دریافت: بررسی سنسورها و ترانسدیوسرها و کنترل صنعتی

این فایل درباره ی بررسی سنسورها و ترانسدیوسرها و کنترل صنعتی می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:سنسورها , ترانسدیوسرها , کنترل صنعتی,تنش,کرنش,کرنش مکانیکی,بررسی سنسورها و ترانسدیوسرها و کنترل صنعتی,تحقیق,پژوهش,پروژه,مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود پروژه,دانلود مقاله

عبارتهای تنش و كرنش غالباً در موقع استفاده با یكدیگر اشتباه می شوند و بنابراین لازم است در اینجا تعریف روشنی از این در كلمه بیان شود.

كرنش نتیجه تنش است و به صورت تغییر نسبی ابعاد یك شی بیان می شود، بدین معنی كه تغیر بعد تقسیم بر بعد اصلی می شود، به گونه ای كه به عنوان مثال، از نظر طولی كرنش تغییرات طول تقسیم بر طول اصلی است. این كمیتی است كه یك عدد خالص بوده و حاصل تقسیم یك طول بر طول دیگر است و بنابراین دیمانسیون فیزیكی ندارد.

كرنش به روشی مشابه تغییر كمیت تقسیم بر كمیت اصلی را می توان برای اندازه گیری های سطح و یا حجم تعریف كرد به عنوان مثال، كرنش سطح، عبارتست از تغییر سطح تقسیم بر سطح اصلی و كرنش حجم، تغییرات حجم تقسیم بر حجم اصلی است.

در مقابل، تنش، عبارتست از تقسیم مقدار نیرو بر مقدار سطح. همانگونه كه درمورد یك سیم و یك میله در تنش كششس و یا فشای ، بهعنوان مثال، تنش كششی عبارت از نیروی وارده تقسیم بر سطحی كه نیرو به آن وارد می شود كه آن سطح،سطح مقطع سیم و یا میله است. درمورد موادی مانند مایعات و یا گازها، كه می توانند در تمام جهات به طور یكنواخت فشرده شوند، تنش كلی نیرو بر واحد سطح است كه همان فشار وارده است و كرنش تغییر حجم تقسیم بر حجم اصلی است. عمومی ترین ترانسدیوسرهای كرنش از نوع تنش مكانیكی كششی (Tensile mechanical stress) هستند. اندازه گیری كرنش، اجازه می دهد كه مقدار تنش با دانستن مدول الاستیك (Elastic modulus) قابل محاسبه باشد. تعریف هر نوع از ضریب كشسانی كرنش/ تنش است (كه دارای واحد تنش است،چون كرنش واحد فیزیكی ندارد) و كاربردی ترین مدول الاستیك ، مدول خطی یانگ ، مدول برشی (پیچش)و مدول بولك (فشار) است.

برای مقادیر كوچك كرنش مقدار كرنش متناسب با تنش است و مدول الاستیك كمیتی است كه نسبت كرنش/ تنش را در ناحیه الاستیك، بیان می كند، (قسمتی از نمودار كرنش- تنش كه خطی است) به عنوان مثال مدول یانگ نسبت كرنش كششی/ تنش كششی، به طور نمونه برای هر ماده به شكل سیم اندازه گیری می شود (شكل 1-1) روش اندازه گیری كلاسیك، هنوز هم در آزمایشگاه مدارس مورد استفاده قرار می گیرد و درآن از یك زوج سیم بلند استفاده می شود، كه یكی از آنها به بار وصل شده و به سیم دیگر یك ورنیه مدرج نصب می شود.

آشكارسازی و تبدیل تنش كششی در برگیرنده اندازه گیری تغییرات خصی كوچك طول یك نمونه است. این به وسیله اثر تغییرات دما، كه ایجاد انبساط و یا انقباض می‌كند كامل می شود. برای تغییرات حدود صفر تا 90 درجه سانتیگراد كه دمای محیط اطراف ماست، انبساط و انقباض طول در همان حدود اندازه تغییراتی كه توسط مقادیر زیادی فشار ایجاد می شود خواهد بود. بنابراین هر سیستمی برای آشكار سازی و اندازه گیری كرنش بایستی به نحوی طراحی شود كه اثرات دما بتواند جبران سازی شود.

قوانینی كه برای آشكار سازی كرنش خطی و یا سطحی استفاده می شود پیزورزیستیو و پیزو الكتریك نامیده می شوند.

فهرست مطالب:

فصل 1: کرنش و فشار -----------------------------------------------1

کرنش مکانیکی-------------------------------------------2

تداخل سنجی---------------------------------------------9

روشهای فیبر نوری--------------------------------------13

گیجهای فشار--------------------------------------------14

فشار گازی کم-------------------------------------------21

گیجهای یونیزاسیون--------------------------------------23

استفاده از ترانسدیوسر-----------------------------------26

فصل 2: موقعیت ، جهت ، فاصله و حرکت---------------------------28

موقعیت ------------------------------------------------29

جهت---------------------------------------------------30

اندازه گیری فاصله – مقیاس وسیع-----------------------39

فاصله پیموده شده---------------------------------------41

سیستمهای شتاب سنج----------------------------------50

دوران------------------------------------------------56

فصل 3: سنسورهای دما و ترانسدیوسرهای حرارتی----------------68

گرما و دما-------------------------------------------69

نوار بی متال-----------------------------------------70

انبساط مایع و گاز ------------------------------------74

ترموکوپلها-------------------------------------------76

سنسورهای مقاومت فلزی----------------------------85

ترمیستورها-----------------------------------------92

تشخیص انرژی گرمایی تابشی-----------------------99

آشکارسازهای پایروالکتریک------------------------100

ترانسدیوسرهای حرارتی----------------------------103

ترانسدیوسرهای حرارتی به الکتریکی---------------105

فصل 4: جامدات ، مایعات و گازها------------------------------108

جرم و حجم----------------------------------------109

سنسورهای الکترونیک---------------------------110

آشکارسازهای مجاورتی--------------------------115

سطح مایعات-------------------------------------130

سنسورهای جریان مایع---------------------------133

زمان سنجی--------------------------------------137

گازها--------------------------------------------141

ویسکوزیته (گران روی)--------------------------145

فصل 5: فرآیندها---------------------------------------------174

فرآیندهای صنعتی--------------------------------175

بررسی رفتارهای کلی فرآیندهای صنعتی----------194

روشهای عملی تعیین تابع تبدیل فرآیندها-----------206

فصل 6: کنترل کننده ها--------------------------------------220

کنترل کننده ها-----------------------------------221

کنترل کننده ها از نظر انرژی محرکه-------------221

کنترل کننده ها از نظر قانون کنترل---------------222

اصل کلی ایجاد عملیات در کنترل کننده ها-------236

کنترل کننده های الکتریکی---------------------237

کنترل کننده های بادی--------------------------242

کنترل کننده های هیدرولیکی--------------------261

انتخاب کنترل کننده ها--------------------------290

تنظیم کنترل کننده ها---------------------------294

جبرانسازی در سیستمهای کنترل صنعتی--------307

فصل 7: عناصر نهایی و محرک ها-------------------------319

شیرها-----------------------------------------321

محرک ها-------------------------------------329

تثبیت کننده شیر-------------------------------343

شیرهای مخصوص----------------------------348

تقویت کننده ها---------------------------------353

مراجع

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با ایزولاسیون:دانلود پاورپوینت آشنایی با ایزولاسیون,آشنایی با ایزولاسیون,ژئوممبران,ژئوتكستایل,عایق ناتراوا(ژیکاوا),پاورپوینت آشنایی با ایزولاسیون,پاورپوینت ایزولاسیون,عایقکاری

مبانی نظری پرخاشگری،پرخاشگری وخشم،علل آن:مبانی نظری پرخاشگری،پرخاشگری وخشم،علل آن,مبانی نظری پرخاشگری,مبانی نظری پرخاشگری وخشم،علل آن,مبانی نظری, پرخاشگری,پرخاشگری وخشم,علل آن

پاورپوینت طراحي پايگاه داده اي ( فصل پ‍نجم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان):پاورپوینت فصل پنجم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان,پاورپوینت فصل پنجم کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان با عنوان طراحي پايگاه دادهاي,پاورپوینت طراحي پايگاه دادهاي,پاورپوینت فصل 5 کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان,پاورپوینت کتاب سيستمهاي اطلاعات مديريت رضائیان,

بررسی سلامت روانی مدیران در رضایت شغلی معلمان در مدارس ابتدایی:سلامت روانی ,مدیران ,رضایت شغلی ,معلمان ,مدارس ابتدایی,بررسی سلامت روانی مدیران در رضایت شغلی معلمان در مدارس ابتدایی,پروژه,پایان نامه,تحقیق,مقاله,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش

بررسی هوش های چند گانه:هوش های چند گانه,هوش تصویری – فضایی,هوش کلامی – زبانی,هوش منطقی – ریاضی,هوش اندامی جنبشی,هوش موسیقیایی,هوش میان فردی,هوش درون فردی,هوش طبیعت‌گرا,هوش معنوی,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه

سوالات امتحان آرایشگری مردانه درجه 2:سوالات امتحان آرایشگری مردانه درجه 2 ,سوالات امتحان آرایشگری مردانه,امتحان آرایشگری مردانه,سوالات امتحان آرایش و پیرایش مردانه درجه 2 ,سوالات امتحان آرایشگری مردانه درجه 2 ,سوالات آرایشگری مردانه درجه 2 ,سوالات امتحان آرایشگری مردانه ,pdf آرایشگری مردانه درجه 2 ,pdf سوالات آرایشگری مردانه درجه 2 , سوالات آرایشگری مردانه

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی:جایگاه,وظایف,مشاورین معاملات املاك,نظام حقوقی,جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك ,جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت قرار وثیقه چیست:پاورپوینت قرار وثیقه چیست,دانلود پاورپوینت قرار وثیقه چیست,پاورپوینت رایگان قرار وثیقه چیست,پاورپوینت تعریف وثیقه چیست,پاورپوینت تعریف قرار وثیقه چیست,پاورپوینت مفهوم قرار وثیقه چیست,پاورپوینت آشنایی با قرار وثیقه,دانلود قرار وثیقه چیست,قرار وثیقه چیست,پروژه قرار وثیقه چیست,تحقیق قرار وثیقه چیست,دانلود پاورپوینت تعریف قرار وثیقه چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم قرار وثیقه چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با قرار وثیقه,

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الكترونیكی در جهان و ایران:وضعیت حقوقی و قانونی, تجارت الكترونیكی , جهان ,ایران

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 89:آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت البرز دارو در سال 89,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت البرز دارو در سال 89 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد