضد قارچی اكسیم‌ها..................................................................... 39

الف) معرفی قارچ‌ها........................................................................................... 39

ب) شیمی درمانی بیماری‌های قارچی............................................................... 41

ج) آزول‌های ضد قارچ...................................................................................... 43

د) فارماكوفور آزول‌های ضد قارچی............................................................... 44

هـ) مكانیزم اثر آزول‌ها.................................................................................... 48

و) طراحی آزول‌های جدید ضد قارچ (آنالوگ های اكسی كونازول)............... 51

1-1-5- اثر اكسیم در درمان بیماری انگلی لشمانیوز..................................... 55

1-1-6- تركیبات آنتی‌بیوتیك با ساختار اكسیم................................................ 57

الف) تعریف آنتی‌بیوتیك‌ها................................................................................. 57

ب) منابع آنتی‌بیوتیك‌ها...................................................................................... 60

ج) مكانیزم اثر آنتی‌بیوتیك‌ها............................................................................. 60

د) آنتی‌بیوتیك‌های بتالاكتام............................................................................... 63

1-1-7- اثر اكسیم در درمان بیماری آلزایمر................................................. 67

الف) علت‌شناسی بیماری آلزایمر...................................................................... 68

ب) درمان بیماری آلزایمر................................................................................. 68

1-1-8- مشتقات اكسیم با خاصیت ضد تشنج................................................. 70

الف) فیزیوپاتولوژی صرع................................................................................ 72

ب)اتیولوژی صرع............................................................................................. 74

ج) دارو درمانی صرع....................................................................................... 75

1-1-9- مشتقات اكسیم با خاصیت مهار كنندگی پمپ سدیم ـ پتاسیم............ 78

1-1-10- اكسیم با خاصیت مهاركنندگی آنزیم Cytp450.................................. 79

فصل دوم: بخش نظری

2-1- تلاش برای سنتز 2-(4-ترسیوبوتیل-1- سیكلوهگزنیل)-4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون..................................................................... 81

2-1-1- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط اسیدی................................................ 82

2-1-2- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط اسیدی با حلال تولوئن82

2-1-3- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط بازی......................................................................... 83

2-1-4- روش خالص سازی كتون سنتز شده................................................ 84

الف) انتخاب حلال............................................................................................. 85

ب) انحلال.......................................................................................................... 86

ج) صاف كردن محلول داغ............................................................................... 87

د) تبلور............................................................................................................. 87

هـ) صاف كردن................................................................................................ 88

و) خشك كردن بلور‌ها...................................................................................... 89

2-2- تلاش برای سنتز اكسیم از 2-(4- ترسیوبوتیل-1- سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون 90

3-1- روش سنتز 2-(4- ترسیوبوتیل-1-سیكلوهگزنیل)-4-ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون از 4- ترسیوبوتیل سیكلوهگزانون در محیط بازی................................................................................................................... 91

3-2- عمل جداسازی كتون مورد نظر توسط كریستال‌گیری مجدد................ 92

3-3- طیف‌های كتون سنتز شده...................................................................... 95

3-4- بررسی و نتیجه گیری............................................................................ 106

3-5- تلاش برای سنتز اكسیم از كتون ساخته شده در مرحله 3-1-............. 107

3-6- عمل جداسازی اكسیم مورد نظر توسط كریستال‌گیری مجدد............... 108

3-7- طیف‌های اكسیم سنتز شده..................................................................... 110

3-8- بررسی و نیتجه‌گیری.............................................................................. 115

خلاصه انگلیسی................................................................................................ 116

منابع.................................................................................................................. 117

ادامه مطلب و دریافت فایل

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 81:آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 81,,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس دارو در سال 81 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

پاورپوینت تخت جمشید:پاورپوینت تخت جمشید,تخت جمشید,پروژه تخت جمشید,معماری تخت جمشید

پاورپوینت سند بلاست:سند بلاست,پاورپوینت سند بلاست,دانلود پاورپوینت سند بلاست,سند پلاست چیست,پاورپوینت سند پلاست چیست,دانلود پاورپوینت سند پلاست چیست,تاریخچه سندبلاست,پاورپوینت تاریخچه سندبلاست,دانلود پاورپوینت تاریخچه سندبلاست,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاورپوینت مه

پروژه کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی:پروژه کارافرینی تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی,طرح توجیهی تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی,کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی,دانلود پروژه تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی,دانلود کارآفرینی تولید نایلون عریض کشاورزی ، نخ و طناب پلاستیکی,طرح توجیه فنی تولید نایلون عریض کشاورزی ،

پاورپوینت سرمایه‌ گذاری جسورانه چیست:پاورپوینت سرمایه‌ گذاری جسورانه چیست,دانلود پاورپوینت سرمایه‌ گذاری جسورانه چیست,پاورپوینت رایگان سرمایه‌ گذاری جسورانه چیست,پاورپوینت تعریف سرمایه‌ گذاری جسورانه,پاورپوینت مفهوم سرمایه‌ گذاری جسورانه,پاورپوینت آشنایی با سرمایه‌ گذاری جسورانه,پاورپوینت معرفی سرمایه‌ گذاری جسورانه,پاورپوینت صندوق سرمایه گذاری جسورانه,پاورپوینت سرمایه گذاری

پاورپوینت بررسی زردآلو و خواص آن:دانلود پاورپوینت بررسی زردآلو و خواص آن,تحقیق بررسی زردآلو و خواص آن,مقاله بررسی زردآلو و خواص آن,پاورپوینت بررسی زردآلو و خواص آن,بررسی زردآلو و خواص آن,زردآلو , خواص زردآلو

بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی:شركت , معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی,معاونت در قتل عمد,شرکت در جرم,شرکت در قتل عمد,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی,پژوهش بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی,تحقیق بررسی شركت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی,پروژه بررسی

مبانی و پیشینه نظری دلبستگی شغلی:دلبستگی شغلی,مبانی و پیشینه نظری دلبستگی شغلی,پیشینه نظری دلبستگی شغلی

پاورپوینت اصول ، ضوابط و استانداردهای طراحی موزه:دانلود پاورپوینت اصول ,ضوابط و استانداردهای طراحی موزه,پاورپوینت استانداردهای طراحی موزه,پروژه موزه,پاورپوینت اصول ,ضوابط و استانداردهای طراحی موزه,پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی موزه,انواع موزه,پاورپوینت موزه هنر میلواكی,طراحی موزه

پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی:پاورپوینت بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی,بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی,تحقیق بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی,مقاله بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی,بررسی بررسی نقش دهیاریها در توسعه روستایی,نقش دهیاریها در توسعه روستایی,