دریافت بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا 7 سالگی كودك

هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا 7 سالگی كودك آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:باورها , اعتقادات , زایمان , 7 سالگی, كودك ,باور,زاییدن,آداب,زسوم

چكیده تحقیق .................................................................................................................................................. 1

مقدمه ................................................................................................................................................................ 3

فصل اول : كلیات تحقیق

بیان مسئله ...................................................................................................................................................... 5

ضرورت انتخاب موضوع ........................................................................................................................... 7

پیشینه تحقیق ................................................................................................................................................. 8

اهداف تحقیق ................................................................................................................................................ 10

روش تحقیق ................................................................................................................................................. 11

ابزار تحقیق .................................................................................................................................................. 11

قلمرو تحقیق ................................................................................................................................................. 11

زمان تحقیق ................................................................................................................................................. 11

سوالات تحقیق ............................................................................................................................................. 12

مشكلات تحقیق ........................................................................................................................................... 13

فصل دوم : چهارچوب نظری تحقیق

كاركرد گرایی .............................................................................................................................................. 14

تعریف فنكسیون یا كاركرد ..................................................................................................................... 15

مفهوم كاركرد ............................................................................................................................................. 16

اصول كاركردگرایی .................................................................................................................................. 17

فصل سوم : معرفی كلی روستا

راهنمای مسافرین جهت سفر به روستای طولاب ............................................................................ 20

معرفی شهرستان ایلام ............................................................................................................................. 22

موقعیت جغرافیایی روستای طولاب ..................................................................................................... 24

علل پیدایش روستا .................................................................................................................................... 25

موقعیت طبیعی روستا .............................................................................................................................. 26

شرایط اقلیمی روستای طولاب ............................................................................................................... 27

حداكثر و حداقل دما ................................................................................................................................... 27

عوارض مهم طبیعی روستای طولاب ................................................................................................... 27

جمعیت روستای طولاب ........................................................................................................................... 29

تاسیسات و خدمات روستای طولاب ................................................................................................... 30

وجه تسمیه ................................................................................................................................................... 33

مذهب مردم روستای طولاب .................................................................................................................. 33

زبان مردم روستای طولاب .................................................................................................................... 33

وضعیت اشتغال مردم روستای طولاب ............................................................................................... 34

ساخت قدرت در روستای طولاب ......................................................................................................... 37

فصل چهارم : یافته های تحقیق

اعتقادات و باورها هنگام زایمان در روستای طولاب ...................................................................... 38

اعتقادات و باورها در دوران حاملگی قبل از تولد كودك ................................................................ 39

بچه میری – سقط جنین ........................................................................................................................... 41

آیین روشن كردن چراغ ........................................................................................................................... 44

زایمان و تولد كودك ................................................................................................................................. 45

ناف بریدن كودك ...................................................................................................................................... 47

تغذیه و تابوهای غذای .............................................................................................................................. 50

رسم پخت آش هفتلان .............................................................................................................................. 51

رسم پخت آش سرچلگانه ....................................................................................................................... 52

لباس نوزاد در چهل روزگی ................................................................................................................... 53

اعتقادات و باورها مربوط چهل روز اول زندگی ............................................................................... 54

دندان در آوردن كودك و پخت آش دامو ........................................................................................... 57

سوراخ كردن گوش نوزاد دختر ............................................................................................................. 59

از شیر گرفتن كودك ................................................................................................................................. 60

مراسم ختنه به صورت سنتی ................................................................................................................ 61

مدرسه و تحصیل كودكان در روستای طولاب ................................................................................. 63

تحلیل كاركردی باورهای روستای طولاب ......................................................................................... 65

منابع و ماخذ................................................................................................................................................. 67

منابع پایان نامه ای..................................................................................................................................... 68

فهرست مصاحبه شوندگان...................................................................................................................... 69

پیوست ها

در هر جامعه های باورها و اعتقادات و دانسته ها ریشه در تاریخ و گذشته آن جامعه دارند برای ظهور و پیدایش یك باور نمی توان تاریخ دقیقی تعیین نمود و مهم ترین مسئله شناخت باورها و جمع آوری و گرداوری آنها است كه در این تحقیق با توجه به اینكه مطالعات مردم شناسی مطالعاتی ژرفانگر هستند بنابراین سعی شده تحقیق در مكان محدود و مشخص روستای طولاب انتخاب و بررسی شود . روش تحقیق به صورت مشاهده میدانی و مصاحبه با زنان و مردان روستای طولاب انجام گرفته و همزمان از مطالعه اسنادی و كتابخانه ای و استفاده از پایان نامه ها مورد توجه و استفاده قرار گرفته.

