لینک دانلود ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس

در حال حاظر شما فایل با عنوان ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس را دنبال می کنید .
کلمات کلیدی:دانلود پایان نامه ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس,دانلود رساله ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس,دانلود مقاله ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس,دانلود پژوهش ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس,دانلود پروژه ارائه روشی برای طراحی مبتنی بر سرویس,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

معماری سرویس گرا به سرعت به عنوان نخستین ائتلاف و راه حل معماری محیطهای محاسباتی ناهمگون و پیچیده معاصر پدیدار گشته است . SOA نیازمند این است که سازمانها مدلهای کسب و کار خود را ارزیابی کنند به ایجاد تکنیکهای تحلیل و طراحی مبتنی بر سرویس بیاندیشند و طرحهای گسترش و پشتیبانی روابط مابین فروشنده مشتری و شریک تجاری را ارزیابی کنند . طراحان نمی توانند انتظار مدیریت توسعه یک پروژه سرویس گرا را داشته باشند بدون اینکه به شیوه طراحی دقیق و متدولوژی توسعه تکیه داشته باشند . از آنجایی که متدولوژی توسعه مبتنی بر سرویس اهمیت حیاتی در توصیف ساخت پالایش و تطبیق فرایندهای کسب وکاری دارد که تغییرپذیری بالایی دارند و تا به حال روش مناسب و منسجمی برای توسعه برنامه های کاربردی تجاری قدرتمند وجود ندارد هدف این تحقیق می باشد . در این تحقیق از تکنیکها و مباحث مطرح درSOA استفاده شده و برای طراحی سرویس گرا روشی پیشنهاد می شود . تمرکز تحقیق بر روی فرایند طراحی می باشدکه اصول و تکنیکهای کافی برای مشخص کردن ساخت و پالایش فرایندهای کسب وکاری که به سرعت دچار تغییر می شوند فراهم می کند . روش پیشنهای برای ایجاد کنترل متمرکز از تجرید لایه های سرویس و طبقه بندی انواع سرویس استفاده نموده و در کنار استفاده از سیستمهای موروثی در حمایت از استراتژیهای کوتاه مدت سازمانها بر اساس اصول طراحی و اصول سرویس گرائی در راستای استراتژیهای بلند مدت عمل می کند تا در تامین اهداف تجاری و حمایت از فرایندهایی که به سرعت دچار تغییر می شوند مفید واقع شود . همچنین زمینه تعامل عاملهای مختلف فرایند که در سطح چندین سازمان گسترده شده اند فراهم می شود و با تحلیل تغییرپذیری انعطاف پذیری سیستم در حمایت از نقاط متغیر فرایندها و تغییر در سیاستهای کسب و کار افزایش می یابد . بدین منظور در ادامه بحث ابتدا سبکهای مختلف توسعه نرم افزار به همراه سبک مبتنی بر سرویس و اصول سرویس گرائی به تفصیل بررسی می گردد سپس چرخه حیات معماری سرویس گرا و فاز تجزیه و تحلیل که مقدمه ای برای طراحی می باشد مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه با بیان اصول و الگوهای طراحی موجود راهکار پیشنهادی با نمونه پیاده سازی شده به صورت مشروح بیان می گردد .

فهرست مطالب

چکیده

1

مقدمه

2

فصل اول: کلیات معماری سرویس گرا

1-1) تعاریف اولیه

5

1-1-1) سبک معماری مبتنی بر سرویس

5

2-1) اهداف تحقیق

7

3-1) پیشینه تحقیق

8

4-1) روش کار و تحقیق

10

5-1) مقایسه ای بر مدلهای توسعه وابسته به معماری

11

1-5-1) توسعه مبتنی بر object

11

2-5-1) توسعه مبتنی بر مؤلفه

12

3-5-1) محاسبات توزیع یافته

13

4-5-1) معماری سرویس گرا

14

1-4-5-1) توسعه مبتنی بر سرویس

15

2-4-5-1) قابلیتهای معماری سرویس گرا

17

6-1) مؤلفه های SOA

18

7-1) اصول سرویس گرائی

21

8-1) سرویس گرائی و تشکیلات سازمانی

27

1-8-1) لایه های سرویس

29

1-1-8-1) لایه سرویس کاربردی

32

2-1-8-1) لایه سرویس تجاری

34

3-1-8-1) لایه سرویس همنوائی

34

2-8-1) سرویسهای Agnostic

37

فصل دوم : تحلیل مبتنی بر سرویس

1-2) چرخه حیات معماری سرویس گرا

40

2-2) استراتژیهای تحویل SOA

41

1-2-2) روش پایین به بالا

41

2-2-2) روش بالا به پایین

43

3-2-2) روش Meet-In-The-Middle

45

3-2) تحلیل سرویس گرا

47

1-3-2) اهداف تحلیل سرویس گرا

47

2-3-2) پروسه تحلیل سرویس گرا

48

فصل سوم : الگوها و اصول طراحی

1-3) نکات قابل توجه طراحی

52

1-1-3) مدیریت دانه بندی سرویس و مؤلفه

52

2-1-3) طراحی برای قابلیت استفاده مجدد

53

3-1-3) طراحی برای قابلیت ترکیب سرویس

54

1-3-1-3) اتصال و همبستگی

54

2-3) رهنمودهای عمومی

55

1-2-3) استانداردهای نامگذاری

55

2-2-3) طراحی عملیات سرویس به شکلی که ذاتا قابل توسعه باشد

56

3-2-3) تعیین متقاضیان مطرح سرویس

56

3-3) الگوهای طراحی و انواع معماری

57

1-3-3) الگوها

58

2-3-3) طراحی بنیادی

59

فصل چهارم : راهکار پیشنهادی

1-4) مرحله 1 بازبینی لایه بندی سیستم SOA

64

1-1-4) فعالیت 1 مروری بر استراتژیهای لایه بندی

64

2-1-4) فعالیت 2 بازبینی لایه بندی فاز تحلیل

66

3-1-4) فعالیت 3 معرفی لایه های تخصصی تر

67

1-3-1-4) لایه داده

67

2-3-1-4) لایه دسترسی سرویس

70

3-3-1-4) لایه تعامل

71

2-4) مرحله 2 تحلیل تغییرپذیری

77

1-2-4) فعالیت 1 شناسایی انواع تغییرپذیری

79

2-2-4) فعالیت 2 مدلهای موجود برای تغییرپذیری

83

3-2-4) فعالیت 3 گروهبندی و مدلسازی تغییرپذیری

84

4-2-4) فعالیت 4 نگاشت نقاط تغییرپذیر

87

3-4) مرحله 3 سرویسهای فاز طراحی

89

1-3-4) فعالیت 1 تعیین سرویسها

90

2-3-4) فعالیت 2 جایگاه سرویسهای کنترلی

98

4-4) مرحله 4 مروری بر دانه بندی

99

1-4-4) فعالیت 1 تکنیک دانه بندی سرویسها و چنددانه ای بودن

102

2-4-4) فعالیت 2 متدهای چند دانه ای سرویسها

104

5-4) مرحله 5 مدلسازی فرایند

108

1-5-4) استفاده از مدلسازی فرایند برای طراحی معماری سرویس گرا

108

2-5-4) ابزار مدلسازی فرایند

109

3-5-4) فعالیت طراحی فرایند کسب و کار مبتنی بر سرویس

113

فصل پنجم : بررسی موردی

1-5) انتخاب بررسی موردی

115

1-5) سیستم سفارش کالا

116

3-5) تحلیلی بر راهکار پیشنهادی

134

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-6) نتیجه گیری

136

2-6) پیشنهادات

138

مقاله

139

پیوستها

140

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی

196

فهرست منابع لاتین

197

سایتهای اطلاع رسانی

200

اختصارات

201

چکیده انگلیسی

202

ادامه مطلب و دریافت فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی:پروژه کارافرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی,طرح توجیهی کارگاه چوب و کاغذ سازی,کارآفرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی,دانلود پروژه کارگاه چوب و کاغذ سازی,دانلود کارآفرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی,طرح توجیه فنی کارگاه چوب و کاغذ سازی,توجیه اقتصادی کارگاه چوب و کاغذ سازی

