دانلود فایل با عنوان بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در كارخانه آبشار هنر ماکو به همراه پروژه آنالیز ایمنی شغلی (JSA)

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در كارخانه آبشار هنر ماکو به همراه پروژه آنالیز ایمنی شغلی (JSA) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:گزارش كارآموزی رشته بهداشت حرفه ای,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

چكیده مطالب

در بررسی مسائل بهداشت حرفه ای در كارخانه آبشار هنر ماکو كه بیشتر یك كارخانه تولیدی محسوب می شود،نتایج زیر بدست آمد:

1- در شروع دوره كارآموزی به مدت یك هفته كامل از تمامی قسمتها به همراه كارشناس مسئوول ایمنی و بهداشت شركت بازدید به عمل آمد و به ترتیب و به طور مرحله به مرحله با تمامی پروسه های تولیدی آشنا شده و در همان قدم اول مشاهده می شد كه تقریبا تمامی كارگاهها با توجه به طبیعت صنعت مشكلات بهداشتی نیز زیاد می باشد.

2- در خصوص اندازه گیری و ارزیابی تراز فشار صوت، نتایج بدست آمده گویای بالا بودن صدا در سالن كه محل اصلی تولید و دستگاه های برش لوله های بلیکا می باشد و پیشنهاداتی جهت كنترل آن داده شده است.

3-در خصوص روشنایی محیط كار ، اندازه گیری شدت روشنایی در واحدهای انبار ،توزین وبارگیری(روش غیر منظم) صورت پذیرفته است.

4-درخوص ارزیابی ارتعاش ، اندازه گیری ارتعاش صنعتی ناشی از ماشین آلات به عمل آمده است.

5-در خصوص بررسی عوامل شیمیایی نیز بررسی مواد شیمیایی و تهیه برگه اطلاعات ایمنی مواد(MSDS) دراین شركت صورت پذیرفته و مواد شیمیایی مربوطه به روشهای گوناگون و براساس اهداف متنوع موجود طبقه بندی گردیده اند. 6- دربررسی مسائل مهندسی فاكتورهای انسانی نیز آنتروپومتری 10 كارگر،طراحی كار ایستاده-نشسته، میزكار معمولی و نیز كامپیوتر انجام شده و تعیین A.L(Action Limit) ، تعیین انواع كارهای سبك،متوسط و سنگین و طراحی ابزار كار صورت پذیرفته است. همچنین دربررسی پوسچرهای كاری از روش OWAS استفاده شده است.

11- در برسی اصول ایمنی در محیط كار كه شامل ایمنی عمومی،ماشین آلات،ساختمان،برق،حریق و ایمنی فردی می باشد، نیز به نقش رنگها در صنعت،برنامه آموزش ایمنی،نقش مدیریت ایمنی ، تعیین و معرفی وسایل حفاظت فردی و انبار مواد اولیه وتولیدی صورت پذیرفته است.

12- در مورد بهسازی محیط كار نیز آزمایشات فیزیكو شیمیایی و باكتریولوژیكی از آب آشامیدنی این شركت به عمل آمده است و روشهای تعیین سختی كل و موقت، كلسیم،قلیائیت،PH و میزان كلر باقیمانده به همراه محاسبات لازم آورده شده است . همچنین در خصوص وضعیت دوشها،حمامها،توالتها و آب سرد كنها پرداخته شده است.

عناوین :

فصل اول: مقدمه

مقدمه

بهداشت حرفه ای و اهمیت آن

فصل دوم:

مقدمه

معرفی كارخانه

شركت خوراك دام و طیور آبریان میلاد مهاباد در یك نگاه

فصل سوم: خط تولید

پروسه كاری كارخانه خوراك دام و طیور

مراحل تولید

سیلوهای ذخیره سازی

آسیاب‌ها و دستگاه خشك كن

بـوجــاری

فرمولاسیون محصولات تولیدی

دستگاه میكسر

دستگاه پرس

مواد شناسی

مواد ضد آفات یا عوامل بیماری‌زا

سیكلون‌هـــا

فصل چهارم: سر و صدا

مقدمه ( introduction to noise )

مروری‌برآمارکارگران‌درمعرض‌سروصدادرصنایع‌مختلف‌کشورایالات متحده آمریکا

اثرات سروصدا بر روی انسان (Effects of Noise on Human )

اثرات صدا از جنبه بهداشتی(Health Effects)

اثرات صدا از جنبه ارگونومیکی (Ergonomic Effects )

اثرا صدا از جنبه ایمنی(Safety Effects )

صوت و ماهیت آن (Noise& its Chractristics )

فرکانس(Frequency )

طول موج (Wave Length )

سرعت صوت (Sound Velocity)

کمیت اندازه گیری صوت

توان صــوت

شدت صوت(I)

فشار صوت (P)

كمیات لگاریتمی

تـــراز

تراز توان صوت (LW) SWL

تراز فشار صوت (LP) SPL

استاندارد های مربوط به صدا(Noise Standards)

ابزار های مورد نیاز برای اندازه گیری صدا

تراز سنج صدا

شبكه های سنجش بسامد

توزین زمانی نمایی(لگاریتمی)

روشهای اندازه گیری وارزیابی صدا(Methods of Noise Measurement & Evaluation)

هدف اندازه گیری

ارزیابی صـــدا

نحوه كالیبراسیون

نحوه رنگ آمیزی طبق استاندارد(Niose Map Standard Colours)

اندازه گیری محیطی صدا در كارخانه آبشار هنر ماکو

آنالیز صــدا (Noise Analysis)

انتخاب گوشی( Hearing Protection Selection)

روش انتخاب گوشی

كنترل صدا در صنعت( Noise Controll in Indusrtry)

برنامه حفاطت از شنوایی( Hearing Conservation Program-HCP)

فصل چهارم: ارتعاش

مقدمه

مروری بر پژوهش‌های انجام شده

خطرات ناشی از ارتعاش

اهداف اندازه گیری ارتعاش

اندازه گیری و ارزیابی ارتعاش

اجزای دستگاه ارتعاش سنج

استاندارد ارتعاش دستگاه

اهداف كنترل ارتعاش

اصول پیشگیری از اثرات ارتعاش

كنترل ارتعاش در مرحله طراحی و ساخت

كنترل ارتعاش در منبع

نصب میراكننده در محل‌های تماس با بدن بر روی دستگاه

كنترل دستگاه از راه دور

كاهش زمان اثرگذاری

استفاده از وسایل حفاظت فردی

كنترل ارتعاش در کارخانه آبشار هنر ماکو

فصل چهارم: روشنایی

مقدمه

نور و ماهیت آن

منابع نور

عوامل مهم روشنایی در محیط كار

شدت روشنایی (Illuminance)

شار نوری

شمع استاندارد

استرادیان

لوكس

درخشندگی ( Luminances)

تباین Contrast ) )

اثرات روشنایی

عوارض اختلال نوری

فوتوفوبی (نورترسی)

اهمیت روشنایی و جنبه های بررسی آن

دستگاه اندازه گیری روشنایی

كالیبراسیون دستگاه

روش اندازه گیری

استانداردهای مربوط به روشنایی

روشهای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی

هدف اندازه گیری

اندازه گیری روشنایی به روش عمومی در سالن توزین و انبار

پیشنهادات

فصل پنجم: عوامل شیمیایی

مقدمه

مروری بر مطالعات و پژوهش های انجام شده

مواد قانونی مرتبط با عوامل شیمیایی مخاطره آمیز

عوامل شیمیایی و تقسیم بندی آنها

مشكلات ناشی از آلاینده های شیمیایی محیط كار

آتش سوزی و انفجار

سمـیـت

خورندگی و سوزانندگی

آئروسل، گاز یا بخار

پایش محیطی آلاینده های هوای محیط و آنالیز آن

اهداف نومنه برداری هوا( Air Sampling Objects)

محل نمونه برداری هوا(Place of Air Sampling)

