لینک دانلود فایل مبانی نظری صبر و سکوت در روایات اسلامی و قرآن

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان مبانی نظری صبر و سکوت در روایات اسلامی و قرآن آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:صبر و سکوت در روایات اسلامی و قرآن,مبانی نظری صبر و سکوت در روایات اسلامی و قرآن (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری صبر و سکوت در روایات اسلامی و قرآن

(فصل دوم تحقیق)


مشخصات این متغیر:


منابع: دارد


پژوهش های داخلی و خارجی: دارد


کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی


نوع فایل:wordوقابل ویرایش


- معانی و مفاهیم صبر

« صبر» بر وزن فَعل مصدر ثلاثی مجرد است به معنی خویشتن داری و اصل آن به معنی «حبس» است. دركتاب «مفردات» ذیل واژه «صبر» چنین آمده است: «صبر» در لغت عرب به معنای حبس و در تنگنا و محدودیت قرار دادن است. برخی نیز آن را بازداشتن نفس از اظهار بی‌تابی و بی قراری دانسته‌اند.» (راغب اصفهانی: ص 474)

صبر در معنای اسمی نام درختی است كه شیره تلخی دارد . ودر مثلی كه می گویند : «صبر هرچند تلخ است ولی میوة شیرین دارد» به نام این درخت ایهام دارد .

در كتاب قاموس قرآن قرشی ذیل صبر آمده است: «صبر در لغت به معنای حبس است. در اقرب الموارد آمده است: «صبر‌الدابة» یعنی حیوان را بدون علف نگه داشت.صبر به معنی خویشتن داری و حبس نفس از چیزی است كه شرع و عقل از آن نهی می‌كند، صبر به حسب اختلاف موارد فرق می‌كند. اگر خویشتن داری در مصیبت باشد، آنرا صبر می‌گویند اگر در جنگ باشد شجاعت نامند و اگر در حوادث باشد آن را سعهٔ صدر می‌نامند. در تفسیر عیاشی از حضرت صادق (ع) نقل شده است: «... اصبروا عَلَی الفرائض و صابروا علی المصائب و رابطوا علی الائمة» (قرشی، 1388، ج 4/ 106)

علی اكبردهخدا، در كتاب لغت‌نامه این واژه را در زیر مدخل صبر چنین معنی می‌كند: «صبر. َ (ع مص، اِمص) شکیبیدن. شکیبایی. شکیبایی کردن. پائیدن. نقیض جزع. و درکشاف اصطلاحات الفنون آرد: صبر بفتح و سکون به معنی شکیبایی است. سالکان گفته‌اند: تصبر واداشتن نفس است بر مکاره و تجرع مرارت؛ یعنی اگر آدمی صبر را مالک نبود بایست که بکوشد و نفس خود را بصبر وادارد و صبر ترک شکایت است جز بسوی خدا. سهل گوید صبر انتظار فرج خداست و آن فاضل‌ترین خدمت و برترین آن است، و جز سهل گوید: صبر آن است که در صبر صابر باشی و معنی آن اینکه؛ در بلاها و شدائد خروج از آن نبینی. و گفته‌اند صبر آن است که بنده را اگر بلا برسد ننالد، و رضا آنکه بنده را اگر بلا برسد ناخوش نگردد. دهنده و ستاننده خداست ترا در این میان چکار است. و بعضی گویند اهل صبر بر سه مقامند: اول ترک شکایت و این درجة تائبان است دوم رضا بمقدور و این درجة زاهدان است سوم محبت؛ آن است، که مولی با وی کند و این درجة صدیقان است و گفته‌اند صبر ترک شکایت از الم بلوی است جز بسوی خدا چه خدا ایوب را بر صبری که کرد ثنا فرستاد و فرمود: انا وجدناه صابراً (قرآن كریم38-44) و ایوب در دفع مضرت از خود شکایت بخدا برده بود که فرماید: إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ (قرآن كریم 21-83) و در تفسیر کبیر در ذیل قول خدا و بشر الصابرین (قرآن كریم2-155 )آرد که صبر دو قسم است یکی بدنی و آن تحمل بدن است مشقات را و دیگر نفسانی و آن بازداشتن نفس است از مشتهیات طبع؛ و این قسم اگرصبر از شهوت باشد آن را عفت نامند و اگر بر احتمال مکروه باشد اسامی مختلف دارد چنان که صبر در مصیبت را صبر نامند و اگر صبر در حال غنی باشد آن را ضبط نفس نامند و اگر در نبرد باشد شجاعت خوانند و اگر در کظم غیظ بود حلم نامند و اگر در نوائب باشد سعة صدر گویند و اگر در اخفاء کلام بود کتمان سر نامند و اگر در فضول عیش باشد زهد گویند و اگر بر مقدار کمی از مال بود قناعت خوانند و این همه را صبر نامند. قال اﷲ تعالی: و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس (قرآن كریم،2-77 ) غزالی گوید: صبر از خواص آدمی است و بهایم را صبر نبود چه شهوت بر آنها مسلط است و عقلی که با شهوت معارضه کند ندارند و در ملائکه نیز صبر متصور نیست چه آنان شوق مجرد به حضرت ربوبیت‌اند و شهوت بر ایشان مسلط نیست تا آنان را از شوق بحق و میل بدرجة قرب بازدارد اما در آدمی شهوت و عقل هر دو موجود است و با یکدیگر معارض و هرگاه عقل سد راه شهوت شود آن را صبر نامند.» (دهخدا، 1377: ذیل صبر)

در تمام كتاب‏هاى آسمانى و گفتار همه پیامبران و اولیاء خدا و امامان(ع) با تاكیدهاى فراوان به صبر و استقامت سفارش شده است به طوری­که آن را اكسیر اعظم و كیمیاى كلیدى مشكلات دانسته‏اند و ضد آن را موجب انحرافات و بدبختی­هاى ویرانگر مى‏دانند. به قول مولانا:

« صد هزاران كیمیا حق آفرید كیمیایى همچو صبر آدم ندید»

- معانی و مفاهیم صبر

« صبر» بر وزن فَعل مصدر ثلاثی مجرد است به معنی خویشتن داری و اصل آن به معنی «حبس» است. دركتاب «مفردات» ذیل واژه «صبر» چنین آمده است: «صبر» در لغت عرب به معنای حبس و در تنگنا و محدودیت قرار دادن است. برخی نیز آن را بازداشتن نفس از اظهار بی‌تابی و بی قراری دانسته‌اند.» (راغب اصفهانی: ص 474)

صبر در معنای اسمی نام درختی است كه شیره تلخی دارد . ودر مثلی كه می گویند : «صبر هرچند تلخ است ولی میوة شیرین دارد» به نام این درخت ایهام دارد .

در كتاب قاموس قرآن قرشی ذیل صبر آمده است: «صبر در لغت به معنای حبس است. در اقرب الموارد آمده است: «صبر‌الدابة» یعنی حیوان را بدون علف نگه داشت.صبر به معنی خویشتن داری و حبس نفس از چیزی است كه شرع و عقل از آن نهی می‌كند، صبر به حسب اختلاف موارد فرق می‌كند. اگر خویشتن داری در مصیبت باشد، آنرا صبر می‌گویند اگر در جنگ باشد شجاعت نامند و اگر در حوادث باشد آن را سعهٔ صدر می‌نامند. در تفسیر عیاشی از حضرت صادق (ع) نقل شده است: «... اصبروا عَلَی الفرائض و صابروا علی المصائب و رابطوا علی الائمة» (قرشی، 1388، ج 4/ 106)

علی اكبردهخدا، در كتاب لغت‌نامه این واژه را در زیر مدخل صبر چنین معنی می‌كند: «صبر. َ (ع مص، اِمص) شکیبیدن. شکیبایی. شکیبایی کردن. پائیدن. نقیض جزع. و درکشاف اصطلاحات الفنون آرد: صبر بفتح و سکون به معنی شکیبایی است. سالکان گفته‌اند: تصبر واداشتن نفس است بر مکاره و تجرع مرارت؛ یعنی اگر آدمی صبر را مالک نبود بایست که بکوشد و نفس خود را بصبر وادارد و صبر ترک شکایت است جز بسوی خدا. سهل گوید صبر انتظار فرج خداست و آن فاضل‌ترین خدمت و برترین آن است، و جز سهل گوید: صبر آن است که در صبر صابر باشی و معنی آن اینکه؛ در بلاها و شدائد خروج از آن نبینی. و گفته‌اند صبر آن است که بنده را اگر بلا برسد ننالد، و رضا آنکه بنده را اگر بلا برسد ناخوش نگردد. دهنده و ستاننده خداست ترا در این میان چکار است. و بعضی گویند اهل صبر بر سه مقامند: اول ترک شکایت و این درجة تائبان است دوم رضا بمقدور و این درجة زاهدان است سوم محبت؛ آن است، که مولی با وی کند و این درجة صدیقان است و گفته‌اند صبر ترک شکایت از الم بلوی است جز بسوی خدا چه خدا ایوب را بر صبری که کرد ثنا فرستاد و فرمود: انا وجدناه صابراً (قرآن كریم38-44) و ایوب در دفع مضرت از خود شکایت بخدا برده بود که فرماید: إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ (قرآن كریم 21-83) و در تفسیر کبیر در ذیل قول خدا و بشر الصابرین (قرآن كریم2-155 )آرد که صبر دو قسم است یکی بدنی و آن تحمل بدن است مشقات را و دیگر نفسانی و آن بازداشتن نفس است از مشتهیات طبع؛ و این قسم اگرصبر از شهوت باشد آن را عفت نامند و اگر بر احتمال مکروه باشد اسامی مختلف دارد چنان که صبر در مصیبت را صبر نامند و اگر صبر در حال غنی باشد آن را ضبط نفس نامند و اگر در نبرد باشد شجاعت خوانند و اگر در کظم غیظ بود حلم نامند و اگر در نوائب باشد سعة صدر گویند و اگر در اخفاء کلام بود کتمان سر نامند و اگر در فضول عیش باشد زهد گویند و اگر بر مقدار کمی از مال بود قناعت خوانند و این همه را صبر نامند. قال اﷲ تعالی: و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس (قرآن كریم،2-77 ) غزالی گوید: صبر از خواص آدمی است و بهایم را صبر نبود چه شهوت بر آنها مسلط است و عقلی که با شهوت معارضه کند ندارند و در ملائکه نیز صبر متصور نیست چه آنان شوق مجرد به حضرت ربوبیت‌اند و شهوت بر ایشان مسلط نیست تا آنان را از شوق بحق و میل بدرجة قرب بازدارد اما در آدمی شهوت و عقل هر دو موجود است و با یکدیگر معارض و هرگاه عقل سد راه شهوت شود آن را صبر نامند.» (دهخدا، 1377: ذیل صبر)

