لینک خرید فایل بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان

باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:رضایت شغلی,استفاده بهینه از زمان ,كارمندان

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان می باشد فرضیه هایی كه به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت آیا معنی دار است؟ فرضیه دوم این پژوهش : رضایت شغلی كارمندان مرد بیشتر از كارمندان زن است؟وفرضیه سوم اینكه استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان است؟

گروه نمونه این پژوهش شامل 50 نفر از كارمندان استانداری زنجان كه 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشكیل دادند كه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و روی آنها دو آزمون رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت انجام شد كه پس از آن ، از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و t استفاده شد كه نتیجه به دست آمده به شرح زیر می باشد:

- بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت رابطه معنی داری وجود دارد.

- رضایت شغلی كارمندان مرد بیشتر از كارمندان زن : تفاوت معنی داری وجود ندارد.

- استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان : تفاوت معنی داری وجود ندارد

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : کلیات 2

مقدمه 3

طرح مسئله 4

اهداف پژوهش 6

فرضیات تحقیق 7

ضرورت و اهمیت تحقیق 8

فصل دوم :نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش 10

مقدمه 11

تاریخچه رضایت شغلی 12

مفهوم رضایت شغلی 13

نظریه های رضایت شغلی 14

عوامل موثر بر اشتغال مناسب 16

پژوهش های داخل کشور 36

فصل سوم : روش تحقیق 39

مقدمه 40

روش نمونه برداری 41

ابزار اندازه گیری 41

روش آماری 46

فصل چهارم یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 47

فصل پنجم نتیجه گیری 62

نتیجه گیری 63

محدودیت های پژوهش 65

پیشنهادات 66

منابع 67

ضمائم 68

ادامه مطلب و دریافت فایل

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک رفاه:گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک رفاه,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی در بانک رفاه,دانلود گزارش کارآموزی حسابداری

دانلود پروژه اصلاح نژاد زنبور عسل:گونه ها و نژادهای زنبور عسل,زنبور عسل ایرانی,تولید عسل,اندازه گیری تولید عسل,پرورش ملکه به روش دولیتل,آلل های جنسی در زنبور عسل,رابطه خویشاوندی در کلنی های زنبور عسل,تعیین تعداد آمیزش های ملکه,زیر جمعیت های یک کلنی,برآورد میانگین رابطه خویشاوندی بین دو زنبور ماده هر کلنی ,برآورد وراثت پذیری در زنبور عسل,برآورد وراثت پذیری صفات بیولوژیکی

حل المسایل ارفکن ریاضی و فیزیک:حل المسایل ارفکن ریاضی و فیزیک,دانلود رایگان حل المسایل ارفکن ریاضی و فیزیک

مدیریت‌ كیفیت‌ فراگیر در خدمات‌ كتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌:مدیریت‌ كیفیت‌,کیفیت فراگیر,خدمات‌ كتابداری‌,مدیریت‌ كیفیت‌ فراگیر در خدمات‌ كتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌,تحقیق,پژوهش,مقاله,پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه

پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو:دانلود پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو,پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو,بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو,تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو,بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان,توسط گیاه بامبو,تثبیت و تورم خاك رس,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,

پاورپوینت صفحه یکی از عناصر اولیه در طراحی معماری:صفحه در معماری,صفحه یکی از عناصر اولیه در طراحی معماری,پاورپوینت صفحه یکی از عناصر اولیه در طراحی معماری,دانلود پاورپوینت صفحه یکی از عناصر اولیه در طراحی معماری,عناصر اولیه در طراحی معماری, طراحی معماری,معماری

بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR:روابط ژنتیکی, ارقام , پایه‌های سیب , نشانگر مولکولی SSR,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

زنبور عسل:زنبورعسل,مقدمه ,ساختار بدن زنبور عسل,سر ,سینه ,شکم ,غده های مهم ,غده‌های بزاقی ,غدد زیر آرواره‌ای ,غده‌های بویایی,غده‌های مخزنی,جمعیت زنبورعسل,کندو,ملکه زنبورعسل,زنبور نر,زنبور کارگر,زیبایی کندو,نژادهای زنبور ,زنبور هندی Aspis Indica ,زنبور درشت Apis Dorsata ,زنبور ریزApis Florea ,زنبور عسل معمولی Apis Meaifica ,آفات و بیماری

پاورپوینت نظریه برچسب زنی چیست:پاورپوینت نظریه برچسب زنی چیست,دانلود پاورپوینت نظریه برچسب زنی چیست,پاورپوینت رایگان نظریه برچسب زنی چیست,دانلود پاورپوینت رایگان نظریه برچسب زنی چیست,پاورپوینت نظریه انگ زنی چیست,دانلود پاورپوینت نظریه انگ زنی چیست,پاورپوینت تعریف نظریه انگ,دانلود پاورپوینت تعریف نظریه انگ,دانلود نظریه برچسب زنی چیست,نظریه برچسب زنی چیست,تحقیق نظریه بر

بررسی تأثیر آموزش پیش‏دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان دوره ابتدایی:آموزش پیش‏ دبستانی,یادگیری مهارتهای روانی حركتی,سازگاری اجتماعی دانش ‏آموزان,دانش ‏آموزان دوره ابتدایی,بررسی تأثیر آموزش پیش‏دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی حركتی و سازگاری اجتماعی دانش ‏آموزان دوره ابتدایی,پروژه,پژوهش,مقاله,تحقیق,پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه