لینک دانلود فایل بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:نگرش ,جوانان , آینده

فکر جوانی با کارکرد«چرخش حیات» و جوانان به عنوان « یک نسل با تحرک و پویا » می توانند به معقول نمودن موفقیت ها ، انتقال آنها و باز کردن بسترهای جدید بپردازند. این مسأ له مهم به نظر می رسد که باید جوان را فراتری (ساختار خانوادگی)خود مجدأ جایگزین نمود وسرنوشت های همان نسل در همان خانواده را به تحلیل پرداخت.ضروری است که جوان را در یک مسیر معین باید قراردادتا بهتر بتواند به کارکردهای اجتماع پاسخ گوید. هر جوانی سرنوشت خود را در توالی سرنوشت های والدین واجداد می داند. این توالی به صورت یک وزنه ی مهم می تواند در آینده به منصبه ی ظهور برسد. بنابرین تعداد نسلها،می تواند در آینده جوانان خود را متناسببا مقدار خودشان بسنجد. این معیارها می توانند به عنوان مسائل اساسی تحرک اجتماعی محسوب شوند وبه عنوانرابطه متقابل نسلها و خانواده های فعلی ،در نسل جدید، نقش اساسی راداشته باشند.

دیدگاههای جدید در خصوص جوانان اشاره به انتقال عمیق استراژی های تخقیق دارند. از سوی دیگر با بررسی مسلئل جوانان در طبقه بندی ویژه ی آنها وبا لحاظ مطالعات آماری باید توجه داشته باشیم که جوان با توجه به تاریخ خانواده و فراتری آن مورد توجه قرار می گیرد.در این راستا که مطالعات فرد در زمان خود نقش اساسی را خواهد داشت.

فعالیتهای نهادی باعث ظهور یک نسل از جامعه شناسان گردید تا بتوانند به مسائل موجود با توجه به بینش های نظری وروش شناسی بپردازد .

موضوع پایان نامه ما می باشد که شامل 5 فصل است وبه شرح زیر است:

فصل اول :طرح تحقیق که در مورد موضوع تحقیق واهداف آن بحث می نماییم.

فصل دوم: مبانی بینشی

فصل سوم: مبانی روشی که در مورد روش تحقیق بحث شده است.

فصل چهارم:نتایجی که به وسیله جداول یک سویه ، دوسویه بدست آمده وتفسیر آن که به صورت آماری ذکر شده است.

فصل پنجم:نتیجه گیری که براساس اهداف وتوضیحات می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

عنوان تحقیق

تحدید تحقیق

بیان مسأ له

پرسش آغازین

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

اهمیت تحقیق

ضرورت تحقیق

فصل دوم

مبانی بینشی

تعریف مسأ له

پیشینه مطالعاتی

جوانان : بیگانگی،الگو هاونگرش ها

جوانان بیگانه از خانواده

فرهنگ ها والگوهای زندگی

جوانی چه دورانی است!؟

در صحنه بودن جوان

ساختارها

اصل موفقیت جوانان دردو موضوع قابل طرح است

جامعه پذیری جوانان

الگوهای باز آفرینی اجتماعی

فرهنگ جزیره ای جوانان

کارکردهای نهادها وگروهها بر جوانان

معرفی جوان

مسائل ونگرش های جدید

فصل سوم

مبانی روشی

1-سطح تحقیق

2-روش تحقیق

3- رهیافت تحقیق

تکنیک پژوهش

ابزار جمع آوری اطلاعات

جامعه آماری

فصل چهارم

جداول یک سویه و دوسویه

فصل پنجم

نتیجه گیری ،خلاصه و پیشناهادات

نتیجه گیری بر اساس اطلاعات به دست آمد از جدول یک سویه

نتیجه گیری از جداول بر حسب آزمون های فرض

نتیجه گیری بر اساس اهداف

پرسشنامه

منابع ومآخذ

ادامه مطلب و دریافت فایل

استاندارد های روانپرستاری:استاندارد های روانپرستاری,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه

پاورپوینت بررسی میوه های مناطق معتدله (بادام):دانلود پاورپوینت بررسی میوه های مناطق معتدله (بادام),تحقیق بررسی میوه های مناطق معتدله (بادام),مقاله بررسی میوه های مناطق معتدله (بادام),پاورپوینت بررسی میوه های مناطق معتدله (بادام),میوه ,مناطق معتدل,بادام

پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای:پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای,خرید و دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای,خرید پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای,دانلود پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای,خرید و دانلود پروژه پاورپوینت حسابداری,خرید و دانلود پروژه پاورپوینت,پاورپوینت حسابداری,بودجه بندی سرمایه ای چیست؟,بودجه بندی چیست؟,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلو

پاورپوینت موتورهای جستجوگر:پروژه پاورپوینت موتورهای جستجوگر,دانلود و خرید پروژه پاورپوینت موتورهای جستجوگر,خرید و دانلود پروژه پاورپوینت موتورهای جستجوگر,خرید پروژه پاورپوینت موتورهای جستجوگر,دانلود پروژه پاورپوینت موتورهای جستجوگر,خرید و دانلود پروژه پاورپوینت کامپیوتر,پروژه پاورپوینت کامپیوتر,اهورا فایل,فروشگاه فایل اهورا,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود

پاورپوینت ارتباط طبیعت و معماری:ارتباط طبیعت و معماری, پاورپوینت ارتباط طبیعت و معماری,دانلود پاورپوینت ارتباط طبیعت و معماری,معماری طبیعی, پاورپوینت معماری طبیعی,دانلود پاورپوینت معماری طبیعی,معماری ارگانیک, پاورپوینت معماری ارگانیک,دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوی

بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین:بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین,دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق,دانلود بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین,دانلودپایان نامه مقطع كارشناسی ارشد رشته فرماندهی ومدیریت انتظامی دانشكده فرماندهی و ستاد,ضابط,حقوق,متهم,حقوق

پاورپوینت كلیله و دمنه 1:پاورپوینت كلیله و دمنه 1 166 اسلاید,پاورپوینت كلیله و دمنه 1,كلیله و دمنه 1 ,دانلود پاورپوینت كلیله و دمنه

مبانی نظری تیپ شخصیتی BCD:تیپ شخصیتی BCD,مبانی نظری تیپ شخصیتی BCD (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری تیپ شخصیتی BCD

پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی بیمارستان:پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی بیمارستان,اصول و ضوابط طراحی بیمارستان,ضوابط طراحی بیمارستان,طراحی بیمارستان,پروژه بیمارستان,تحقیق بیمارستان,معماری بیمارستان,پروژه معماری

پاورپوینت معرفی شغل میکروبیولوژیست / کارشناس میکروبیولوژی:پاورپوینت در مورد شغل میکروبیولوژیست,پاورپوینت در رابطه با شغل میکروبیولوژیست,پاورپوینت با عنوان شغل میکروبیولوژیست,پاورپوینت با موضوع شغل میکروبیولوژیست,معرفی شغل میکروبیولوژیست,وظایف میکروبیولوژیست,مهارت ها و دانش مورد نیاز میکروبیولوژیست,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل میکروبیولوژیست,بازارکار و فرصت های شغلی میکروبیولوژیست,میزان درآمد