خرید مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های اضطرابی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های اضطرابی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های اضطرابی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,اختلال های اضطرابی,مبانی نظری ,پیشینه تحقیق ,اختلال های, اضطرابی

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 50

تا سالهای اخیر، اختلال های اضطرابی در مقوله روان آزردگی ها قرار گرفته بود. در خلال قرن نوزدهم، کسانی را که به رغم سلامت ظاهری جسمانی، دارای رفتارهای انعطاف ناپذیر و خود-تخریب گر بودند را به عنوان" روان آزرده" متمایز می کردند. سپس در جریان سالهای پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، دیدگاه ها مبتنی بر پدیدآیی زیست شناختی روان آزدگی جای خود را به دیدگاه های فرویدی مبتنی بر پدیدآیی روانشناختی این اختلال، داد. فروید بر این نکته تاکید کرد که روان آزردگی از علل جسمانی ناشی نمی شود، بلکه ریشه در اضطراب دارد( دادستان،57:1387). واژه اضطراب ترجمه واژه “angst”است که فروید آن را برای ترکیبی از برانگیختگی فیزیولوژیکی و عاطفه منفی به کار برد. او اضطراب نوروتیک را تظاهری از تعارضات ناخودآگاه تلقی می کرد(کنرلی،27:1382). بعدها نظریه پردازان یادگیری اظهار کردند که اضطراب، یک صفت یا خصوصیت شخصیت نیست، بلکه از طریق یادگیری کلاسیک[1]، عامل[2]، یا جانشینی[3] کسب می شود و می تواند در نتیجه خطر محیط واقعی یا خطری خیالی پدید آید ( سادوک و سادوک،171:1388). بدیهی است این عقاید با هم ناهمساز نیستند. اگرچه اضطراب می تواند بازتابی از حالت های درونی نظیر نگرانی های کلی باشد، اما معمولا با رویدادهای استرس زا نیز همراه است و به نظر می رسد برخی از افراد نسبت به آن آسیب پذیرتر از دیگران باشند(کنرلی،27:1382). انتشار سومین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی(DSM-3) در سال 1980، عصر جدیدی برای مفهوم سازی اختلال های اضطرابی و هراس بوده است، در گذشته این اختلال ها در مقوله روان آزردگی ها که شامل نوروزهای اضطراب، هراس و وسواسی جبری بوده است؛ جای می گرفتند. طبقه بندی DSM-4 از اختلال های روانی شامل اختلال وحشت زدگی با یا بدون گذرهراسی، گذرهراسی با یا بدون اختلال وحشت زدگی، هراس اجتماعی، هراس خاص، اختلال وسواسی-جبری، اختلال فشار روانی پس از سانحه، اختلال فشار روانی حاد[4]، اختلال اضطراب منتشر می باشد. در این بخش اختلال های اضطرابی تغییرات بسیاری را داشته اند. تغییرات قابل توجه در این زمینه شامل این موارد می شود: 1) جایگزینی روان آزردگی اضطراب با اختلال وحشت زدگی و اختلال اضطراب منتشر 2) تقسیم کردن روان آزردگی هراس به گذرهراسی، هراس اجتماعی و انواع مختلف هراس خاص 3) شمول مقوله جدید اختلال فشار روانی پس از سانحه و سپس اختلال فشار روانی حاد( شییر[5] و همکاران، 2007).

2-2-2 تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی

اضطراب مفهومی است که تعاریف بسیاری برای آن آورده شده است. در یک جمع بندی کلی می توان اضطراب را به عنوان یک علامت هشدار دهنده و احساسی رنج آور در نظر گرفت که با پاسخ بدنی[6]، هیجانی، و رفتاری به خطر قریب الوقوع دریافت شده، همراه است و فرد را برای مقابله آماده می سازد(دادستان، 61:1387؛ سادوک و سادوک، 165:1388؛ سووینسون[7]، 2006). بنابر این تعریف می توان بین اضطراب و ترس[8] تمایز قایل شد به طوری که ترس واکنش به تهدیدی معلوم، خارجی و از نظر منشا بدون تعارض است. در حالی که اضطراب واکنش در برابر خطری نامعلوم، خارجی و از نظر منشا دارای تعارض است( دادستان، 61:1387؛ سادوک و سادوک، 165:1388). سابقا، این دو حالت با هم، هم پوشانی داشته است، اما آنها از این جهت از هم متمایز می شوند که ترس اغلب با موجی از برانگیختگی خودمختار که لازمه جنگ و گریز، افکار خطر قریب الوقوع، و رفتارهای گریز است، همراه می باشد و اضطراب اغلب با تنش عضلانی و گوش به زنگی برای خطر آینده و رفتارهای هشیاری و رفتارهای محتاطانه و اجتنابی، همراه است(DSM-5،2013).