آنچه كه در این پژوهش به آن تأكید شده بررسی باورها و اعتقادات و آداب و رسوم سنتی مردم روستای طولاب در مورد زایمان تا 7 سالگی كودك یعنی مرحله اول زندگی انسان است كه در اثر زمان كم رنگ شده و در حال حاضر گرایش به شیوه های مدرن و صنعتی بیشتر شده بنابراین ضمن جمع آوری و بررسی باورها و اعتقادات مختلف روستای طولاب در مرحله اول زندگی انسان تأثیر آنها بر زندگی و كاركردهای فردی اجتماعی این باورها و اعتقادات نیز بررسی شده است.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت تئوری ERG كلایتون آلدرفر:پاورپوینت تئوری ERG كلایتون آلدرفر,دانلود پاورپوینت تئوری ERG كلایتون آلدرفر,پاورپوینت رایگان تئوری ERG كلایتون آلدرفر,دانلود پاورپوینت رایگان تئوری ERG كلایتون آلدرفر,پاورپوینت تئوری ERG چیست,دانلود پاورپوینت تئوری ERG چیست,پاورپوینت آلدرفر و نظریه ERG,دانلود پاورپوینت آلدرفر و نظریه ERG,پاورپوینت نظریه انگیزشی كار,دانلود پاورپوینت نظریه

پاورپوینت اعتیاد به الکل و درمان آن:اعتیاد به الکل،الکل،اعتیاد،درمان الکل،مسمومیت با الکل،مشروبات الکلی ،اثرات الکل برمغز،مصرف الکل،الکل وزنان،

پاورپوینت جمع بندی فصل هشتم محیط های پاسخده:دانلود پاورپوینت جمع بندی(فصل هشتم محیط های پاسخده) ,جمع بندی(فصل هشتم محیط های پاسخده) ,طراحی منطقه ای در شهر ریدینگ لندن,شهر ریدینگ لندن,خوانایی,رنگ تعلق,تناسبات بصری,پاورپوینت جمع بندی(فصل هشتم محیط های پاسخده) ,محیط های پاسخده,طراحی شهر ریدینگ

بررسی رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آنها:افت تحصیلی ,بررسی رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آن ها,رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین آن ها,رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین,دانلود مقاله رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین,دانلود تحقیق رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین,دانلود پروژه رابطه بین افت تحصیلی فرزندان با والدین

پاورپوینت روسپیگری چیست:پاورپوینت روسپیگری چیست,دانلود پاورپوینت روسپیگری چیست,پاورپوینت رایگان روسپیگری چیست,پاورپوینت تن فروشی چیست,پاورپوینت آشنایی با روسپیگری,پاورپوینت تن فروشی در ایران,دانلود روسپیگری چیست,روسپیگری چیست,تحقیق روسپیگری چیست,پروژه روسپیگری چیست,دانلود پاورپوینت تن فروشی چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با روسپیگری,دانلود پاورپوینت تن فروشی در ایران

پرسشنامه مقیاس ارزشی شوارتز:پرسشنامه مقیاس ارزشی شوارتز,پرسشنامه ,مقیاس ارزشی ,شوارتز

پاورپوینت اخلاق در معاشرت:دانلود ,پاورپوینت, اخلاق در معاشرت

پاورپوینت اصول و قوانین بارگذاری سازه ها:اصول و قوانین بارگذاری سازه ها

پاورپوینت هبه در قانون مدنی:پاورپوینت هبه در قانون مدنی,دانلود پاورپوینت هبه در قانون مدنی,پاورپوینت رایگان هبه در قانون مدنی,پاورپوینت هبه در قانون مدنی چیست,پاورپوینت مفهوم هبه در قانون مدنی,پاورپوینت تعریف هبه در قانون مدنی,پاورپوینت آشنایی با هبه در قانون مدنی,دانلود هبه در قانون مدنی,هبه در قانون مدنی,پروژه هبه در قانون مدنی,تحقیق هبه در قانون مدنی,دانلود پاورپوینت هبه در قانون مدنی چیست,پاورپوینت مفهوم هبه در قانون مدنی,پاورپوینت تعریف هبه در قانون مدنی,پاورپوینت آشنایی با هبه در قانون مدنی,

پاورپوینت نقش حمل و نقل در اقتصاد شهری:دانلود پاورپوینت نقش حمل و نقل در اقتصاد شهری ,نقش حمل و نقل در اقتصاد شهری,آشنایی با حمل و نقل در اقتصاد شهری,حمل و نقل شهری,پاورپوینت بررسی حمل و نقل شهری,تاثیر حمل و نقل در اقتصاد شهر,پاورپوینت نقش حمل و نقل در اقتصاد شهری