در تمام كتاب‏هاى آسمانى و گفتار همه پیامبران و اولیاء خدا و امامان(ع) با تاكیدهاى فراوان به صبر و استقامت سفارش شده است به طوری­که آن را اكسیر اعظم و كیمیاى كلیدى مشكلات دانسته‏اند و ضد آن را موجب انحرافات و بدبختی­هاى ویرانگر مى‏دانند. به قول مولانا:

« صد هزاران كیمیا حق آفرید كیمیایى همچو صبر آدم ندید»

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت اشتراک ‌گذاری دانش در سازمان‌ها:دانلود پاورپوینت اشتراک ‌گذاری دانش در سازمان‌ها,پاورپوینت اشتراک ‌گذاری دانش در سازمان‌ها,اشتراک ‌گذاری دانش در سازمان‌ها,دانش در سازمان‌ها,اشتراک ‌گذاری دانش,پاورپوینت اشتراک ‌گذاری دانش,دانش افراد درسازمان ها,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

روش تحقیق ارزشیابی شخصیت كودكان:روش تحقیق ارزشیابی شخصیت كودكان, ارزشیابی شخصیت كودكان

نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو:نقش زن دراداره آموزش عالی,نقش زن,نقش زنان در مدیرت آموزش عالی كشور,نقش زن در مدیرت اداره آموزش کشور پرو,مدیرت اداره آموزش کشور پرو,نقش زنان پرو در مدیریت تحصیلات عالی,اداره آموزش عالی در پرو,تحقیق نقش زن دراداره آموزش عالی در پرو,دانلود مقاله نقش زنان پرو در مدیریت آموزش عالی كشور,تاریخچه مشاركت زنان در جامعه پرو,پروژه,پژوهش,مقاله,جزو

اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر:پروپوزال,تراکم , تاریخ کاشت ,کمیت, کیفیت , اکوتیپ, سیر

روان شناسی ورزش:روان شناسی ورزش,مقاله روان شناسی ورزش,جزوه روان شناسی ورزش,تحقیق روان شناسی ورزش,پروژه روان شناسی ورزش

پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل:دانلود پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل,پاورپوینت بررسی خواص دیزل گازوئیل,بررسی خواص دیزل گازوئیل,خواص دیزل گازوئیل,دیزل گازوئیل,گازوئیل,دیزل,خواص دیزل,سوخت دیزل,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت بدنسازی (فیتنس):بدنسازی (فیتنس),پاورپوینت بدنسازی (فیتنس),دانلود پاورپوینت بدنسازی (فیتنس),تمرینات شکمی,پاورپوینت تمرینات شکمی,دانلود پاورپوینت تمرینات شکمی,تمرینات شانه,پاورپوینت تمرینات شانه,دانلود پاورپوینت تمرینات شانه,تمرینات گردن ,پاورپوینت تمرینات گردن ,دانلود پاورپوینت تمرینات گردن,تمرینات پشت بازو,پاورپوینت تمرینات پشت بازو,دانلود پاورپوینت

نمونه سوالات ارشد-برنامه ریزی:دانلود نمونه سوالات ارشدبرنامه ریزی ,نمونه سوالات ارشدبرنامه ریزی ,دانلود نمونه سوالات پیام نور,دانلود نمونه سوالات,جزوه,مقاله,پایان نامه ,پروژه ,پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله ,دانلود پایان نامه ,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش

پاورپوینت تحلیل فضای شهری(میدان ولیعصر):دانلودپاورپوینت تحلیل فضای شهری,تحلیل فضای شهری,تحلیل میدان ولیعصر,پروژه معماری,بررسی فضای شهری,کیفیت فضای شهری,پاورپوینت تحلیل فضای شهری,دانلود پاورپوینت معماری,مطالعه فضای شهری,پاوروینت تحلیل میدان ولیعصر تهران,پاورپوینت میدان ولیعصر

پلان اتوکد ایستگاه راه آهن:اتوکد,اتوکدایستگاه,اتوکدایستگاه راه آهن,اتوکدایستگاه راه آهن قطار,ایستگاه,ایستگاه راه آهن,ایستگاه راه آهن قطار,ایستگاه قطار,راه آهن قطار,پلان اتوکد,پلان اتوکد ایستگاه,پلان اتوکد ایستگاه راه آهن,پلان اتوکدراه آهن قطار,پلان اتوکد ایستگاه قطار,پلان