لینک مستقیم فایل مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد

با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی,شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد,لوازم الكتریكی یزد,مونوگرافی لوازم الكتریكی یزد,بررسی عملكرد شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكتریكی یزد,مونوگرافی شركت تعاونی یزد,عملكرد اقتصادی شركت تهیه لوازم الكتریكی یزد,مونوگرافی و بررسی عملكرد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم المقدمه :

در كشور ما كه اصول سرمایه داری نظام اقتصادی را تشكیل می دهد نمیتوانیم كه تعاون مانند كشورهای پیشرفته از خود مردم شروع شود و از طرف دیگر نمی توانیم آنها را از طریق زور و اجبار به تعاون وادار كنیم و این است كه در قانون جمهوری اسلامی ایران دو اصل 43 و 44 به مسائل و قوانین تعاونی ها پرداخته و اقتصاد ایران را به سه بخش تعاونی، دوستی، خصوصی تقسیم كرده است و در كشور ما باید روش مناسبی اتخاذ شود تا از طریق اصول و مفاهیم تعاون در بین مردم ترویج شود و مردم از آثار اقتصادی و اجتماعی تعاون آگاهی یابند» و كم كم براثر آشنایی اعضاء با تعاونی و تعاونی مردم از همكاری خود یاری و مشاركت در امور مربوطه به خودشان را درك میكنند و در كشور ما یكسری ازعوامل به عدم توسعه تعاونیها در ایران منجر شدند كه می توانیم از امدلاحات ارضی، جنگ تحمیی عراق علیه ایران و تحریم اقتصادی كشورهایی نظیر آمریكا و تورم و گرانی به این مسائل و مشكلات توسعه تعاونی دست زده اند.

تحقیق حاضر در 14 فصل می باشد كه فصل اول در مورد كلیات تحقیق و فصل دوم در مورد معرفی مكان مورد مطالعه از ابعاد مختلف می باشد و فصل سوم معرفی شركت تعاونی مورد بررسی از لحاظ نیروی انسانی، ایمنی و كار و فصل چهارم در مورد تاریخچه تعاون در ایران و جهان و استان مورد بررسی در فصل پنجم نیز به دیدگاههای اندیشمندان تعاون پرداخته شد. و در فصول ششم و هفتم و هشتم و نهم عملكردهای شركت از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصول آخر به توصیف و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است

منبع ( تعلیمات تعاونی، نشریه شماره 3، سازمان مركزی تعاون كشور، تهران، دی ماه 1346)

طرح مسأله : درمورد تعاون باید گفت كه این اندیشه از دیروباز به شكل سنتی در میان مردم رواج داشته است و می توان گفت كه یكی از بزرگترین و مهمترین انگیزه های بشری برای همكاری با یكدیگر وجود نیاز و منافع مشترك بوده است و وجود این دو عامل یعنی وجود نیاز و منافع مشترك باعث شده كه افراد برای رفع این نیاز های مشترك به صورت گروهی و تعاونی اقدام نمایند. و به دلیل دیگر كه اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده است كه عبارتند از دولتی و خصوصی و تعاونی كه در این میان بخش تعاون نسبت به دو بخش دیگر رشد كمتری را داشته است هر چند كه سیاستهای در جهت افزایش سهم بخش تعاون در كشور صورت گرفته است اما این تلاشها اگر بی نتیجه نبوده ولی نتوانسته مثمر ثمر واقع شود.

امروزه اگر چه ما می بینیم كه تعاونی ها در حال گسترش هستند ولی رشد و گسترش تعاونی ها كمی می باشد نه كیفی. با توجه به اینكه تعاونیها می توانند در جهت اشتغال افراد جامعه و از بین بردن بیكاری و سایر معضلاتی كه از بیكاری ناشی می شود فعالیت كنند ولی عملاً ما می بینیم كه این تعاونی ها به دلایل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و وجود افراد ذینفع و همچنین عدم نیروی متخصص در تعاونی ها و مدیریت انفرادی این تعاونیها خودشان در جامعه مشكلاتی را ایجاد می كنند كه بیشتر آنها جنبه قانونی و حقوقی دارد. هدف شكرت تعاونی در حال حاضر جلب رضایت كامل اعضاء از لحاظ اقتصادی است و اعضاء در صورتیكه تعاونی جوابگوی نیاز هایشان باشد از آن احساس رضایت می كنند.

شاید بتوانیم یكی از دلایلی كه سبب شده تعاونها از رشد كافی برخوردار نباشند را بدانیم كه در جامعه ما فقط به جنبه های اقتصادی تعاون توجه می شود و به سایر جنبه ها توجهی نمی شود. پژوهش حاضر مونوگرافی عملكرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شركت تعاونی تهیه و توزیع لوازم الكترونیكی یزد می باشد امیدوارم كه این پژوهش بتواند ضمن شناسایی و مشكلات تعاونی ها بتواند راهكارهای مفیدی را برای آنها ارائه دهد.

