دریافت: طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی

این فایل درباره ی طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:طرح تحقیقی حل مسئله اجتماعی, حل مسئله اجتماعی,مسئله اجتماعی,حل مسئله ,دانلود حل مسئله,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

قسمتی از متن:

حل مسئله اجتماعی فرایندی شناختی- عاطفی- رفتاری است که به واسطه آن افراد تلاش می کنند، برای مسائلی که در زندگی روزمره با آن مواجهه می شوند، راه حل های موثر و انطباقی پیدا کنند (دیزریلاونزو، 1990، جفه[1] و دیزریلا، 2009). از حیث نظری، الگوی پردازش اطلاعات سنتی حل مسئله را به عنوان مجموعه ای از مهارت های شناختی، شامل شناسایی مسئله، هدف گزینی، انتخاب راه حل های مناسب و ارزیابی نتایج حل مسئله تلقی می کند. الگوی مذکور ابعاد انگیزشی، عاطفی و رفتاری حل مسئله را به طور قابل ملاحظه ای مورد غفلت قرار می دهد (لوگان[2]، 1989؛ نقل از سووشک[3]، 2005) با این وجود، الگوی حل مسئله اجتماعی دیزریلا ونزو (1990) نسخه جدیدی از الگوی پردازش اطلاعات مرتبط با حل مسئله قلمداد می گردد. چنین فرض می شود که حل مسئله کارآمد (اثربخش) به جهت گیری مثبت نسبت به حل مسئله[4] و به کارگیری موثر مهارت های منطقی مسئله[5] بستگی دارد. حل مسئله اجتماعی زمانی ناکارآمد محسوب می شود که با یک جهت گیری منفی نسبت به مسئله[6] تکانشگری و یا تعلل و اجتناب شدید همراه گردد. با توجه به مفهوم کیفیت زندگی که در آن ابعاد مختلفی نظیر بهزیستی مولد[7] (به طور مثال، شایستگی و زایایی) مدنظر قرار می گیرد (فلس و پری[8]، 1995؛ والاندر، اسچیمت و کولت[9]، 2001)، حل مسئله اجتماعی تحت عنوان شاخص از کفایت فردی می تواند به صورت نشانگر کیفیت زندگی در تعاملات بین فردی مورد توجه قرار گیرد. (صالحی و همکاران، 1388). الگوی مقابله حل مسئله اجتماعی دیزریلا (1989؛ نقل از سووشک، 2005) یکی از جامعه ترین الگوهای حل مسئله اجتماعی است، براساس دیدگان دیزریلا و گیلفورد[10] (1971، به نقل از دیزریلا، نزو و میدو- اکیورز[11]، 2004) حل مسئله اجتماعی یک فرایند چند بعدی تعاملی است که دو مولفه اصلی نسبتاً مستقل تشکیل شده، این دو مولفه عبارتند از به الف) جهت گیری نسبت به مسئله[12] و ب) مهارت حل مسئله یا سبک های حل مسئله[13]. جهت گیری نسبت به مسئله اشاره به چگونگی توجه افراد به مسائل در محیط اطراف آنان دارد و تا حدودی الگوی شناختی- هیجانی ثابتی که افراد نسبت به مسائل زندگی خود دارند و چگونگی ارزیابی آنان از ظرفیت های حل مسئله ای خود را نشان می دهد (دیزریلا و نزو، 2001). دیزریلا و نزو (2001) دو عامل جهت الگوی مثبت نسبت به مسئله[14] (PPO) و جهت گیری منفی نسبت به مسئله[15] (NPO) را معرفی کردند. دو عامل مذکور بخشی از مدل پنج عاملی حل مسئله اجتماعی دیزریلا و نزو (1990) محسوب می شود که ممکن است تمایلات افراد برای دیگر شدن در حل مسئله موثر را افزایش یا کاهش دهد. اما سه عامل باقی مانده همگی بر سبک های حل مسئله اشاره دارند، که از حل منطقی مسئله[16] (RPS)، سبک بی دقتی/ تکانش[17] (ICS) و سبک اجتنابی[18] (AS) تشکیل شده است. سبک های حل مسئله فعالیت های شناختی و رفتاری آشکاری هستند که به خیال پیدا کردن راه حل برای یک مسئله ویژه می باشند، به عبارت دیگر، سبک حل مسئله، یک الگوی ویژه از کنش ها و افکار است و در افرادی که برای حل مسئله معین تلاش می کنند، دیده می شود (دیزریلا، نزومیلاو- الیوز، 2002، به نقل از صالحی و همکاران، در تبیین ساختار عامل معنایی سنجش حل مسئله اجتماعی فرم کوتاه تجدید نظر شده) مهدید صالحی، شیرین کرشی، مژگان پاه منصور، 1388) صادق تقی لو


[1] - Jaffee

[2] - Logan

[3] - Sui & Shek

[4] - Pesitive problem orientation

[5] - rational problem solviny

[6] - negative problem solviny

[7] - productive well-beiny

[8] - Felce & Perry

[9] - Wallander Schmitt & Koot

[10] - Gilford

[11] - Mayden- Olivares

[12] - Problem orentation

[13] - Problem solving styles

[14] - Positve problem orientation (PPO)

[15] - negative problem orientation (NPO)

[16] - Rational problem solving (RPS)

[17] - impulsive carelessness style (ICS)

[18] - avoidance style (AS)

ادامه مطلب و دریافت فایل

مشعل های دوگانه سوز:مشعل های دوگانه سوز,مشعل,شعله,احتراق,نرخ سوختن,پروژه ,تحقیق ,مقاله,جزوه,پژوهش,دانلود پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود پژوهش

تحقیق درباره شغل پرستار کودک:تحقیق در مورد شغل پرستار کودک,تحقیق در رابطه با شغل پرستار کودک,تحقیق با عنوان شغل پرستار کودک,تحقیق با موضوع شغل پرستار کودک,معرفی شغل پرستار کودک,وظایف پرستار کودک,مهارت و دانش مورد نیاز پرستار کودک,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل پرستار کودک,فرصت شغلی و بازارکار پرستار کودک,میزان درآمد پرستار کودک,شخصیت های مناسب پرستار کودک,پروژه,پ

پاورپوینت ذات گرایی اجتماعی چیست:پاورپوینت ذات گرایی اجتماعی چیست,دانلود پاورپوینت ذات گرایی اجتماعی چیست,دانلود ذات گرایی اجتماعی چیست,ذات گرایی اجتماعی چیست,تحقیق ذات گرایی اجتماعی چیست,دانلود تحقیق ذات گرایی اجتماعی چیست,پروژه ذات گرایی اجتماعی چیست,دانلود پروژه ذات گرایی اجتماعی چیست,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی

تاثیر تبلیغات و صداقت بر فروش محصولات و رضایت مشتری:تاثیر تبلیغات و صداقت بر فروش محصولات و رضایت مشتری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

طرح توجیهی تولید جعبه دستمال كاغذی:طرح توجیهی جعبه دستمال كاغذی,جعبه دستمال کاغذی,طرح تجاری ,طرح كسب و كار ,طرح توجیهی , سرمایه ,نرخ باز گشت سرمایه ,نقطه سر به سر , هزینه

پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی:پروژه کارافرینی طرح تأسیس شیرینی پزی,طرح توجیهی طرح تأسیس شیرینی پزی,کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی,دانلود پروژه طرح تأسیس شیرینی پزی,دانلود کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی,طرح توجیه فنی طرح تأسیس شیرینی پزی,توجیه اقتصادی طرح تأسیس شیرینی پزی

بررسی و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد:افسردگی ,بررسی و مطالعه میزان شیوع افسردگی,میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان,افسردگی دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد,افسردگی دانش آموزان,تحقیق افسردگی,مقاله بررسی و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان,دانلود مقاله بررسی و مطالعه میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تیزهوشان یزد,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,

پاورپوینت سازه های (سیستم های) فضایی:پاورپوینت سازه های(سیستم های) فضایی,پاورپوینت ,سازه های(سیستم های) فضایی,سازه های فضایی

پاورپوینت فضای خالی یا فضای چگالی در مبانی نظری معماری:پاورپوینت فضای خالی یا فضای چگالی در مبانی نظری معماری,پاورپوینت فضای خالی یا فضای چگالی ,پاورپوینت مبانی نظری معماری,پاورپوینت فضای خالی یا فضای چگالی معماری,پاورپوینت فضای خالی یا فضای چگالی در مبانی نظری ,فضای خالی یا فضای چگالی در مبانی نظری معماری,فضای خالی یا فضای چگالی ,مبانی نظری معماری,فضای خالی یا فضای چگالی معماری,فضای خالی یا

پاورپوینت بررسی شبکه های اجتماعی:پاورپوینت بررسی شبکه های اجتماعی , دانلود پاورپوینت بررسی شبکه های اجتماعی , پاورپوینت رایگان بررسی شبکه های اجتماعی,دانلود رایگان پاورپوینت بررسی شبکه های اجتماعی ,پاورپوینت پاورپوینت بررسی شبکه های اجتماعی ,دانلود پاورپوینت بررسی شبکه های اجتماعی , پاورپوینت بررسی شبکه های اجتماعی , دانلود پاورپوینت بررسی شبکه های اجتماعی ,خرید پاورپوی