خرید: مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان

این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقایسه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان می باشد.
کلمات کلیدی:سبکهای مدیریت کلاس,رشد فراشناخت, دانش آموزان,پروژه,مقاله,پژوهش,پایان نامه,تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان,پروژه تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان,مقاله تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان,پژوهش تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان,پایان نامه تاثیر س

مقدمه
در قرن حاضر پیشرفت فناوری، تغییرات سریع، و پدیده جهانی شدن بر تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری تاثیر زیادی گذاشته است. همگام با این تغییرات رو به رشد، انتظارات جامعه از آموزش و پرورش نیز هر روز تغییر یافته و باعث شده تا دست اندرکاران، مسئوولین آموزش و پرورش، مدیران مدارس و معلمان پاسخگویی به نیازهای دانش‌آموزان، اولیاء، بازار کار و جامعه را در الویت کار قرار دهند.
از آنجا که اکثر اوقات دانش‌آموزان، در کلاس درس می‌گذرد، پاسخگویی به انتظارات، خواسته‌ها و نیازهای افراد ذینفع از طریق تعامل معلم و دانش‌آموز در کلاس درس نمود می یابد و مردم نتایج، پیامدها، کارایی و اثربخشی نظام تعلیم وتربیت را متوجه شیوه تدریس، کلاسداری و تعامل در کلاس می‌دانند.
یکی از عواملی که امروزه، مدیران وسیاستگذاران آموزش وپرورش به عنوان موضوعی مهم و اساسی بدان توجه دارند، عامل مدیریت کلاس است که از دیر باز به عنوان پیچیده ترین موضوع در بهبود کیفیت آموزش شناخته شده است.
مدیریت کلاس مقدمه و پیش نیاز آموزش است. معلم می‌تواند با شناخت و اجرای مدیریت صحیح، تاثیر و کارایی تدریس را افزایش و مشکلات رفتاری دانش‌آموزان را کاهش دهد. هدف اصلی مدیریت کلاس، همانند هدف آموزش « خود رهبر شدن دانش‌آموزان است». هدف این است که دانش‌آموز به جای آنکه به کنترل خارجی نیاز داشته باشد بتواند آگاهانه رفتار خویش را کنترل کند و رفتارمطلوب جزئی از شخصیت اوشود (بهاری، 1379، 37).
هدف از روش‌های اداره کلاس، فراهم کردن جوی است که در آن تدریس راحت تر صورت پذیرد. آنچه در اداره موثر کلاس درس همواره باید مدنظر باشد، الویت تاکید بر پیشگیری از بدرفتاری نسبت به مقیاس‌های تسکین دهنده، مانند تنبیه است. مشکلات بالقوه رفتاری باید شناخته شود تا با اعمال روشهای صحیح در کلاس از پیشروی آنها جلوگیری گردد .
به اعتقاد بسیاری از معلمان ومدیران مسائل مربوط به انضباط، کنترل و اداره کلاس مهمترین علل ناموفق بودن معلمان است. هنگامی‌كه بیشتر وقت کلاس صرف مشکلات انضباطی شود بطور عملی زمان کمتری برای تدریس و یادگیری دروس باقی می ماند(رضایی، 1383، 10).
گزارشها نشان داده است که بیش از 50% درصد زمان کلاس صرف مسائل انضباطی واداره کلاس می‌شود (الیز، 2003). مربیان برجسته همیشه تاکید داشتند کیفیت آموزش، یک عامل کلیدی و موثر بر رفتاردانش‌آموزان و موفقیت آنهاست. اما در رویکردهای نوین به آموزش، نقش دانش‌آموز در فرایند یاددهی – یادگیری افزایش یافته است، و توسعه مهارتها و تواناییهای دانش‌آموزان برای پذیرش مسئولیت یادگیری خود هدف واقع شده است، درنتیجه چگونگی واکنش معلم به بدرفتاری دانش‌آموزان به دلیل تاثیر فراوان بر عملکرد آن اهمیت یافته است چنانکه یک شیوه اثربخش می‌تواند سبب افزایش جایگاه دانش‌آموزان در کلاس و یا عزت نفس آنها شود وآنها را به پذیرش مسئولیت خود ترغیب کند (جانز، 1990).
بنابراین تغییرات ساده درفنون برنامه درسی و آموزشی، برای خلق یک محیط مبتنی بر نیازهای دانش‌آموزان و خلق یک جامعه یادگیری درکلاس کافی نیست؛ بلکه برای فراهم کردن چنین محیط همکارانه‌ای در کلاس نیازمند تئوری مدیریت کلاس هستیم (مارتین، 2003). بنابراین لازم است در این خصوص فنون و ویژگیهای مورد نیاز مدیریت کلاس شناسایی و تبیین گردد، تا مورد استفاده همه کسانی که با آموزش و پرورش سرو کار دارند قرار گیرد.فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

1- 1 مقدمه

1-2 بیان مساله

1-3 اهمیت مساله

1-4 اهداف تحقیق

1-5 سئوالات تحقیق

1-6 تعاریف نظری و عملیاتی

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتیفصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه

2-2 مبانی نظری تحقیق

2-2-1تعاریف مدیریت کلاس

2-2-2 اهداف مدیریت کلاس

2-2-3 سازمان دهی و مدیریت کلاس

2-2-4 ابعاد مدیریت کلاس

2-2-5 فنون مدیریت کلاس

2-2-6 موانع مدیریت کلاس درس

2-2-7 خلاصه‌ای از اصول سه سبک ایجاد نظم و انضباط در کلاس

2-2-8 تئوریهای مدیریت کلاس

2-2-9 سبکهای مدیریت کلاس

2-2-10 اصول کلی مدیریت کلاس

2-2-11 فراشناخت

2-2-12- تعاریف فراشناخت

2-2-13 ابعاد فراشناخت

2-2-14 آموزش مهارتهای یادگیری شناختی وفراشناختی

2-2-15 نظراتی در باب ارتقا ء فراشناخت

2-3 پیشینه تحقیقات انجام یافته

2-3-2 تحقیقات خارجی

2-4 نتیجه گیری


فصل سوم : روش تحقیق

3-1 روش پژوهش

3-2 جامعه آماری

3-3 طرح نمونه گیری

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات

3-4-1 پرسشنامه مدیریت کلاس

3-4-2 روایی و پایایی

3-4-3پرسشنامه فراشناخت

4-4-3 روایی و اعتبار

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌هافصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه

4-2 بخش توصیفی


فصل پنجم : نتایج تحقیق

5-1 جمع‌بندی

5-2 بحث و تفسیر

5-3 محدودیت‌های تحقیق

5-4 پیشنهادهای تحقیق

5-4-1 پیشنهاد به سیاستگذاران و مسئولین

5-4-2 پیشنهاد به مدیران و دبیران

5-4-3 پیشنهاد به پژوهشگران بعدی

پیوستها وضمائم

پرسشنامه مدیریت کلاس

پرسشنامه فراشناخت

پرسشنامه مدیریت کلاس

منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

فهرست منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

دانلود تحقیق درمورد مفهوم حسابرسى:مفهوم حسابرسى,حسابرسی چیست,تعریف حسابرسی,مدارک و اسناد مالی,تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد,سیستم اقتصادی,فعالیت های اقتصادی,شرکت های سهامی,سهام داران,دانلود,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت اطلاعات حسابداری مدیریت و تصمیمات قیمت گذاری(فصل هشتم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ):دانلود پاورپوینت اطلاعات حسابداری مدیریت و تصمیمات قیمت گذاری(فصل هشتم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ),دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل هشتم کتاب حسابداری مدیریت تألیف دکتر شباهنگ با عنوان اطلاعات حسابداری مدیریت و تصمیمات قیمت گذاری,عوامل عمده موثر بر تصمیمات قیمت گذاری,انواع بازار,ویژگی های بازاررقابت کامل,نقطه تعادل بازار,رقابت ناقص ،

پاورپوینت قالب گیری و روشهای آن:قالب گیری و روشهای آن

پاورپوینت معماری مساجد ایران و جهان:دانلود پاورپوینت معماری مساجد ایران و جهان,معماری مساجد ایران و جهان,مسجد در دوره های مختلف,مسجد و مدرسه سپهسالار(شهیدمطهری),مقایسه زیباترین مساجد جهان ,پاورپوینت معماری مساجد ایران و جهان,معماری مسجد,مسجد تاریخانه دامغان,شیخ لطف الله

پاورپوینت نظریه های رهبری:پاورپوینت نظریه های رهبری,دانلود پاورپوینت نظریه های رهبری,پاورپوینت رایگان نظریه های رهبری,دانلود پاورپوینت رایگان نظریه های رهبری,پاورپوینت تئوری های رهبری,دانلود پاورپوینت تئوری های رهبری,پاورپوینت سیری در نظریات و سبک های رهبری,دانلود پاورپوینت سیری در نظریات و سبک های رهبری,دانلود نظریه های رهبری چیست,نظریه های رهبری چیست,تحقیق نظری

پاورپوینت محوطه سازی:پاورپوینت محوطه سازی,دانلود پاورپوینت محوطه سازی,پاورپوینت عمران و ساختمان,دانلود پاورپوینت عمران و ساختمان,پاورپوینت معماری محوطه سازی,دانلود پاورپوینت معماری محوطه سازی,پاورپوینت دانشجویی,دانلود پاورپوینت دانشجویی,مقاله دانشجویی محوطه سازی,پژوهش دانشجویی محوطه سازی,تحقیق دانشجویی معماری ,پروژه دانشجویی معماری

پاورپوینت دقت و خطا در اندازه گیری:پاورپوینت, دقت و خطا در اندازه گیری

نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی-مدیریت فناوری اطلاعات:دانلود نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانیمدیریت فناوری اطلاعات,نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانیمدیریت فناوری اطلاعات,دانلود نمونه سوالات پیام نور,دانلود نمونه سوالات,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی ,کسب و کار,کارافرینی

بزرگنمایی دربها و پنجره ها بهمراه جداول ثبت شده : بزرگنمایی دربها و پنجره ها بهمراه جداول ثبت شده , بزرگنمایی دربها و پنجره ها ,بهمراه جداول ثبت شده , بزرگنمایی, دربها و پنجره ها ,جداول ثبت شده

پاورپوینت اتوکلاو:پاورپوینت اتوکلاو,دانلود پاورپوینت اتوکلاو,خرید پاورپوینت اتوکلاو,دانلود و خرید پاورپوینت اتوکلاو,اتوکلاو چیست,کاربرد اتوکلاو