اهمیت و ضرورت تحقیق: در دنیایی كه زیرلوای تكنولوژی قرار گرفته و هر روز با پیشرفت سریع آن بر تعداد بیكاران افزوده می شود و فقر یكی از مهمترین معضلات جوامع امروزی است، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی كشور میتواند ایجاد تعاونی های تولید و توزیعی را هدف قرار داده از این طریق با ایجاد اشتغال، موجبات افزایش درآمد، توسعه رفاه و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه را فراهم سازد. یكی دیگر از فواید و كاركردهای تعاون مخصوصاً در جوامع امروزی این است كه می تواند مدرنیته را بائین به طرز ظریف و دلپذیری تلفیق كند و باعث شود كه انسانها با صفا و صمیمیت و همبستگی بیشتر دنبال منابع اقتصادی خود باشند بدون اینكه در تقابل خصمانه ورود روی هم قرار گیرند. همچنین تعاون، دموكراسی و آزادی را برای فرد انسان به ارمغان می آورد و همین قابلیت كه تعاونیها را قادر می سازد هم در اقتصاد جوامع مدرن امروزی و هم در اقتصاد جوامع سنتی رسوخ نماید، موقعیت خاصی را برای موسسات مزبور بوجود آورده است.

شیوه اقتصاد سرمایه داری و نظرات و افكار و حتی منش و رفتار ناشی از آن، موجب بوجود آمدن نوعی سردرگمی در جوامع سنتی می شود كه نتیجه آن، گسستگی پیوندهای اجتماعی است. ولی تعاون می تواند این امر را به خوبی از بین ببرد و جوامع مدرن و سنتی را به طور خوشایندی به هم وصل كند و جلوی بسیاری از نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی را می گیرد. از طرف دیگر در كشورهایی همچون ایران، كه عدالت اجتماعی و چپاول كردن آن در سرلوحه برنامه های حكومت قرار دارد. كمتر برنامه ای برای برقراری عدالت اجتماعی می تواند رساتر از تعاون باشد چرا كه رسالت تعاون و تعاونی ها، همواره توجه به افراد كم درآمد، و قشرهای آسیب پذیر جامعه براساس آرمانهای دینی و اخلاقی و انسانی بوده است. تحت لوای تعاون، طبقات كم درآمد جامعه كه اداره كننده تشكیلات اقتصادی خود می باشند، استقلال، اعتماد به نفس و خود اتكایی را تجربه می كنند. (همیار،1383، 102)

منبع ( همیار، فصلنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سال ششم، شماره 24، زمستان 1383، ص 102)


فرضیات تحقیق

الف- فرضیات اجتماعی تحقیق

1- بین جنسیت ورضایت از عملكرد شركت تعاونی رابطه وجود دارد.

2- بین میزان تحصیلات و رضایت از عملكرد شركت تعاونی رابهط وجود دارد.

3- بین آگاهی اعضاء از حقوق و تكالیف خود و رضایت از عملكرد شركت همبستگی وجود دارد

4- بین درآمد و رضایت از عملكرد شركت رابطه وجود دارد.

5- بین سابقه عضویت و رضایت از عملكرد شركت رابطه وجود دارد.

6- بین تعداد سهام و رضایت اعضاء از شركت همبستگی وجود دارد

7- بین كیفیت و مرغوبیت كالاهای ارائه شده و رضایت اعضاء از شركت رابطه وجود دارد

8- بین سن و رضایت اعضاء از عملكرد شركت همبستگی وجود دارد.

9- بین میانگین رضایت مردان و زنان تفاوت وجود دارد

10- بین میانگین رضایت و میزان تحصیلات تفاوت وجود دارد.

ب : فرضیات اقتصادی تحقیق

1- شركت از لحاظ نقدینگی توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

2-شركت از لحاظ نسبت سرمایه گذاری توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

3- شركت از لحاظ سود آوری توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد

4-شركت از لحاظ فعالیت توانسته حد نصاب صاحبنظران امور مالی را بدست آورد


اهداف تحقیق:

1- بدست آوردن شناخت علمی ومعتبر درباره شركت تعاونی توزیعی لوازم الكتریكی یزد

2- بدست آوردن این شناخت كه وضعیت شركت تعاوی مورد بررسی با جه عواملی در ارتباط است؟

2- بررسی و آشنا شدن با مشكلات شركتهای تعاونی و ارائه راهكارهایی برای ارتقای آنها

3- پیدا كردن نقاط قوت و ضعف شهرك شركت تعاونی لوازم الكتریكی یزد

4- شناخت رضایت اعضاء از عملكرد شركت تعاونی لوازم الكتریكی

5- بررسی و شناخت نقش فنآوری ارتباطات در شركتهای تعاونی

6- میزان شباهت رضایت اعضاء از شركت تعاونی

متدولوژی تحقیق : تحقیق حاضر در مورد مونوگرافی از یك شركت تعاونی می باشد كه در آغاز لازم است تعریفی از مونوگرافی داشته باشیم و بعد به روشهایی از تحقیق كه در این كار (اثر) استفاده شده است اشاره كنیم.

1- مونوگرافی : تك نگاری توصیفی است ژرف و دقیق از یك شخص یا یك واحد اجتماعی مانند خانواده، قبیله، قشر اجتماعی یا یك ره كه جنبه های مختلف آن را در بر می گیرد. مونوگرافی براساس مشاهده مستقیم استوار است.

مونوگرافی تشریح هم جانبه یك پدیده، یا مجموعه ای از پدیده هاست. در تك نگاری ابتدا از وضع عینی، ظاهر، سطح خارجی پدیده كه قابل مشاهده است، آغاز می شود، سپس ابعاد

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی و شناخت علل اعتیاد در بین جوانان:اعتیاد, جوانان

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 88 الی 93:دانلود داده های آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 الی 1393، دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات رشته های حسابداری،مدیریت مالی و اقتصاد، داده های آماری متغیر اهرم مالی(LEVERAGE)، داده های آماری متغیرنسبت قیمت به سود(PE)، داده های آماری متغیرارزش بازاری به دفتری(MB)، د

بررسی تعیین موانع مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس:مشارکت اولیای دانش آموزان , امور مدارس ,مشارکت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی ذهنی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی ذهنی,مبانی نظری پایان نامه بهزیستی ذهنی,مبانی و پیشینه نظری بهزیستی ذهنی,فصل دوم پایان نامه بهزیستی ذهنی,مبانی نظری بهزیستی ذهنی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهزیستی ذهنی,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش بهزیستی ذهنی,بهزیستی ذهنی

دانلود پاورپوینت (اسلاید) محیط، سازمان و نظریات آن:دانلود پاورپوینت (اسلاید) محیط، سازمان و نظریات آن,محیط سازمانی,شبكه بین سازمانی,محیط عمومی,بخش اجتماعی,بخش فرهنگی,بخش سیاسی,بخش اقتصادی,بخش فناورانه,طبیعی,محیط بین المللی و جهانی ,تئوریهای روابط سازمان و محیط,تئوریهای اقتضایی,محیط نا مطمئن,نگاه اطلاعات,واكنش سازمان به عدم اطمینان,چگونگی تحلیل سازمان

مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی:مدل كلاسیك تورم در ایران,روش همگرایی,تورم,تورم در ایران,مدل كلاسیك تورم,ویژگی‌های اقتصاد ایران,شاخص‌های مهم اقتصادی,دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان مدل كلاسیك تورم در ایران,روش همگرایی,خرید مقالات رشته اقتصاد,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,پروژه و پایان نامه رشته اقتصاد

پاورپوینت کارت گرافیک:پاورپوینت کارت گرافیک,دانلود پاورپوینت کارت گرافیک,بررسی کارت گرافیک,تحقیق کارت گرافیک,مقاله گرافیک,کارت گرافیک,اجزای گرافیک,انواع کارت

پاورپوینت عجیب ترین پل های تاریخی ایران:دانلود پاورپوینت عجیب ترین پل های تاریخی ایران,عجیب ترین پل های تاریخی ایران,پاورپوینت پل های تاریخی ایران,پل خواجو,شکسته سنگی,پاورپوینت آشنایی با پل های تاریخی ایران,معماری پل های عجیب ایران,گاومیشان,پاورپوینت پل های عجیب تاریخی,پل,پل لاتیدان

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران:پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری,پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران

پاورپوینت نظریه های شرطی سازی:پاورپوینت نظریه های شرطی سازی,دانلود پاورپوینت نظریه های شرطی سازی,پاورپوینت نظریه شرطی سازی کلاسیک,دانلود پاورپوینت نظریه شرطی سازی کلاسیک,پاورپوینت نظریه شرطی سازی وسیله ای ثرندایک,دانلود پاورپوینت نظریه شرطی سازی وسیله ای ثرندایک,پاورپوینت نظریه شرطی سازی اسکینر,دانلود پاورپوینت نظریه شرطی سازی اسکینر,دانلود نظریه های شرطی سازی,نظریه ه