لینک دانلود بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در مقطع راهنمایی استان مرکزی

در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در مقطع راهنمایی استان مرکزی را دنبال می کنید .
کلمات کلیدی:تعاریف مفهومی انگیزه ,انگیزه شناسی معلمان ,ویژگی های معلمان با انگیزه ,رابطه نیازه با انگیزه ,انواع طبقه بندی انگیزه ها ,انگیزه های اولیه و ثانویه ,انگیزه های گرایشی و اجتنابی ,انگیزه های فیزیكی ،اجتماعی، روانی ,نظریه های انگیزش ,نظریه های انگیزه و رفتار ,نظریه كورت لوین ,نظریه مزلو ,نظریه انتظار ,طبقه بندی معاصرازتئوری های انگیزش ,ت

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1
مقدمه 2
بیان مسئله 6
اهمیت و ضرورت تحقیق 8
اهداف تحقیق 11
سئوالات تحقیق 12
فرضیه های تحقیق 14
تعاریف عملیاتی 15
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 16
تعاریف مفهومی انگیزه 17
انگیزه شناسی معلمان 21
ویژگی های معلمان با انگیزه 32- 25
رابطه نیازه با انگیزه 33
انواع طبقه بندی انگیزه ها 34
انگیزه های اولیه و ثانویه 35
انگیزه های گرایشی و اجتنابی 36
انگیزه های فیزیكی ،اجتماعی، روانی 37
نظریه های انگیزش 39
نظریه های انگیزه و رفتار 40
نظریه كورت لوین 40
نظریه مزلو 41
نظریه انتظار 44
طبقه بندی معاصرازتئوری های انگیزش 46
تئوری های درون زاد و برون زاد 51- 46
تئوری دو جنبه ای انسان 52
تئوری انگیزش موفقیت 53
تئوری نیازهای زیستی تا تعلق و رشد 54
انگیزش در عمل 58- 55
برخی راهكارهای ایجاد انگیزه در معلمین 59
روشهای نوین تدریس 91- 61
تكنولوژی آموزشی و روشهای جدید تدریس 92
استفاده از ابزار تكنولوژی جدید درامرآموزش وپرورش 96
پیشینة تحقیق 115-102
فصل سوم : روش اجرای تحقیق 116
جامعه آماری 117
حجم نمونه 117
ابزار اندازه گیری 117
روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری 117
روش جمع آوری اطلاعات 118
روش آماری 118
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 119
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 162
یافته های تحقیق 171-163
پیشنهادات 172
محدودیت ها 173
ضمائم و منابع 174


فهرست جداول فصل چهارم
جدول شماره ( 1-1 ) 120
جدول شماره ( 2-1 ) 121
جدول شماره ( 3-1 ) 121
جدول شماره ( 4-1 ) 121
جدول شماره ( 1-2 ) 122
جدول شماره ( 2-2 ) 123
جدول شماره ( 3-2 ) 124
جدول شماره ( 4-2 ) 125
جدول شماره ( 5-2 ) 126
جدول شماره ( 6-2 ) 127
جدول شماره ( 7-2 ) 128
جدول شماره ( 8-2 ) 129
جدول شماره ( 9-2 ) 130
جدول شماره ( 10-2 ) 131
جدول شماره ( 11- 2 ) 132
جدول شماره ( 12- 2 ) 133
جدول شماره ( 13-2 ) 134
جدول شماره ( 14-2 ) 135
جدول شماره ( 15-2 ) 136
جدول شماره ( 16-2 ) 137
جدول شماره ( 17-2 ) 138
جدول شماره ( 18-2 ) 139
جدول شماره ( 19-2 ) 140
جدول شماره ( 20-2 ) 141
جدول شماره ( 21-2 ) 142
جدول شماره ( 22-2 ) 143
جدول شماره ( 23-2 ) 144
جدول شماره ( 24-2 ) 145
جدول شماره ( 25-2 ) 146
جدول شماره ( 26-2 ) 147
جدول شماره ( 27-2 ) 148
جدول شماره ( 28-2 ) 149
جدول شماره ( 29-2 ) 150
جدول شماره ( 30-2 ) 151
جدول شماره ( 1- 3 ) 152
جدول شماره ( 1- 4 ) 154
جدول شماره ( 2- 4 ) 155
جدول شماره ( 3- 4 ) 156
جدول شماره ( 4- 4 ) 157
جدول شماره ( 5-4 ) 158
جدول شماره ( 6- 4 ) 159
جدول شماره ( 7- 4 ) 160
جدول شماره ( 8- 4 ) 161

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری آثار اجتماعی در لیلی و مجنون نظامی گنجوی:مبانی نظری آثار اجتماعی در لیلی و مجنون نظامی گنجوی,مبانی نظری, آثار اجتماعی در لیلی و مجنون نظامی گنجوی

ترس:ترس,سیستم لیمبیک,هیپوتالاموس,سپتوم,آمیگدال,سیلویوس,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت طراحی محصول:دانلود پاورپوینت طراحی محصول,طراحی محصول,پاورپوینت مراحل طراحی محصول,بررسی طراحی محصول,پاورپوینت طراحی محصول,مدیریت,طراحی مناسب محصول,پاورپوینت طراحی محصولات,طراحی برای سازگاری با محیط زیست,پاورپوینت انواع طراحی محصول

پاورپوینت انواع سازه های نوین در معماری:انواع سازه های نوین در معماریسازه های جدیدسازه های مدرنمعماری مدرنسازه های مدرن در معماریسازه های چادریسازه های غشاییسازه های پوسته ای

پرسشنامه ی پرخاشگری AQ:پرسشنامه ی پرخاشگری AQ,پرسشنامه , پرخاشگری, AQ

پاورپوینت بیوگرافی حسین امانت:بیوگرافی حسین امانت,پاورپوینت بیوگرافی حسین امانت,دانلود پاورپوینت بیوگرافی حسین امانت,زندگی نامه حسین امانت ,حسین امانت,پاورپوینت حسین امانت,دانلود پاورپوینت حسین امانت,تاریخچه ای از پروژه حسین امانت,پاورپوینت تاریخچه ای از پروژه حسین امانت,دانلود پاورپوینت تاریخچه ای از پروژه حسین امانت,پروژه حسین امانت,پاورپوینت پروژه حسین امانت,دان

پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان(بخش دوم):الزامات عمومی ساختمان,پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان,دانلود پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان,مبحث 4 مقررات ملی ساختمان,پاورپوینت مبحث 4 مقررات ملی ساختمان,دانلود پاورپوینت مبحث 4 مقررات ملی ساختمان,ضوابط کلی ساختمان ,پاورپوینت ضوابط کلی ساختمان ,دانلود پاورپوینت ضوابط کلی ساختمان ,الزامات فضاهای توقفگاه وسایل نقلیه ,پاورپوینت الزامات فضا

پاورپوینت دیدنی های باکو ,اسمان خراشها و میراث تاریخی:باکو,اسمان خراشها و میراث تاریخی باکو,پاورپوینت دیدنی های باکو اسمان خراشها و میراث تاریخی,دانلود پاورپوینت دیدنی های باکو اسمان خراشها و میراث تاریخی,دیدنی های باکو

پاورپوینت آشنایی با کاربرد تئوری لایه مرزی:پاورپوینت آشنایی با کاربرد تئوری لایه مرزی,تئوری لایه مرزی,بررسی تئوری لایه مرزی,تحقیق تئوری لایه مرزی,پاورپوینت تئوری لایه مرزی,پروژه تئوری لایه مرزی,کاربردهای تئوری لایه مرزی,کنترل لایه مرزی,

پاورپوینت ارزیابی پایداری پهنه های ناکارآمد شهری:دانلود پاورپوینت ارزیابی پایداری پهنه های ناکارآمد شهری,ارزیابی پایداری پهنه های ناکارآمد شهری,بافت فرسوده مراغه ,پاورپوینت ارزیابی پایداری پهنه های ناکارآمد شهری(نمونه موردی شهر مراغه),برنامه ریزی شهری,پاورپوینت ارزیابی پایداری پهنه ناکارآمد