مبانی نظری عقد و فسخ و اقاله و انفساخ در فقه و حقوق:عقد و فسخ و اقاله و انفساخ در فقه و حقوق,مبانی نظری عقد و فسخ و اقاله و انفساخ در فقه و حقوق (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری عقد و فسخ و اقاله و انفساخ در فقه و حقوق

مبانی نظری جنس ژیاردیا، ژیاردیا لامبلیا ، راسته ی دیپلومونادیا:جنس ژیاردیا، ژیاردیا لامبلیا ، راسته ی دیپلومونادیا,مبانی نظری جنس ژیاردیا، ژیاردیا لامبلیا ، راسته ی دیپلومونادیا (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری جنس ژیاردیا، ژیاردیا لامبلیا ، راسته ی دیپلومونادیا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کودکان تیزهوش:مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کودکان تیزهوش ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,کودکان تیزهوش ,تیزهوش ,تیزهوشان ,doc ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت بررسی جلوه‌های معماری و تزئینی بقعه امامزاده محروق نیشابور:بررسی جلوه‌ های معماری و تزئینی بقعه امامزاده محروق نیشابور,پاورپوینت بررسی جلوه‌ های معماری و تزئینی بقعه امامزاده محروق نیشابور,دانلود پاورپوینت بررسی جلوه‌ های معماری و تزئینی بقعه امامزاده محروق نیشابور,بررسی جلوه‌ های معماری بقعه امامزاده محروق نیشابور,پاورپوینت بررسی جلوه‌ های معماری بقعه امامزاده محروق نیشابور,دانلود پاورپوینت بررسی جل

حل دستگاه معادلات خطی به روش تکرار گوس سایدل با نرم افزار MATLAB:حل دستگاه معادلات خطی به روش تکرار گوس سایدل با نرم افزار متلب,دانلود حل دستگاه معادلات خطی به روش تکرار گوس سایدل با نرم افزار متلب,دانلود پروژه حل دستگاه معادلات خطی به روش تکرار گوس سایدل با نرم افزار متلب,داانلود پروژه محاسبات عددی,دانلود,دانلود پروژه با نرم افزار متلب,دانلود پروژه حل دستگاه معادلات خطی

پاورپوینت استخدام و گزینش در سازمان ها:دانلود پاورپوینت استخدام و گزینش در سازمانها,استخدام و گزینش در سازمانها,کارمندیابی,استخدام,پاورپوینت استخدام در سازمانها,آزمون استخدامی,پاورپوینت استخدام و گزینش در سازمانها,مدیریت,پاورپوینت استخدام

پاورپوینت روستای ابرسج:دانلود پاورپوینت روستای ابرسج,پاورپوینت مطالعات روستای ابرسج,روستای ابرسج,پروژه روستا,تاریخچه روستای ابرسج شاهرود,پاورپوینت معرفی روستای ابرسج سمنان,پاورپوینت روستا,بررسی روستا,ابرسج,پاورپوینت آشنایی با روستای ابرسج

پاورپوینت آناتومی و بافت شناسی دستگاه تولید مثل گاو ماده:پاورپوینت دستگاه تولید مثل گاو آناتومی گاو تولید مثل بافت شناسی

پاورپوینت جنگ های صلیبی چیست:پاورپوینت جنگ های صلیبی چیست,دانلود پاورپوینت جنگ های صلیبی چیست,پاورپوینت رایگان جنگ های صلیبی چیست,پاورپوینت آشنایی با جنگ های صلیبی,پاورپوینت تعریف جنگ های صلیبی,پاورپوینت مفهوم جنگ های صلیبی,دانلود جنگ های صلیبی چیست,جنگ های صلیبی چیست,تحقیق جنگ های صلیبی چیست,پروژه جنگ های صلیبی چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با جنگ های صلیبی,دانلود پاورپوینت تعریف جنگ های صلیبی,دانلود پاورپوینت مفهوم جنگ های صلیبی