هر شخصی در زندگی خود اضطراب را به عنوان یک هیجان بهنجار، تجربه می کند. اضطراب جهت کمک کردن به شخص برای اجتناب از موقعیت های خطرناک و حل مسایل روزمره کاملا مفید است. در بسیاری از موارد اضطراب با حل موقعیت ها، از بین می رود(ریولی[9] و همکاران، 2010). در افراد سالم، اضطراب نقش مهمی را در عملکرد سازگارانه و محافظتی در طول تحول بازی می کند( لابلارت[10] و همکاران، 1999). اضطراب یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند، مبهم و دلواپسی است که اغلب ممکن است با علایمی همچون بی خوابی، سردرد، دردهای مبهم، سرگیجه و حالت تهوع، مشکلات معده ای و یا دیگر علایم جسمانی؛ بروز پیدا کند. همچنین مشکلاتی از قبیل فقدان تمرکز، خستگی، و کاهش عملکرد موثر در انجام وظایف، نیز ممکن است با اضطراب همراه شود(سووینسون، 2006؛ سادوک و سادوک، 165:1388). اضطراب های روزانه معمولا به صورت موقعیتی، با شدت متوسط و در مدت کوتاهی است. در حالی، اضطرابی که شخص دارای اختلال های اضطرابی احساس می کند با فراوانی بیشتر و شدیدتر و در مدت زمان طولانی تر- بیشتر ساعت ها و روزها - اتفاق می افتد (رکتوروهمکاران،2005). اختلال های اضطرابی شرایطی هستند که اضطراب یا ترس شدید و اغلب ناتوان کننده، به عنوان علایم اولیه محسوب می شود(کیلیو استورچ،2009) و با اختلال در عملکرد و پریشانی معنادار مرتبط می باشد(سووینسون، 2006). افراد با اختلال های اضطرابی اغلب اضطراب ناخوشایندی را احساس می کنند که منجر می گردد از امور و فعالیت های عادی روزمره که باعث این احساس می شود، اجتناب کنند(رکتورو همکاران،2005). این اختلال ها،اغلب با دیگر مشکلات روانپزشکی،از جمله افسردگی و سوءمصرف مواد همراه است(آنتونی[11] و سووینسون[12]، 1996). به طور کلی، از دیدگاه DSM-5 برای تشخیص هرکدام از اختلال های اضطرابی باید موارد ذیل لحاظ شده باشد:

[1]- classical learning

[2] - operant

[3] - vicarious

[4]- acute stress disorder

[5]- Shear

[6]- physical

[7] -Swinson

[8]- fear

[9] - Reavley

[10]-Labellarte

[11]- Antony

[12]- Swinson

فهرست مطالب

مبانی نظری اختلال های اضطرابی

تاریخچه اختلال های اضطرابی

تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی

طبقه بندی اختلال های اضطرابی

اختلال هراس خاص

ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنایDSM-5

ویژگی های حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص

همه گیری اختلال هراس خاص

ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ

نتایج عملکردی اختلال هراس خاص

اختلال اضطراب اجتماعی

ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنایDSM-5

تصریح کننده های اختلال اضطراب اجتماعی

همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی

پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی

اختلال وحشت زدگی

ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنایDSM-5

همه گیری اختلال وحشت زدگی

مسایل تشخیصی مرتبط به فرهنگ

پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی

تصریح کننده های حمله وحشت زدگی

ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی

همه گیری حمله های وحشت زدگی

پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی

اختلال گذرهراسی

ویژگی های تشخیصی اختلال گذرهراسی بر مبنایDSM-5

همه گیری اختلال گذر هراسی

یامدهای عملکردی اختلال گذر هراسی

اختلال اضطراب منتشر

ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب منتشر بر مبنایDSM-5

همه گیری اختلال اضطراب منتشر

مسایل تشخیصی مربوط به فرهنگ

پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب منتشر

اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو

ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب وابسته به مصرف مواد و دارو بر مبنایDSM-5

همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو

اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی

ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی بر مبنایDSM-5

همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی.

