لینک دانلود بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در مقطع راهنمایی استان مرکزی

در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در مقطع راهنمایی استان مرکزی را دنبال می کنید .
کلمات کلیدی:تعاریف مفهومی انگیزه ,انگیزه شناسی معلمان ,ویژگی های معلمان با انگیزه ,رابطه نیازه با انگیزه ,انواع طبقه بندی انگیزه ها ,انگیزه های اولیه و ثانویه ,انگیزه های گرایشی و اجتنابی ,انگیزه های فیزیكی ،اجتماعی، روانی ,نظریه های انگیزش ,نظریه های انگیزه و رفتار ,نظریه كورت لوین ,نظریه مزلو ,نظریه انتظار ,طبقه بندی معاصرازتئوری های انگیزش ,ت

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول 1
مقدمه 2
بیان مسئله 6
اهمیت و ضرورت تحقیق 8
اهداف تحقیق 11
سئوالات تحقیق 12
فرضیه های تحقیق 14
تعاریف عملیاتی 15
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 16
تعاریف مفهومی انگیزه 17
انگیزه شناسی معلمان 21
ویژگی های معلمان با انگیزه 32- 25
رابطه نیازه با انگیزه 33
انواع طبقه بندی انگیزه ها 34
انگیزه های اولیه و ثانویه 35
انگیزه های گرایشی و اجتنابی 36
انگیزه های فیزیكی ،اجتماعی، روانی 37
نظریه های انگیزش 39
نظریه های انگیزه و رفتار 40
نظریه كورت لوین 40
نظریه مزلو 41
نظریه انتظار 44
طبقه بندی معاصرازتئوری های انگیزش 46
تئوری های درون زاد و برون زاد 51- 46
تئوری دو جنبه ای انسان 52
تئوری انگیزش موفقیت 53
تئوری نیازهای زیستی تا تعلق و رشد 54
انگیزش در عمل 58- 55
برخی راهكارهای ایجاد انگیزه در معلمین 59
روشهای نوین تدریس 91- 61
تكنولوژی آموزشی و روشهای جدید تدریس 92
استفاده از ابزار تكنولوژی جدید درامرآموزش وپرورش 96
پیشینة تحقیق 115-102
فصل سوم : روش اجرای تحقیق 116
جامعه آماری 117
حجم نمونه 117
ابزار اندازه گیری 117
روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری 117
روش جمع آوری اطلاعات 118
روش آماری 118
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 119
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 162
یافته های تحقیق 171-163
پیشنهادات 172
محدودیت ها 173
ضمائم و منابع 174


فهرست جداول فصل چهارم
جدول شماره ( 1-1 ) 120
جدول شماره ( 2-1 ) 121
جدول شماره ( 3-1 ) 121
جدول شماره ( 4-1 ) 121
جدول شماره ( 1-2 ) 122
جدول شماره ( 2-2 ) 123
جدول شماره ( 3-2 ) 124
جدول شماره ( 4-2 ) 125
جدول شماره ( 5-2 ) 126
جدول شماره ( 6-2 ) 127
جدول شماره ( 7-2 ) 128
جدول شماره ( 8-2 ) 129
جدول شماره ( 9-2 ) 130
جدول شماره ( 10-2 ) 131
جدول شماره ( 11- 2 ) 132
جدول شماره ( 12- 2 ) 133
جدول شماره ( 13-2 ) 134
جدول شماره ( 14-2 ) 135
جدول شماره ( 15-2 ) 136
جدول شماره ( 16-2 ) 137
جدول شماره ( 17-2 ) 138
جدول شماره ( 18-2 ) 139
جدول شماره ( 19-2 ) 140
جدول شماره ( 20-2 ) 141
جدول شماره ( 21-2 ) 142
جدول شماره ( 22-2 ) 143
جدول شماره ( 23-2 ) 144
جدول شماره ( 24-2 ) 145
جدول شماره ( 25-2 ) 146
جدول شماره ( 26-2 ) 147
جدول شماره ( 27-2 ) 148
جدول شماره ( 28-2 ) 149
جدول شماره ( 29-2 ) 150
جدول شماره ( 30-2 ) 151
جدول شماره ( 1- 3 ) 152
جدول شماره ( 1- 4 ) 154
جدول شماره ( 2- 4 ) 155
جدول شماره ( 3- 4 ) 156
جدول شماره ( 4- 4 ) 157
جدول شماره ( 5-4 ) 158
جدول شماره ( 6- 4 ) 159
جدول شماره ( 7- 4 ) 160
جدول شماره ( 8- 4 ) 161

ادامه مطلب و دریافت فایل

معیارها و موانع وحدت اسلامی اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری:معیارها و موانع, وحدت اسلامی, اتحاد اسلامی,آثار شهید آیت الله مطهری,معیارها و موانع وحدت اسلامی اتحاد اسلامی,معیارها و موانع وحدت اسلامی اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت آشنایی با آتشکده ها:پاورپوینت آشنایی با آتشکده ها,آتشکده ها,معماری آتشکده ها,پاورپوینت آشنایی با آتشکده ها(آشنایی با معماری اسلامی),آتشکده نیاسر,نمونه موردی آتشکده,پاورپوینت معرفی آتشکده های ایران,آتشکده,چارتاقی,آتشکده آناهیتا ,آتشکده تخت رستم,پاورپوینت

آموزش اصولی نرم افزار متلب:تحقیق,نرم افزار متلب,آموزش اصولی متلب

گزارش درس مددکاری فردی:گزارش درس مددکاری فردی,مدد کاری فردی

پاورپوینت آزمون های تشریحی چیست:پاورپوینت آزمون های تشریحی چیست,دانلود پاورپوینت آزمون های تشریحی چیست,پاورپوینت رایگان آزمون های تشریحی چیست,پاورپوینت آزمون انشایی چیست,پاورپوینت تعریف آزمون تشریحی,پاورپوینت مفهوم آزمون تشریحی,پاورپوینت تعریف آزمون انشایی,پاورپوینت مفهوم آزمون انشایی,دانلود آزمون های تشریحی چیست,آزمون های تشریحی چیست,تحقیق آزمون های تشریحی چیست,پروژه

میرایی نیمه فعال اصطکاک در سازه های خرپایی فضایی بزرگ:میرایی, نیمه فعال ,اصطکاک ,سازه های خرپایی فضایی بزرگ,پروژه,پایان نامه,تحقیق ,مقاله,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق ,دانلود مقاله,دانلود پژوهش

پیشینه پژوهش رضایت مشتری از خدمات:پیشینه پژوهش رضایت مشتری از خدمات,پیشینه رضایت مشتری از خدمات,پیشینه پژوهش رضایت مشتری از خدمات,پیشینه پژوهش, رضایت مشتری از خدمات

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت:اصول حفاری ,حفاری,سنگهای سخت,اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت,حفاری در سنگهای سخت,تحقیق,پژوهش,مقاله,پروژه,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر مدیریت زمان بر کارکنان سازمان تامین اجتماعی:مدیریت زمان ,کارکنان ,اثربخشی,نگرش به زمان

پاورپوینت روستای انجیلاق واقع در قزوین به همراه 130 عکس از روستا و طرح هادی روستا:پاورپوینت روستای انجیلاق واقع در قزوین,پاورپوینت روستای انجیلاق ,پاورپوینت روستا در قزوین,پاورپوینت انجیلاق ,روستای انجیلاق واقع در قزوین,روستای انجیلاق ,روستا در قزوین,انجیلاق ,پروژه روستا,پروژه روستای انجیلاق ,پروژه روستای انجیلاق در قزوین,پروژه روستای انجیلاق واقع در قزوین,مقاله روستای انجیلاق,تحقیق روستای انجیلاق