روش نمونه برداری از آلاینده ها از نظر مدت زمان نمونه برداری

گام های كلی در عملیات نمونه برداری آلاینده های گاز و بخارات هوا:

روشهای نمونه برداری از آلاینده‌های ذره‌ای

تعیین مقدار كمی و كیفی آلاینده ها در آزمایشگاه

نمونه برداری از گردوغبارات در قسمت بارریزی وانبار مواد اولیه كارخانه آبشار هنر ماکو

وسایل نمونه برداری

كالیبراسیون پمپهای نمونه برداری فردی

روشهای كنترلی آلاینده های در كارخانه آبشار هنر ماکو

فصل ششم: ارگونومی

مقدمه(Introdoction to Ergonomics)

طراحی ایستگاه كار

تأثیر كار استاتیك-Effects of Static Works

آنتروپومتری (Antropometery)

كاربرد ابعاد آنتروپومتریك

ابزار اندازه گیـــری

آنتروپومتری در كارخانه آبشار هنر ماکو

ایستگاه های كاری(Working Stations)

ارتفاع كار در وضعیت ایستاده

كار در وضعیت نشسته

مزایای كار نشسته

ارتفاع كار در حالت ایستاده

وضعیت ایستاده استاندارد

وضعیت نشسته استاندارد

كار در وضعیت ایستاده

وضعیت ایستگاه های كار در كارخانه آبشار هنر ماکو

طراحی ایستگاههای كاری در وضعیت نشسته

طراحی ایستگاه كار در وضعیت نشسته و ایستاده

طراحی صندلی و میزكار براساس اطلاعات آنتروپومتری

طراحی میز كار و صندلی نشسته

اصول مهم در طراحی صندلی های اداری

ارزیابی یكی از صندلی های اداری كارخانه آبشار هنر ماکو

ازریابی وضعیت بدن(Posture Analysis)

كد گزاری در روش :OWAS

نیروی مورد استفاده

ارزیابی وضعیت بدن در كارخانه آبشار هنر ماکو

فصل هفتم: ایمنی ساختمان

مقدمه

مسئولیت ایمنـــی

عوامل اطمینان

فضــــای كار

ایمنی كف ساختمان (كف‌سازی)

سازه‌های حفاظتـــی

پلكـــان

نردبان‌های ثابت ، راهروهای هوایی و سكوها

آسانســورهــــا

بالا بردن مصالح و افــراد

خروجی‌هـــــا

علائم خروجی

محوطه كارخانه ( صحن كارخانه )

عبور افراد و وسایل نقلیه

ایمنــی انبــــار

مسائل ایمنی مربوط به محیط كار

مسائل ایمنی مربوط به كاركنان

مسائل ایمنی در ارتباط با حمل و نقل

مسائل حفاظتی در ارتباط با كالاها و اقلام انبار

چگونگی انبار نمودن كالاهـــا

اقدام در زمینه جلوگیری از حریق

محل های عبور و مرور در كارخانه خوراك دام وطیور

بررسی پلكانها در كارخانه خوراك دام وطیور

بررسی ساختمان سالن ها وكارگاهها در كارخانه خوراك دام وطیور

بررسی انبارها در كارخانه خوراك دام وطیور

انبار مواد اولیه وسایر تولیدات

فصل هفتم: ایمنی عمومی

مقدمـــه

سرویس نظارتی خدمات بهداشت حرفه‌ای

كمیتة ایمنی و حفاظت فنی

نظم و نظافت كارگاهی

انظباط كارگاهی ( HuoseKeeping)

رنگ و ایمنی (Safety & Color)

مقررات رنگ ANSI (American National Standard Institue )

رنگ و محتوای كپسول‌های تحت فشار

استفاده از رنگ در شناسایی كپسول‌ها آتش‌نشانی

رنگ در لوله‌ها

آموزش ایمنــی

نحوه آموزش برای بعضی از مشاغل در کارخانه خوراك دام وطیور

وضعیت آموزش ایمنی در کارخانه خوراك دام وطیور

پوسترها، دستورالعمل‌ها و علائم ایمنی(Safety SignsProcedures &Posters)

مدیریت، راهبری ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

استانداردهای مدیریتی ISO ( International Standard Organiztion)

دامنه و كاربرد OHSAS 18001

كمیته ایمنی و حفاظت فنی در کارخانه خوراك دام وطیور

نظم و نظافت كارگاهی در کارخانه خوراك دام وطیور

رنگ و ایمنی در کارخانه خوراك دام وطیور

فصل هفتم: ایمنی فردی

ایمنی فردی(Personal Protective Equipments-PPE)

لوازم حفاظت فردی جهت رسیدن به سه هدف زیر بكار می روند

نحوه تهیه و توزیع وسایل حفاظت فردی در کارخانه خوراك دام وطیور

لوازم ایمنی فردی« Personal Perotection Equipments »

كاربرد و جنس های مختلف عینك

ارزیابی ایمنی فردی در کارخانه خوراك دام وطیور

چک لیست ایمنی فردی در كارخانه خوراك دام وطیور

فصل هفتم: ایمنی برق

مقدمه

خطرات ناشی از جریان برق به دو دسته مخاطرات اولیه و ثانویه تقسیم می شود

شوك الكتریكی

دلایل ایجاد شوك الكتریكی

عوامل موثر در برق گرفتگی

سیستم برق‌رسانی کارخانه خوراك دام وطیور

راههای حفاظتی در برابر برق‌گرفتگی در کارخانه خوراك دام وطیور

روش نصب اتصال زمین دستگاه‌هـــا

نقش سیستم ارتینگ در تأمین ایمنی برق

بررسی وضعیت سیستم ارتینگ حفاظتی در کارخانه خوراك دام وطیور

چك لیست ایمنی سیستم اتصال به زمین در كارخانه خوراك دام وطیور

ایمنی برق در دستگاه های الكتریكی ثابت

توصیه های لازم جهت دستگاههای برقی پرتابل و ثابت

حریق‌های الكتریكی

وضعیت ایمنی عمومی برق در کارخانه خوراك دام وطیور

وضعیت‌وسایل‌حفاظت فردی در مقابل برق‌گرفتگی در کارخانه خوراك‌دام‌و‌طیور

حفاظت در برق گرفتگی

فصل هفتم: ایمنی انبار

مقدمه

مسائل ایمنی مربوط به محیط كار

مسائل ایمنی مربوط به كاركنان

مسائل ایمنی در ارتباط با حمل و نقل

مسائل حفاظتی در ارتباط با كالاها و اقلام انبار

چگونگی انبار نمودن كالاها

اقدام در زمینه جلوگیری از حریق

آیین نامه ایمنی انبارهـــا

ایمنی انبار شرکت لبنیات پاک

فصل هشتم: بهسازی محیط كار

بهسازی محیط كار (Workplace Sanitation)

نحوه تأمین آب در كارخانه خوراك دام وطیور

تاریخ و زمان نمونه برداری از آب كاررخانه خوراك دام وطیور

آزمایشات آب

سختی در آب

واحد اندازه گیری سختی و مشكلاتی كه ایجاد می كند

روش اندازه گیری سختی كل

اندازه گیری سختی دائم

اندازه گیری سختی موقت

اندازه گیری سختی كلسیم

قلیائیت در آب

اندازه گیری قلیائیت

كلر زنی (Cholorination)

اندازه گیری کلر باقیمانده

اندازه گیری PH آب

ارائه پیشنهــاد

مشخصات نمونه مورد آزمایش باكتریولوژیكی

انواع روش های آزمایشات باكتریولوژیكی

روش فیلتر غشایی

روش لوله های چندگانه

تست فرضــی

تست تاییــدی

تست تكمیلــی

تست اختصاصــی

تفسیـــر نتــایج

تأمین غذای ســالم

كنترل و مبارزه با حشرات و جوندگان

ایجاد تسهیلات بهداشتی

تعداد توالت‌هـــا

تعداد دستشویی

تعداد حمام و دوش

فصل نهم: آنالیز ایمنی شغلی

مقدمـــه

بیان مسئله و اهمیت موضوع

دلایل انتخاب موضوع

آنالیز ایمنی شغلی چند مزیت مهم دارد

اهداف و فرضیات تحقیق

تعاریف و شرح مفاهیم

مروری بر مطالعات گذشته

تشكیل گروه و تیم حرفه‌ای JSA

روش، تكنیك و نحوه اجرای تحقیق

صفحه اطلاعات آنالیز ایمنی شغل

ضرورت اجرای آنالیز ایمنی شغلی

آنالیز ایمنی شغلی

روشهای مختلف اجرای JSA

لیست مرجع مشاغل و فعالیتها

وسایل حفاظت فردی مورد نیاز

اعمــال ناایمـن

شــرایط ناایمـن

هشدارهای ایمنی و بهداشت

نتایج حاصل از انجام JSA

تفسیر نتایج حاصل از انجام آنالیز ایمنی شغلی در كارخانه خوراك دام وطیور

منابع و مأخذ

ادامه مطلب و دریافت فایل

پروژه درس کارآموزی نازک کاری و تأسیسات:پروژه درس کارآموزی نازک کاری و تأسیسات,پروژه درس کارآموزی نازک کاری,پروژه درس کارآموزی تأسیسات,پروژه درس کارآموزی ,پروژه کارآموزی نازک کاری و تأسیسات,پروژه کارآموزی نازک کاری,پروژه کارآموزی تأسیسات,پروژه کارآموزی ,پروژه نازک کاری و تأسیسات,پروژه نازک کاری,پروژه تأسیسات,کارآموزی نازک کاری و تأسیسات,کارآموزی نازک کاری,کارآموزی تأسیسات,

نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی:دادرس, اصحاب دعوا , اداره ی امورموضوعی,حکمی , دادرسی مدنی,امور موضوعی,امور حکمی,اصل تعاون,اصل تغییرناپذیری دعوا,تحقیق ,پژوهش ,مقاله ,پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود پروژه

آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت اسوه در سال 87:آمار معاملات و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت اسوه در سال 87,دسته مدیریت مالی حسابداری,فرمت Excel,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت اسوه در سال 87 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

پروژه کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای:پروژه کارافرینی شرکت تولید و بسته بندی چای,طرح توجیهی شرکت تولید و بسته بندی چای,کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای,دانلود پروژه شرکت تولید و بسته بندی چای,دانلود کارآفرینی شرکت تولید و بسته بندی چای,طرح توجیه فنی شرکت تولید و بسته بندی چای,توجیه اقتصادی شرکت تولید و بسته بندی چای

مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تكتونیكی منطقة البرز مركزی:ساختار زمین ساختی , تكتونیكی ,منطقة البرز مركزی,پروژه,پایان نامه,پژوهش,جزوه,مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله

پاورپوینت تجارب ایران در نوسازی بافت های تاریخی و فرسوده شهری:دانلود پاورپوینت تجارب ایران در نوسازی بافت های تاریخی و فرسوده شهری,پاورپوینت تجارب ایران در نوسازی بافت های تاریخی ,پاورپوینت تجارب ایران در نوسازی بافت های فرسوده شهری,نوسازی بافت فرسوده,پاورپوینت نوسازی بافت های فرسوده,نوسازی بافت های فرسوده

اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی:پروپوزال,اثرات مجاورت , کورپیریفاس, دوره نوزادی , آستانه تشنج , افسردگی , کیندلینگ شیمیایی , موش صحرائی

نقش مدیریت بازاریابی در جهانی شدن بازار فرهنگ ایران:مدیریت بازاریابی ,جهانی شدن بازار فرهنگ ایران,بازاریابی ,بین الملل,فرهنگی ,ایران

جزوه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا:مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا,پژوهش جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا,تحقیق جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا,پروژه جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا,جغرافیای طبیعی رشته جغرافیا

کالاها:کالاها ,مقاله کالاها ,تحقیق کالاها ,پرسشنامه کالاها