دانلود فایل با عنوان مبانی نظری اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه ، انتقال اجرایی

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه ، انتقال اجرایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه ، انتقال اجرایی,مبانی نظری اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه ، انتقال اجرایی (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه ، انتقا

(فصل دوم تحقیق)


مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

نوع فایل:wordوقابل ویرایش

بند اول: انتقال

انتقال در لغت به معنای جابه جا شدن، از جایی به جای دیگر بردن، نقل کردن، منتقل کردن، واگذار کردن و در گذشته به معنای مردن و غیره ... می باشد و در اصطلاح به معنای سلب مالکیت مالک نسبت به اموال (یا مال معین) و افزوده شدن به مایملک شخص دیگر می باشد. که به دو قسم تقسیم می شود:

1- انتقال ارادی یا اختیاری

2-انتقال قهری یا اجباری

- انتقال ارادی

به طور معمول انتقال مالکیت از راه داد و ستد و انعقاد عقد صورت می گیرد و مالی که به دیگری تعلق دارد از او دریافت و مال خود را به او تملیک و منتقل می کند. این داد و ستد و قرارداد از راه تراضی انجام می شود، به عبارت دیگر اراده طرفین در خصوص انتقال تعیین کننده است و عقد تابع مفاد این تراضی است و هیچ گونه زور و اجباری یا قوه قهریه ای در بین نیست تا طرفین را مجبور به انتقال نماید. بلکه خود با توجه به نیاز های ضروری خود تصمیم به انعقاد عقد و انتقال مال خود گرفته اند به این نوع انتقال و داد و ستد انتقال ارادی گفته می شود.

- انتقال قهری

در مقابل انتقال ارادی، انتقال قهری قرار دارد و مقصود از آن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻘﻮل ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻣﻮرث ﺑـﻪ ورﺛـﻪ اﺳـﺖ[1]. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻘـﻮق ﻣـﺎدی یا معنوی یک فرد از دارایی او کسر و به دارایی شخص دیگر اضافه شود.

بند دوم: انتقال اجرایی

هنگامی که شخصی به تکلیف و وظیفه قانونی خویش عمل نمی نماید یا مانع رسیدن افراد به حقوقشان می شود و اجبار وی متعذر بوده، اقدام به صدور اجرائیه از مراجع ذی صلاح و در صورت یافتن مالی از اموال او آن مال توقیف و ارزیابی و سپس اقدام به فروش مال توقیف شده از طریق برگذاری مزایده خواهد شد. لذا مشاهده می کنید که در اینجا اراده شخص مدیون یا بدهکار یا ممتنع در انتقال مال مطرح نیست و هیچ گونه دخالتی در این امر ندارد و مال قهراً از مالک گرفته شده و به شخص ذینفع تملیک می شود. به این طریقه انتقال مال که به دستور مراجع ذی صلاح صورت می گیرد انتقال اجرایی گفته می شود.

بنابراین انتقال اجرایی را به عنوان موضوع اصلی این پایان نامه می توان در شمار انتقالات قهری دانست و آن را در زمره انتقال قهری آورد.

در این صورت اگر مال مورد انتقال اجرایی که توقیف شده است از اموال ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی باشد انتقال آن از طریق تنظیم و صدور سند انتقال اجرایی صورت می گیرد از این روست که در تعریف سند انتقال اجرایی گفته شده:«سند انتقال اجرایی سندی رسمی است که در اجرای حکم یا دستور مقام ذی‌صلاح قانونی با رعایت قوانین و مقررات در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می‌شود و دلالت بر وقوع یک ماهیت حقوقی دارد که اثر آن انتقال مال است»[2].

بند سوم: معامل و متعامل

معامل در اسناد انتقال اجرایی یا محکومٌ‏علیه است (در مواردی که حکم دادگاه مطرح است) یا متعهد و مدیون (در مواردی که اجراییه ثبتی و مقررات تأمین اجتماعی مطرح است)و یا مودی در امور مالیاتی است. متعامل نیز طبق ماده 172 آیین‏نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا متعامل، بستانکار یعنی ذی نفع در اجراییه خواهد بود. معامل و متعامل در واقع از ارکان سند انتقال اجرایی محسوب می شوند. بدین معنی که همیشه باید یک ذینفع و شخصی وجود داشته باشد که از احقاق حق امتناع می ورزد.

بند چهارم: سند وثیقه

سندی است كه دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط كند كه به موجب آن شخصی (اعم از اینكه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.


ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت آزمون هوش استنفورد بینه:پاورپوینت آزمون هوش استنفورد بینه,دانلود پاورپوینت آزمون هوش استنفورد بینه,پاورپوینت تست هوش استنفورد بینه,دانلود پاورپوینت تست هوش استنفورد بینه,دانلود آزمون هوش استنفورد بینه,آزمون هوش استنفورد بینه ,تحقیق آزمون هوش استنفورد بینه,دانلود تحقیق آزمون هوش استنفورد بینه,پروژه آزمون هوش استنفورد بینه,دانلود پروژه آزمون هوش استنفورد بینه,روا

پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی سازه:دانلودپاورپوینت ترمیم و تقویت سازه ها,بهسازی سازه ایی,مقاوم سازی سازه ها,کامپوزیت هایFRP,دمپر,پاورپوینت مقاوم سازی و بهسازی سازه,روش های تقویت و مقاوم سازی سازه,روش های تقویت پی,تقویت تیر و ستون,بهسازی سازه,پاورپوینت ترمیم سازه,پاورپوینت بهسازی

پاورپوینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی:پاورپوینت آشنایی با مبان برنامه ریزی معماری و شهرسازی,دانلود پاورپوینت آشنایی با مبان برنامه ریزی معماری و شهرسازی,دانلود بررسی پاورپوینت آشنایی با مبان برنامه ریزی معماری و شهرسازی,پاورپوینت برنامه ریزی معماری و شهرسازی,بررسی معماری و شهرسازی,آشنایی با مبان برنامه ریزی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود

پاورپوینت جزییات آرماتورگذاری در ساختمان های بتنی:دانلود پاورپوینت جزییات آرماتورگذاری در ساختمان های بتنی,آرماتورگذاری,آرماتور در ساختمان بتنی,آرماتور و نقش آن در ساختمانهای بتنی,پاورپوینت آرماتورگذاری,انواع میلگرد,ضوابط آرماتورگذاری,پاورپوینت جزییات آرماتورگذاری در ساختمان های بتنی,آرماتور

پاورپوینت نسبت جنسی چیست:پاورپوینت نسبت جنسی چیست,دانلود پاورپوینت نسبت جنسی چیست,پاورپوینت رایگان نسبت جنسی چیست,پاورپوینت ترکیب جنسی جمعیت چیست,پاورپوینت تعریف نسبت جنسی,پاورپوینت آشنایی با نسبت جنسی,پاورپوینت مفهوم نسبت جنسی,دانلود نسبت جنسی چیست,نسبت جنسی چیست,تحقیق نسبت جنسی چیست,پروژه نسبت جنسی چیست,دانلود پاورپوینت ترکیب جنسی جمعیت چیست,دانلود پاورپوینت تعریف نسبت جنسی,دانلود پاورپوینت آشنایی با نسبت جنسی ,

پاورپوینت استهلاک و کاهش ارزش داراییها در حسابداری،:استهلاک و کاهش ارزش داراییها در حسابداری،استهلاک،مفهوم استهلاک،Depreciation،تعریف استهلاک،تعریف حسابداری از استهلاک،حسابداری استهلاک چیست،دارایی،استهلاک دارایی،علل استهلاک،برآورد استهلاک،انواع استهلاک،روشهای استهلاک،

پاورپوینت تراتریوم:تراتریوم,پاورپوینت تراتریوم,دانلود پاورپوینت تراتریوم,پاورپوینت,دانلود پاورپوینت

پروژه کارآفرینی فرآوری و بسته بندی میگو (با ظرفیت بسته بندی 1800 تن میگوی فرآوری شده در سال):پروژه کارافرینی فرآوری و بسته بندی میگو,طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی میگو,کارآفرینی فرآوری و بسته بندی میگو,دانلود پروژه فرآوری و بسته بندی میگو,دانلود کارآفرینی فرآوری و بسته بندی میگو,طرح توجیه فنی فرآوری و بسته بندی میگو,توجیه اقتصادی فرآوری و بسته بندی میگو

پاورپوینت زندگی نامه استاد محمد کریم پیرنیا:زندگی نامه استاد محمد کریم پیرنیا ,پاورپوینت زندگی نامه استاد محمد کریم پیرنیا ,دانلود پاورپوینت زندگی نامه استاد محمد کریم پیرنیا ,معماری محمد کریم پیرنیا ,پاورپوینت معماری محمد کریم پیرنیا ,دانلود پاورپوینت معماری محمد کریم پیرنیا ,تدریس در دانشگاه محمد کریم پیرنیا ,پاورپوینت تدریس در دانشگاه محمد کریم پیرنیا ,دانلود پاورپوینت تدریس در د

مودم ها:مودم,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق