دریافت بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا 7 سالگی كودك

هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا 7 سالگی كودك آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:باورها , اعتقادات , زایمان , 7 سالگی, كودك ,باور,زاییدن,آداب,زسوم

چكیده تحقیق .................................................................................................................................................. 1

مقدمه ................................................................................................................................................................ 3

فصل اول : كلیات تحقیق

بیان مسئله ...................................................................................................................................................... 5

ضرورت انتخاب موضوع ........................................................................................................................... 7

پیشینه تحقیق ................................................................................................................................................. 8

اهداف تحقیق ................................................................................................................................................ 10

روش تحقیق ................................................................................................................................................. 11

ابزار تحقیق .................................................................................................................................................. 11

قلمرو تحقیق ................................................................................................................................................. 11

زمان تحقیق ................................................................................................................................................. 11

سوالات تحقیق ............................................................................................................................................. 12

مشكلات تحقیق ........................................................................................................................................... 13

فصل دوم : چهارچوب نظری تحقیق

كاركرد گرایی .............................................................................................................................................. 14

تعریف فنكسیون یا كاركرد ..................................................................................................................... 15

مفهوم كاركرد ............................................................................................................................................. 16

اصول كاركردگرایی .................................................................................................................................. 17

فصل سوم : معرفی كلی روستا

راهنمای مسافرین جهت سفر به روستای طولاب ............................................................................ 20

معرفی شهرستان ایلام ............................................................................................................................. 22

موقعیت جغرافیایی روستای طولاب ..................................................................................................... 24

علل پیدایش روستا .................................................................................................................................... 25

موقعیت طبیعی روستا .............................................................................................................................. 26

شرایط اقلیمی روستای طولاب ............................................................................................................... 27

حداكثر و حداقل دما ................................................................................................................................... 27

عوارض مهم طبیعی روستای طولاب ................................................................................................... 27

جمعیت روستای طولاب ........................................................................................................................... 29

تاسیسات و خدمات روستای طولاب ................................................................................................... 30

وجه تسمیه ................................................................................................................................................... 33

مذهب مردم روستای طولاب .................................................................................................................. 33

زبان مردم روستای طولاب .................................................................................................................... 33

وضعیت اشتغال مردم روستای طولاب ............................................................................................... 34

ساخت قدرت در روستای طولاب ......................................................................................................... 37

فصل چهارم : یافته های تحقیق

اعتقادات و باورها هنگام زایمان در روستای طولاب ...................................................................... 38

اعتقادات و باورها در دوران حاملگی قبل از تولد كودك ................................................................ 39

بچه میری – سقط جنین ........................................................................................................................... 41

آیین روشن كردن چراغ ........................................................................................................................... 44

زایمان و تولد كودك ................................................................................................................................. 45

ناف بریدن كودك ...................................................................................................................................... 47

تغذیه و تابوهای غذای .............................................................................................................................. 50

رسم پخت آش هفتلان .............................................................................................................................. 51

رسم پخت آش سرچلگانه ....................................................................................................................... 52

لباس نوزاد در چهل روزگی ................................................................................................................... 53

اعتقادات و باورها مربوط چهل روز اول زندگی ............................................................................... 54

دندان در آوردن كودك و پخت آش دامو ........................................................................................... 57

سوراخ كردن گوش نوزاد دختر ............................................................................................................. 59

از شیر گرفتن كودك ................................................................................................................................. 60

مراسم ختنه به صورت سنتی ................................................................................................................ 61

مدرسه و تحصیل كودكان در روستای طولاب ................................................................................. 63

تحلیل كاركردی باورهای روستای طولاب ......................................................................................... 65

منابع و ماخذ................................................................................................................................................. 67

منابع پایان نامه ای..................................................................................................................................... 68

فهرست مصاحبه شوندگان...................................................................................................................... 69

پیوست ها

در هر جامعه های باورها و اعتقادات و دانسته ها ریشه در تاریخ و گذشته آن جامعه دارند برای ظهور و پیدایش یك باور نمی توان تاریخ دقیقی تعیین نمود و مهم ترین مسئله شناخت باورها و جمع آوری و گرداوری آنها است كه در این تحقیق با توجه به اینكه مطالعات مردم شناسی مطالعاتی ژرفانگر هستند بنابراین سعی شده تحقیق در مكان محدود و مشخص روستای طولاب انتخاب و بررسی شود . روش تحقیق به صورت مشاهده میدانی و مصاحبه با زنان و مردان روستای طولاب انجام گرفته و همزمان از مطالعه اسنادی و كتابخانه ای و استفاده از پایان نامه ها مورد توجه و استفاده قرار گرفته.

آنچه كه در این پژوهش به آن تأكید شده بررسی باورها و اعتقادات و آداب و رسوم سنتی مردم روستای طولاب در مورد زایمان تا 7 سالگی كودك یعنی مرحله اول زندگی انسان است كه در اثر زمان كم رنگ شده و در حال حاضر گرایش به شیوه های مدرن و صنعتی بیشتر شده بنابراین ضمن جمع آوری و بررسی باورها و اعتقادات مختلف روستای طولاب در مرحله اول زندگی انسان تأثیر آنها بر زندگی و كاركردهای فردی اجتماعی این باورها و اعتقادات نیز بررسی شده است.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی اینترنت:دانلود پاورپوینت بررسی اینترنت ,تحقیق بررسی اینترنت ,مقاله بررسی اینترنت ,پاورپوینت بررسی اینترنت ,بررسی اینترنت ,اینترنت

پاورپوینت گود‌برداری و پی‌کنی‌:گود‌برداری و پی‌کنی‌,دانلود پاورپوینت گود‌برداری و پی‌کنی‌,پاورپوینت گود‌برداری و پی‌کنی‌,دانلود مقاله گود‌برداری و پی‌کنی‌,مقاله گود‌برداری و پی‌کنی‌,دانلود پروژه گود‌برداری و پی‌کنی‌,پروژه گود‌برداری و پی‌کنی‌,دانلود تحقیق گود‌برداری و پی‌کنی‌ ,تحقیق گود‌برداری و پی‌کنی‌,دانلود جزوه گود‌برداری و پی‌کنی‌,جزوه گود‌برداری و پی‌کنی‌,د

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خواندن و مطالعه:مبانی نظری و پیشینه تحقیق خواندن و مطالعه,مبانی نظری خواندن و مطالعه, پیشینه نظری خواندن و مطالعه,مبانی, نظری, پیشینه تحقیق, خواندن و مطالعه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشي سازماني، كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي:مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشي سازماني، كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, اثربخشي سازماني, كيفيت زندگي كاري , رفتار شهروندي ,مبانی نظری , پیشینه تحقیق, اثربخشي, سازماني,كيفيت زندگي, كاري , رفتار ,شهروندي

پاورپوینت دستگاه کوزاsonoca:پاورپوینت دستگاه کوزاsonoca,دانلود پاورپوینت دستگاه کوزاsonoca,خرید پاورپوینت دستگاه کوزاsonoca,دانلود و خرید پاورپوینت دستگاه کوزاsonoca

پاورپوینت معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی:معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی,پاورپوینت معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی,دانلود پاورپوینت معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی,معماری بومی,پاورپوینت معماری بومی,دانلود پاورپوینت معماری بومی,اقلیمی مناطق کوهستانی,پاورپوینت اقلیمی مناطق کوهستانی,دانلود پاورپوینت اقلیمی مناطق کوهستانی, تاثیر اقلیم بر معماری,پاورپوینت تاثیر اقلیم بر

پاورپوینت اصول کلی دیوار چینی (بلوکهای سبک Siporex و AAC ):اصول کلی دیوار چینی,پاورپوینت اصول کلی دیوار چینی,دانلود پاورپوینت اصول کلی دیوار چینی,دیوار چینی,پاورپوینت دیوار چینی,دانلود پاورپوینت دیوار چینی,دیوار چینی بلوکهای سبک Siporex,پاورپوینت دیوار چینی بلوکهای سبک Siporex,دانلود پاورپوینت دیوار چینی بلوکهای سبک Siporex,دیوار چینی بلوکهای سبک AAC ,پاورپوینت دیوار چینی بلوکهای سبک AAC,دانلود

دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار و بازارهای مالی (فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر):دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار و بازارهای مالی (فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر),دانلود پاورپوینت ارئه کلاسی فصل اول کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته تألیف دکتر رضا راعی و دکتر احمد پویان فر با عنوان انواع اوراق بهادار و بازارهای مالی,تعریف بازارهای مالی,نقش بازارهای مالی,طریقه های انتقال وجوه مالی بین پس انداز کن

آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI:مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI,پژوهش آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI,تحقیق آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI,پروژه آموزش نگارش مقاالت علمی پژوهشی و ISI

مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی:مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی ,مقاله مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی ,تحقیق مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی ,جزوه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق