دریافت فایل: اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

مشخصات فایل مورد نظر در مورد اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:اشاعه نرخ ارز , اقتصاد ایران,اثر اشاعه­ای ,نرخ ارز ,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,تورم ,VAR, توابع عکس ­العمل

هدف اصلی مطالعه حاضر ، بررسی است. برای انجام این امر یک مدل VAR تصریح و بر اساس آن توابع عکس ­العمل استخراج و در آن از داده­های فصلی بین سالهای 1369 تا 1392 استفاده گردید.

نتایج بدست آمده پس از وارد کردن شوکی به اندازه یک واحد به نرخ­های دلار و یورو بر حسب ریال بیانگر این است که اثر اشاعه نرخ ارز در تورم قابل توجه و سریع است. همچنین اثر اشاعه­ای نرخ دلار از نرخ یورو در هر دو شاخص قیمتی مصرف­کننده و تولیدکننده بیشتر است. نتایج نشان دهنده این نکته نیز هستند که اثر اشاعه نرخ ارز (دلار و یورو) در شاخص قیمتی مصرف­کننده از شاخص قیمتی تولیدکننده بیشتر است.

واژه‌های کلیدی: اثر اشاعه­ای ، نرخ ارز ، تورم ، VAR ، توابع عکس ­العمل.

فهرست:

فصل اول:کلیات پژوهش... 1

1-1-مقدمه. 2

1-2- شرح مسئله و بیان سوالهای اصلی پژوهش... 5

1-2-1-فرضیات پژوهش... 5

1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- معرفی مدل. 8

1-5- روش انجام تحقیق.. 9

1-6- اهداف پژوهش... 9

1-7-مفاهیم و تعاریف.. 10

1-7-1-مفاهیم اساسی نرخ ارز 10

1-7-1-1-ارز و بازار ارز 10

1-7-2-شاخص قیمت.. 12

1-7-3-اثر اشاعهای نرخ ارز 14

فصل دوم:ادبیات موضوع و مبانی نظری.. 2

2-1-مقدمه. 16

2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی.. 16

2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی.. 17

2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران. 19

2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی.. 19

2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی.. 20

2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز 21

2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز 21

2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها 23

2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای.. 26

2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی.. 26

2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز 28

2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت.. 31

2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم. 35

2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا 36

2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم. 37

2-6-4- نظریه روانی تورم. 39

2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته. 39

2-7-1-مطالعات بین المللی.. 39

فصل سوم: روش شناسی.. 16

3-1-مقدمه: 48

3-2-معرفی مدل خود رگرسیون برداری: 48

3-3-مدلهای خودرگرسیون برداری(VAR) 50

4-3-فرم استاندارد (فرم حل شده) VAR.. 51

5-3- VAR مقید و نامقید. 53

6-3-انتخاب طول وقفهها در مدل VAR.. 53

7-3-شناسایی معادلات VAR.. 54

8-3-تخمین حداکثر درستنمایی.. 57

9-3-آزمون روابط علّی.. 59

10-3-توابع واکنش... 60

11-3-تجزیه واریانس... 61

12-3-مانایی در مدلهای VAR.. 64

13-3-مدلهای VAR بازگشتی.. 66

14-3-مدلهای VAR ساختاری.. 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها 48

4-1-مقدمه. 76

4-2-تصریح مدل VAR و بررسی پویائیهای کوتاه مدت.. 76

4-2-1-پویائی کوتاه مدت: 76

4-2-1-2-آزمون ریشه واحد. 76

4-3-توابع عکسالعمل. 79

فصل پنجم: جمع­بندی، خلاصه، نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 76

5-1-مقدمه. 86

5-2-نتیجهگیری.. 86

5-3-پیشنهادات: 88

5-3-1-راهکارهای پیشنهادی.. 89

فهرست منابع و ماخذ. 86

منابع فارسی.. 91

منابع لاتین.. 92

پیوست ها 96

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی و پیشینه نظری آموزش ‌و پرورش:مبانی و پیشینه نظری آموزش ‌و پرورش,پیشینه نظری آموزش ‌و پرورش,مبانی نظری آموزش ‌و پرورش,آموزش ‌و پرورش

پاورپوینت طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله:دانلود پاورپوینت طراحی سازه ها در آتش سوزی پس از زلزله,طراحی سازه در برابر آتش سوزی,پاورپوینت عمرانی,سازه های بتنی پیش تنیده و پس کشیده,پاورپوینت طراحی سازه در برابر آتش سوزی,آتش سوزی پس از زلزله,پارامترهای طراحی آتش,مقاومت سازه در برابر آتش

پیشینه و مبانی نظری مولفه ها وگسترش کیفیت خدمات:پیشینه ومبانی نظری مولفه ها وگسترش کیفیت خدمات,مبانی نظری مولفه ها وگسترش کیفیت خدمات,پیشینه نظری مولفه ها وگسترش کیفیت خدمات,پیشینه ومبانی نظری,مولفه ها وگسترش کیفیت خدمات,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت زیست شناسی جانوری:پاورپوینت زیست شناسی جانوری,دانلود پاورپوینت زیست شناسی جانوری,بررسی زیست شناسی جانوری,تحقیق زیست شناسی جانوری,مقاله زیست شناسی,زیست شناسی جانوری,کتاب زیست شناسی جانوری,زیست شناسی,زیست شناسی نویسنده دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو,جانوری,کتاتب کامل زیست ششناسی جانوری,دانلود پاورپوینت کتاب زیست شناسی جانوری,دانلود کتاب درس زیست شناسی جانوری

شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی:شناسایی, رتبه بندی ,موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی , دانشگاه علوم پزشکی ,سیستم حسابداری تعهدی,موانع استقرار,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری:برآورد وراثت پذیری ,همبستگی های فنوتیپی , خویشاوندان پدری و مادری,جوجه کبوتر,روابط خویشاوندی,وراثت پذیری,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

تحقیق درباره شغل گرافیست:تحقیق در مورد شغل گرافیست,تحقیق در رابطه با شغل گرافیست,تحقیق با عنوان شغل گرافیست,تحقیق با موضوع شغل گرافیست,معرفی شغل گرافیست,وظایف گرافیست,مهارت و توانمندی های مورد نیاز گرافیست,تحصیلات لازم برای ورود به شغل گرافیست,آینده شغلی، بازارکار و فرصت های استخدامی گرافیست,درآمد و حقوق گرافیست,شخصیت های مناسب شغل گرافیست,پروژه,پژوهش,مقاله,

پاورپوینت مورفولوژی خاک و برگ و ریشه:مورفولوژی خاک و برگ و ریشه

پاورپوینت طراحی اورژانس بیمارستانی و استاندارد های فیزیکی:طراحی اورژانس بیمارستانی و استاندارد های فیزیکی, پاورپوینت طراحی اورژانس بیمارستانی و استاندارد های فیزیکی,دانلود پاورپوینت طراحی اورژانس بیمارستانی و استاندارد های فیزیکی,طراحی اورژانس بیمارستانی, پاورپوینت طراحی اورژانس بیمارستانی,دانلود پاورپوینت طراحی اورژانس بیمارستانی,موقعیت مکانی و جغرافیایی بیمارستان,استاندارد های فیزیکی بیمارستان ,

مبانی نظری تحلیل نهاد توبه در حقوق بشر اسلامی و فقه جزایی:مبانی نظری تحلیل نهاد توبه در حقوق بشر اسلامی و فقه جزایی,مبانی نظری, تحلیل نهاد توبه در حقوق بشر اسلامی و فقه جزایی