شیوع شناسی اختلال های اضطرابی

تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی

وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال های اضطرابی

منابع فارسی

منابع لاتین

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی ساختمان بدنی اوگلنا:بررسی ساختمان بدنی اوگلنا,مقاله در مورد بررسی ساختمان بدنی اوگلنا,دانلود مقاله بررسی ساختمان بدنی اوگلنا,تحقیق,تحقیق در مورد بررسی ساختمان بدنی اوگلنا, تحقیق رشته زیست در مورد بررسی ساختمان بدنی اوگلنا,تحقیق زیست در مورد بررسی ساختمان بدنی اوگلنا, تحقیق فارسی, دانلود تحقیق فارسی, دانلود مقاله,دانلود مقاله بررسی ساختمان بدنی اوگلنا, دانل

تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری:شرایط مختلف بر یادگیری,یادگیری,تاثیر بر یادگیری,یادگیری و شرایط آسان,چرا یادگیری اهمیت دارد؟,تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری,تحقیق یادگیری,بررسی شرایط مختلف بر یادگیری,تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری دانش آموزان,دانلود مقاله تاثیر شرایط مختلف بر یادگیری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دا

آبجکت اتوکد و نقشه پله گرد دارای پلان و نما:آبجکت اتوکد و نقشه پله گرد دارای پلان و نما,آبجکت اتوکد, نقشه پله گرد, دارای پلان و نما,آبجکت ,اتوکد , نقشه, پله گرد , پلان , نما

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار اخلاقي كاركنان و رضايت شغلي:مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار اخلاقي كاركنان و رضايت شغلي ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, رفتار اخلاقي كاركنان و رضايت شغلي ,مبانی نظری , پیشینه تحقیق, رفتار اخلاقي كاركنان , رضايت شغلي

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی و نظریه های شادکامی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی,نظریه های شادکامی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامی,تعریف شادکامی,تاریخچه شادکامی,پیشینه شادکامی,مبانی نظری شادکامی

طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز:دانلود پایان نامه طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز,دانلود رساله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز,دانلود مقاله طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز,دانلود تحقیق طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز,دانلود پژوهش طرح مطالعاتی تونل بلند مدت آبرسانی به شهر شیراز

پاورپوینت نمونه آثار نورمن فاستر:دانلود پاورپوینت نمونه آثار نورمن فاستر,پاورپوینت برج هلوکاست,پاورپوینت ایستگاه جزایر قناری,پاورپوینت نمونه آثار نورمن فاستر,نمونه آثار نورمن فاستر,نورمن فاستر,برج هلوکاست,پاورپوینت کارهای نورمن فاستر,خطوط متروی شرق لندن,ایستگاه جزایر قناری

پاورپوینت زعفران:پاورپوینت زعفران 11 اسلاید,پاورپوینت زعفران ,زعفران

پاورپوینت ارزش گذاری به روش ارزش فعلی سود سهام(DDM):دانلود پاورپوینت ارزش گذاری به روش ارزش فعلی سود سهام(DDM),جریان نقدی مورد انتظار,موارد بکارگیری DDM,جریان نقدی آزاد(FCF),مدلFCF,مدل سود باقیمانده (RI),تعیین نرخ تنزیل,مدل فاما و فرنچ,مدل BIRR,روش دوم محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام,مدل DDM,مراحل رشد شرکت,مدل DDM چند دوره ای,عوامل مالی تعیین کننده نرخ رشد

پاورپوینت سبک‌های معماری اسلامی و بناهای مربوطه در ایران:سبک‌های معماری اسلامی و بناهای مربوطه در ایران,پاورپوینت سبک‌های معماری اسلامی و بناهای مربوطه در ایران,دانلود پاورپوینت سبک‌های معماری اسلامی و بناهای مربوطه در ایران,سبک‌های معماری اسلامی ,پاورپوینت سبک‌های معماری اسلامی دانلود پاورپوینت سبک‌های معماری اسلامی ,بناهای سبک معماری اسلامی ایران ,بناهای سبک معماری اسلامی ایران ,پاورپوینت بناه