لینک خرید فایل بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران

باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:اندازه گیری عملکرد,بررسی سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر شهر تهران,سیستم اندازه گیری عملکرد,سیستم اندازه گیری عملکرد در بیمارستان,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه


مقدمه:

صاحبان بیمارستانها برای اینکه بتوانند عملكرد خود را در سطح مطلوب حفظ نموده و بقای خود را تضمین نمایند، باید بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ نمایند، لذا ملزم به رعایت اصولی از جمله ارزیابی و اندازه¬گیری عملکرد و دریافت آگاهی از وضعیت بیمارستانهای تحت مدیریت خود می-باشند. لیکن بدلیل عدم بررسی دقیق روشهای اصلی مورد استفاده برای اندازه¬گیری عملكرد در حیطه بیمارستانها انجام پژوهش بیشتر در این زمینه ضروری می¬نماید و در پژوهش حاضر به بررسی سیستم اندازه¬گیری عملکرد در بیمارستان (مرکز آموزشی درمانی) فیروزگر تهران در سال 1382 پرداخته شده است.
روش¬پژوهش: این پژوهش بصورت مقطعی انجام گرفته است. جامعه این پژوهش، مرکز آموزشی درمانی (بیمارستان) عمومی فیروزگر تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است. بدین منظور، پس از مطالعه کتابخانه¬ای و جمع¬آوری اطلاعات اولیه و طبقه بندی آنها بر اساس اهداف پژوهش، " ملزومات سیستم اندازه¬گیری عملکرد" در نه بخش توسط پرسشنامه¬ و "ویژگیهای سیستم اندازه¬گیری عملکرد" در 6 بخش توسط چک¬لیست ارزیابی گردید. پس از تایید اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و متخصصین امر و ثبات آن به روش آزمون باز آزمون در مجموع 38 پرسشنامه تکمیل گردید و داده های بدست آمده بهمراه چک¬لیست تکمیل شده به روش مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک پس از ورود اطلاعات در نرم¬افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و بر اساس یافته¬های پژوهش و مقایسه آن با وضعیت اندازه¬گیری عملکرد در سیستم بهداشتی درمانی کشورهای کانادا، انگلستان و نیوزیلند، الگوئی برای سیستم اندازه¬گیری عملکرد بیمارستان فیروزگر پیشنهاد گردید.
یافته¬ها: یافته¬های پژوهش در 21 جدول ارائه گردیده است. یافته¬های مربوط به ملزومات اندازه¬گیری عملکرد نشان داد که سیستم ارتباطات دارای بهترین وضعیت با امتیاز 59(82%) و وضعیت فرایندهای کلیدی و سیستم پرداخت بترتیب با کسب امتیاز 43(60%) و 45(62%) دارای ضعیفترین وضعیت بوده-اند. و در زمینه ویژگیهای سیستم اندازه¬گیری عملکرد از مجموع 70 آیتم نامبرده شده28 مورد (40%) در بیمارستان فیروزگر وجود داشته است.
نتیجه¬گیری: بر اساس نقاط ضعف وضعیت موجود اندازه¬گیری عملکرد در بیمارستان فیروزگر، الگوئی پیشنهاد گردیده است که کاربرد و اجرای آن به حل مشکل سیستم اندازه¬گیری عملکرد کمک نموده و با فراهم سازی اطلاعات جامع از همه بخشهای بیمارستان، در نهایت موجبات بهبود عملکرد بیمارستان را ایجاد خواهد نمود.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پیشینه پژوهش توانمندسازی، خودکارآمدی، رضایت شغلی:پیشینه پژوهش توانمندسازی، خودکارآمدی، رضایت شغلی,پژوهش توانمندسازی، خودکارآمدی، رضایت شغلی,پیشینه توانمندسازی، خودکارآمدی، رضایت شغلی,پیشینه پژوهش, توانمندسازی، خودکارآمدی، رضایت شغلی

پاورپوینت آشنایی با جوهره مدیریت دولتی:دانلود پاورپوینت آشنایی با جوهره مدیریت دولتی,آشنایی با جوهره مدیریت دولتی,مدیریت دولتی چیست ؟,اداره و مدیریت,اصول اداره امورعمومی,اصول اداره امورعمومی(درنگاه سنتی),اصول اداره امورعمومی(در اسلام),مردم محوری در مدیریت دولتی,رابطه قانون اساسی و مدیریت دولتی

بودجه و روشهای تنظیم آن:بودجه و روشهای تنظیم آن

امنیت شبکه:دانلود پایان نامه امنیت شبکه,دانلود رساله امنیت شبکه,دانلود مقاله امنیت شبکه,دانلود پژوهش امنیت شبکه,دانلود پروژه امنیت شبکه,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت اهمیت برنامه‌ ریزى آموزش و پرورش:پاورپوینت اهمیت برنامه‌ ریزى آموزش و پرورش,دانلود پاورپوینت اهمیت برنامه‌ ریزى آموزش و پرورش,پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی آموزشی در جامعه,دانلود پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی آموزشی در جامعه,پاورپوینت اهمیت برنامه ریزی در سیستم آموزشی,دانلود پاورپوینت اهمیت برنامه ریزی در سیستم آموزشی,دانلود اهمیت برنامه‌ ریزى آموزش و پرورش,اهمیت برنامه‌ ریزى

پاورپوینت طرح معماری 5 - رفتار و فعالیت:طرح معماری 5 رفتار و فعالیت ,طرح معماری 5, رفتار و فعالیت ,پاورپوینت طرح معماری 5 رفتار و فعالیت ,بررسی طرح معماری 5,تحقیق رفتار و فعالیت,مقاله رفتار,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله, دانلودجزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت بررسی تناسبات طلایی و کاربرد آن:دانلود پاورپوینت بررسی تناسبات طلایی و کاربرد آن,بررسی تناسبات طلایی و کاربرد آن,تناسبات طلایی ,پاورپوینت تناسبات طلایی در معماری,اهرام,مستطیل طلایی ویژه,توالی فیبوناچی,پاورپوینت بررسی تناسبات طلایی و کاربرد,نسبت طلایی برای طراحان,عدد طلائی

پاوپوینت مباحث جاری در حسابداری:پاوپوینت مباحث جاری در حسابداری,پاوپوینت مباحث جاری در حسابداری,پاوپوینت مباحث جاری در حسابداری,دانلود پاوپوینت مباحث جاری در حسابداری,دانلود مباحث جاری در حسابداری,دانلود پاورپوینت,دانلود,پاوپوینت

پاورپوینت ماریو بوتا و آثارش:دانلود پاورپوینت ماریو بوتا و آثارش,ماریو بوتا و آثارش,آشنایی با ماریو بوتا و آثارش,پاورپوینت آشنایی با ماریو بوتا,ویژگیهای طرح های بوتا,خانه شخصی در بریگانزونا,خانه شخصی در مونتاگنولا,گالری هنر واتاری در توکیو,پاورپوینت ماریو بوتا و آثارش,ماریو بوتا

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران:ارتباطات,ارتباطات سازمانی